Blickle på Top100-listen

En rekke bedrifter i Tyskland har i de siste årene hatt en omsetningsvekst langt over gjennomsnittet. Hovedsakelig finnes disse bedriftene i SMB-sektoren - motoren på den tyske økonomien med mer enn 15 millioner arbeidsplasser i Tyskland. De finner sine egne nisjer eller går nye veier og er svært vellykket med dette. En av disse bedriftene er Blickle som nå har klatret på listen over de 100 raskest voksende mellomstore bedrifter.

I forrige uke publiserte magasinet "Wirtschaftswoche" en liste over de raskest voksende tyske verdensmarkedsledere i perioden 2002 til 2012 med en omsetning på mellom 50 millioner og én milliard euro.

Administrerende direktør Reinhold Blickle er stolt av bedriftens resultater: Fra 2002 til 2012 har Blickle vokst med gjennomsnittlig 7,1 prosent årlig. På tross av bankkonkurser og finanskrise. I mellomtiden har bedriften en omsetning på mer enn 158 millioner euro og har vokst i 2014 med rundt 14 prosent.

Hva er hemmeligheten bak suksessen til familiebedriften som nå sysselsetter mer enn 750 medarbeidere over hele verden? "Tro mot vårt motto 'We innovate mobility', investerer vi kontinuerlig i ny teknologi og produksjonssystemer og fokuserer på utvidelse av vårt internasjonale salgsnettverk", sier Reinhold Blickle. Eksempler på dette er de nye datterselskapene i Kina og i Tyrkia. "Dette er vekstmarkeder, der vi på den ene siden ser et stort potensial og hvor det på den andre siden øker etterspørselen etter kvalitetshjul 'Made in Germany'."

På verdensbasis har Blickle i dag til sammen 16 egne salgsselskaper og distribuerer sine produkter i 120 land over hele verden. "Vi ønsker å være til stede og satser på kvalitet og korte leveringstider." Også ved hovedkontoret i Rosenfeld er ytterligere betydelige investeringer planlagt.