Bruksvilkår

For gratis CAD-nedlastingsservice

Vi samarbeider tett og tillitsfullt med våre forretningspartnere.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (heretter "Blickle") gjør sine CAD-data tilgjengelig på nettet, slik at partnere (kunder) kan integrere dataene i utviklingen av aktuelle prosjekter. Blickle tilbyr denne online-tjenesten på frivillig basis. Blickle bestemmer også omfang og type av download-data. Blickle forbeholder seg i tillegg retten til å avslutte denne tjenesten, helt eller delvis, uten å oppgi grunn.

CAD-bruksvilkårene suppleres med personvernerklæringen.