Personvernerklæring

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Tyskland, registrert i District Court of Stuttgart under HRA 410183, er eier og operatør av nettstedene blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. Vi vil på vegne av hele Blickle-konsernet takke for at du besøker nettstedet og for at du er interessert i firmaet og tjenestene våre. Mer informasjon om de internasjonale konsernselskapene er tilgjengelig under klausul 3 og her. Det er viktig for oss å bevare personvernet ditt når vi håndterer dataene dine. På grunn av dette vil personopplysningene bare bli behandlet i henhold til europeiske datalover og relevante nasjonale databeskyttelseskrav.

 

1. Innledning

Denne personvernerklæringen oppfyller vår plikt til å informere kunder og brukere av dette nettstedet i henhold til artikkel 13 i den tyske personvernforordningen (GDPR). Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine. Personopplysninger er alt som er relatert til en identifisert eller identifiserbar person. Dette omfatter informasjon som navn, post- og e-postadresser og telefonnumre. Det juridiske grunnlaget for databeskyttelse er fastslått av GDPR, German Telemedia Act (TMG) og EUs ePrivacy Regulation.

Vi behandler bare brukernes personopplysninger hvis det er nødvendig for å levere et funksjonelt nettsted, innhold eller tjenester, eller hvis behandlingen av disse opplysningene er berettiget i henhold til GDPR.

 

2. Dine databeskyttelsesrettigheter som bruker av dette nettstedet eller kunde (rettigheter for den registrerte)

I henhold til lov om databeskyttelse anses du som en registrert person fordi du besøker dette nettstedet eller er kunde. Du har visse rettigheter som registrert person. Disse rettighetene er som følger:

Du har når som helst rett til å få informasjon kostnadsfritt om lagrede personopplysninger, opprinnelsen og mottakerne og formålet med databehandlingen, uten å måtte begrunne denne forespørselen. Du har også rett til å få disse opplysningene rettet, beriktiget, sperret eller slettet. Du kan også be om spesifikke personopplysninger og gjenbruke dem til egne formål hos ulike organisasjoner. Du kan også når som helst begrense behandlingen av opplysningene og/eller protestere mot behandlingen av årsaker relatert til din spesifikke situasjon. Hvis du har gitt samtykke til at vi kan behandle opplysningene dine, kan du trekke tilbake Sodette samtykket når som helst. Du har også rett til å fremføre en klage til tilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 77 i GDPR.

 

3. Databehandlingsansvarlig / (felles) databehandlingsansvar

a) Databehandlingsansvarlig / felles databehandlingsansvar ifølge artikkel 26 i GDPR

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Tyskland, er databehandlingsansvarlig i henhold til artikkel 4(7) i GDPR for personopplysningene (definert nedenfor) som samles inn på de tidligere nevnte nettstedene. Vi har felles ansvar med konsernselskaper og/eller distributører i den utstrekning vi overfører personopplysninger til konsernselskaper og/eller distributører eller mottar personopplysninger fra dem (felles databehandlingsansvar i henhold til artikkel 26 i GDPR). Felles databehandlingsansvar kan også oppstå med andre fysiske eller juridiske personer (for eksempel betalingstjenesteleverandører). Det følgende gjelder for disse relasjonene.

b) Informasjon i henhold til artikkel 26 (2) i GDPR

Felles databehandlingsansvar finnes med følgende selskaper i Blickle-konsernet:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd, Milton Keynes, Storbritannia og Nord-Irland
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Nederland
 • Blickle B.V., Lier, Belgia
 • Blickle Hinspania S.A., Madrid, Spania
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Italia
 • Blickle a.s., Brno, Tsjekkia
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Østerrike
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Sveits
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Frankrike
 • Blickle Romania S.R.L., Cluj-Napoca, Romania
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Australia
 • Blickle AB, Hesingborg, Sverige
 • Blickle Oy, Vantaa, Finland
 • Blickle Norge AS, Horten, Norge
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Istanbul, Tyrkia
 • Blickle Castors Taicang Co., Ltd. Taicang, Kina
 • Blickle Canada Inc, Candiac, Canada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, USA

samt distribusjonsselskapene våre. Du finner dem her.

Overføring av personopplysninger til konsern- og/eller distribusjonsselskaper, samt mottak av slike opplysninger, finner sted i forbindelse med forretningssamarbeid samt promotering og distribuering av Blickle-produkter og tjenester. Dette kan også involvere behandlingen av personopplysningene. Partene har sammen bestemt rekkefølgen for behandling av disse dataene for dette tilfellet i individuelle prosessdeler. Partene har felles ansvar for beskyttelse av personopplysningene innenfor prosessdelene beskrevet nedenfor (artikkel 26 i GDPR).

Innenfor rammeverket av felles databehandlingsansvar i henhold til loven om databeskyttelse har vi blitt enige med de ovennevnte firmaene som oppfyller de nevnte forpliktelsene i henhold til GDPR. Dette er spesielt relatert til utøvelsene av dine rettigheter som den registrerte, og oppfylling av informasjonsforpliktelsene i henhold til artikkel 13 og 14 i GDPR.
Denne avtalen er nødvendig fordi personopplysninger behandles i andre prosessdeler og systemer i forløpet av foretakssamarbeid samt annonsering og salg, som driftes av Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG eller et konsern- eller distribusjonsselskap.

Dataoverføring med distribusjonsselskaper finner sted når det gjelder markedsføring og salg, og med konsernselskaper i tillegg for formålene databehandling, regnskap, personalbehandling, generell forretningsdrift og intern organisasjon.

Selv om det er et felles databehandlingsansvar, oppfyller partene databeskyttelsesforpliktelsene for databehandlingen som utføres av dem, innenfor omfanget av felles databehandlingsansvar.

Både Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG og de forannevnte konsern- og/eller distribusjonsselskapene skal gjøre informasjonen som kreves i henhold til artikkel 13 og 14 i GDPR, tilgjengelig for de registrerte kostnadsfritt i en presis, transparent, forståelig og lett tilgjengelig form på klart og enkelt språk. Når de gjør det, skal hver part gi de andre partene all nødvendig informasjon fra sitt aktivitetsområde. Partene skal informere hverandre uten forsinkelse om rettsstillinger hevdet av registrerte. De skal gi hverandre all informasjon som er nødvendig for å svare på forespørsler om informasjon.

Databeskyttelsesrettigheter kan hevdes både hos Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG og de forannevnte konsern- og distribusjonsselskapene. I prinsippet skal de registrerte motta informasjonen fra kontoret der rettighetene ble hevdet. For å få en raskere behandling anbefaler vi imidlertid at du hevder rettighetene mot Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

 

4. Kontakt/kontaktalternativer – databeskyttelseskoordinatorer – databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørsmål relatert til databeskyttelse i Blickle Group som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som registrert person, kan du kontakte den databehandlingsansvarlige direkte.

Vi anbefaler å sende en e-postmelding til databeskyttelseskoordinatorene (datenschutz@blickle.com). Du kan også kontakte oss via post. Vi har også en ekstern databeskyttelsesansvarlig. De kan kontaktes via e-postadressen datenschutz@blickle.com.

Hvis du vil kontakte oss via e-post, må vi gjøre oppmerksom på at konfidensialiteten til informasjonen som sendes, ikke kan garanteres for ukrypterte e-postmeldinger. Innholdet i ukrypterte e-postmeldinger kan ses av tredjeparter (se avsnittet «Informasjonssikkerhet»).

Du kan også kontakte oss via kontaktskjemaer på nettstedet. Informasjon du oppgir i et kontaktskjema, inkludert kontaktopplysninger, blir så kryptert, videresendt til oss og lagret for å behandle forespørselen og for oppfølgingsspørsmål.

Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

På den ene siden samles opplysningene dine inn når du gir dem til oss. Dette kan for eksempel være data som du oppgir i et kontaktskjema. Andre opplysninger samles inn automatisk eller med ditt samtykke av IT-systemene våre når du besøker nettstedet. systemene våre når du besøker nettstedet. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisningen). tidspunkt for sidevisningen). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på dette nettstedet.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

Noen av opplysningene samles inn for å sikre at nettstedet leveres feilfritt. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvis du vil utøve retten din til å fremføre en klage i henhold til artikkel 77 i GDPR, kan du kontakte den relevante tilsynsmyndigheten.

 

5. Oppbevaringsperiode

Vi sletter eller gjør utilgjengelig personopplysningene til registrerte personer eller begrenser behandlingen av disse opplysningene så snart de ikke er nødvendige lenger. Data kan oppbevares etter dette tidspunktet hvis det kreves i henhold til europeiske eller nasjonale direktiver, lover eller andre krav som den databehandlingsansvarlige er underlagt. Personopplysninger blir også slettet, gjort utilgjengelig eller pålagt behandlingsbegrensninger på slutten av en oppbevaringsperiode som kreves i henhold til de ovennevnte standardene, med mindre disse opplysningene kreves for å inngå en kontrakt eller for utøvelse av en kontrakt.

 

6. Juridiske prinsipper vedrørende behandling av personopplysninger

Hvis en registrert person gir samtykke til behandling av sine personopplysninger, er det juridiske grunnlaget for behandlingen artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger for utøvelse av en kontrakt som den registrerte personen er part i, er artikkel 6(1)(1)(b) i GDPR. Det samme juridiske grunnlaget gjelder for behandling av personopplysninger for implementering av førkontraktsmessige tiltak.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger for samsvar med en juridisk forpliktelse for firmaet vårt, er artikkel 6(1)(1)(c) i GDPR.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger med tanke på firmaets eller en tredjeparts legitime interesser, når disse interessene ikke overstyres av interessene eller rettighetene og friheten til den registrerte personen, er artikkel 6(1)(1)(f) i GDPR.

a) Formål med databehandling

Nettstedet vårt kan brukes uten å oppgi personopplysninger. Personopplysninger er imidlertid nødvendig for å bruke visse tjenester på nettstedet. Disse er forklart separat nedenfor og informerer deg om typen og omfanget av og formålet med innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Generelt behandler vi bare personopplysninger hvis det er nødvendig for å kunne levere et funksjonelt nettsted samt innhold eller tjenester. Personopplysninger kan samles inn for å levere og optimalisere innholdet på nettet. for informasjons- og kontaktformål, for kundeservice og støtte, for markedsføring, annonsering og salg, for å oppfylle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, for sikkerhetstiltak og for å fylle stillinger som svar på søknader. Alle bruk av dine personopplysninger finner sted kun for de oppgitte formålene og i den utstrekning som er nødvendig for å oppnå disse formålene.

Vi behandlinger personopplysninger for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser i henhold til artikkel 6(1)(1)(b) i GDPR. Dette omfatter:

 • Kjøp og levering av produkter
 • garantere funksjonalitet
 • behandle ordrer
 • opprette brukerkontoer
 • levere tjenester, for eksempel gjenta bestillinger, endre en adresse, klager osv.
 • gi deg relevant informasjon om ordrene dine
 • kontakte deg hvis vi har eller ønsker å etablere et forretningsforhold med deg eller din arbeidsgiver (forretningskontakter)
 • håndtere jobbsøknader (dekket i detalj nedenfor)

Vi behandler også data i forbindelse med våre legitime interesser i henhold til artikkel 6(1)(1)(f) i GDPR,

 • for å sammenstille statistisk informasjon for å forbedre produkter og tjenester
 • for å forebygge, undersøke og rapportere lovovertedelser
 • for å håndtere juridiske krav (inkludert inkassoprosedyrer) og forsvare mot juridiske krav
 • for å utføre revisjoner
 • for annonseringsformål, med mindre du har bedt oss om å ikke bruke opplysningene dine til dette formålet
 • for å sammenstille statistisk informasjon for å forbedre produkter og tjenester Vi kan fra tid til annen behandle ordre- og bruksdata for å opprette grupper av brukere til dette formålet. Disse gruppene anonymiseres umiddelbart og brukes ikke til å analysere eller forutsi dine personlige preferanser.

Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine til enhver tid. Du finner mer informasjon under «Rett til å protestere» nedenfor.

Vi kan behandle opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke i henhold til artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR for visse formål, spesielt:

 • for å sammenstille statistisk informasjon for å forbedre produkter og tjenester
 • for å muliggjøre persontilpasset bruk av nettstedet, levere persontilpassede tilbud og optimalisere nettinnhold
 • for å sende deg nyhetsbrev med vanlige tilbud
 • for å gi spesialinformasjon og tilbud
 • for markedsundersøkelser
 • for spørreundersøkelser
 • for å hjelpe besøkende å bruke nettstedet med påminnelsesfunksjoner
 • for analyseformål slik at vi kan forbedre tilbudet til deg

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Tilbaketrekking eav samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

Det juridiske grunnlaget for lagring eller bruk av informasjonskapsler, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon på enheten din, til behandlingsformål, er det europeiske ePrivacy-direktivet sammen med avsnitt 12 et seq. i German Telemedia og artikkel 6(1)(1)(a) og 6(1)(1)(f) i GDPR.

d) Søknader

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger for jobbsøknadsformål er artikkel 6(1)(1)(b) i GDPR (etablering av en kontrakt) og avsnitt 26 i den tyske databeskyttelsesloven (Behandling av data i forbindelse med ansettelsesforhold). Vi bruker også samtykke som et juridisk grunnlag for behandling av data i forbindelse med søknadsprosessen (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR.

Samtykket gis frivillig og brukes til rekruttering av personell og overføring av opplysninger til en intern kompetansebase. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke som du har gitt, helt eller delvis. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

Som del av søknadsprosessen kan spesielle kategorier av personopplysninger om søkere når det gjelder artikkel 9(1) i GDPR (særlig helsedata) bli videregitt, sendt og/eller forespurt slik at den dataansvarlige kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til arbeidsrett, trygderett og lov om sosial beskyttelse. Den registrerte (vanligvis søkeren) kan også videregi spesielle kategorier av personopplysninger for å utøve sine rettigheter. I slike tilfeller blir personopplysninger behandlet på grunnlag av artikkel 9(2)(b) i GDPR. Det juridiske grunnlaget for å vurdere søkerens evne til å jobbe når det gjelder medisinske diagnoser, pleie eller behandling i en helsemessig eller sosial sammenheng, eller for administrasjon av systemer og tjenester i en helsemessig eller sosial sammenheng, er artikkel 9(2)(h) i GDPR.

Mer informasjon om behandlingen av personopplysninger finnes i søkerportalen.

 

7. Rett til å protestere og tilbaketrekking av samtykke

Hvis vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med legitime interesser for oss eller en tredjepart i henhold til artikkel 6(1)(1)(e) eller (f) i GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen i henhold til artikkel 21 i GDPR.

Artikkel 21(1) i GDPR gir deg rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine til enhver tid. Vi vil slutte å behandle personopplysningene dine fra det tidspunktet du protesterer, med mindre vi kan fremlegge overbevisende lovlige grunner til behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og frihet, eller hvis formålet med behandlingen er å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Du har også rett til å trekke tilbake samtykke for fremtiden i henhold til artikkel 7(3) i GDPR.

Hvis du vil protestere mot behandlingen av personopplysningene eller trekke tilbake samtykket (spesielt i forbindelse med teknologiene beskrevet nedenfor), kan du kontakte oss når som helst. Én måte å gjøre det på, er å sende en e-postmelding til datenschutz@blickle.com.

 

8. Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker såkalte informasjonskapsler, som er designet for å gjøre nettstedet mer brukervennlig, effektivt og sikkert, for eksempel ved å legge til rette for navigasjon på nettstedet. Informasjonskapsler gir oss dessuten mulighet til å måle frekvensen av sidevisninger og den generelle bruken av nettstedet.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Informasjonskapsler vil ikke skade datamaskinen, og inneholder ikke virus. Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at noen av disse informasjonskapslene overføres fra serveren vår til datamaskinen din. Dette er hovedsakelig såkalte «øktinformasjonskapsler». «Øktinformasjonskapsler» slettes automatisk fra harddisken din når nettleserøkten er slutt. Andre informasjonskapsler blir værende på datamaskinen, og gir oss mulighet til å gjenkjenne datamaskinen din ved neste besøk (såkalte faste informasjonskapsler). Du kan selvsagt når som helst avvise å godta informasjonskapsler, forutsatt at nettleseren din tillater det. Vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet i full utstrekning.
Hjelpfunksjonen på menylinjen i de fleste nettlesere forteller deg hvordan du kan hindre at nettleseren godtar nye informasjonskapsler, hvordan du kan la nettleseren få vite når den skal godta en ny informasjonskapsel eller hvordan du deaktiverer alle mottatte informasjonskapsler.
Du kan også slette informasjonskapsler. Nøyaktig hvordan dette gjøres, er avhengig av nettleser og operativsystem. Derfor kan vi ikke gi instruksjoner for hvordan du sletter informasjonskapsler på datamaskinen din her.

Du kan når som helst deaktivere informasjonskapsler. Deaktivering av nødvendige informasjonskapsler kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner på nettstedet blir utilgjengelig. Du kan når som helst velge å ikke tillate informasjonskapsler. Du kan protestere og/eller trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en e-postmelding til datenschutz@blickle.com.

 

9. Tjenester, teknologier og informasjonskapsler brukt av nettstedet

Vi bruker følgende tjenester, teknologier og informasjonskapsler for å sikre at vi kan levere de viktigste funksjonene på nettstedet og oppfylle kontraktsmessige forpliktelser vi har overfor kundene og partnerne våre. Det juridiske grunnlaget for bruken av disse er artikkel 6(1)(1)(b) (inngåelse eller utførelse av en kontrakt), 6(1)(1)(c) (samsvar med juridiske forpliktelser) og/eller 6(1)(1)(f) (overbevisende lovlige interesser) i GDPR. Den primære legitime interessen er å overvåke nettstedets tekniske ytelse.

a) Server-Log

Alle besøk på dette nettstedet registreres og lagres i serverloggfiler. Disse dataene brukes i stor utstrekning til teknisk analyse av hvordan serveren brukes, for eksempel for å unngå omfattende belastning på serveren og/eller administrere belastningen på serveren, og behandles på grunnlag av artikkel 6(1)(1)(f) i GDPR.

Følgende data samles inn:

 • vertsadresse (IP-adresse)
 • datoen og klokkeslettet for besøket på nettstedet
 • navnet på filen som ble åpnet
 • HTTP-statuskode
 • mengden data som ble overført
 • nettstedet du kom til nettstedet vårt fra (referent-URL)
 • nettleser/operativsystem/grensesnitt
 • informasjon som servertjenesten som ble brukt
 • protokollversjon

Disse anonyme dataene oppbevares separat fra eventuelle personopplysninger og kan derfor ikke kobles til en spesifikk person. Dataene overføres kun til tredjeparter hvis dette er juridisk nødvendig eller hvis vi blir pålagt å gjøre det gjennom en rettskjennelse. Dataene videreformidles ikke til kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gå gjennom disse dataene i etterkant hvis vi har grunn til å tro at nettstedet er brukt på ulovlig vis, inkludert DDoS-angrep på nettstedet.

b) Samtykke med ConsentManager

Nettstedet vårt bruker samtykketeknologien til ConsentManager til å innhente samtykket ditt for å lagre informasjonskapsler på enheten din, eller for å bruke bestemte teknologier, og for å dokumentere dette i henhold til datavernkrav. Leverandøren av denne teknologien er Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige, nettsted: https://www.consentmanager.de (heretter «ConsentManager»).
Når du besøker nettstedet vårt, opprettes det en kobling til ConsentManagers servere for å hente samtykket ditt og andre tillatelser for bruk av informasjonskapsler. ConsentManager lagrer deretter en informasjonkapsel på enheten din slik at nettleseren husker valgene du tok frem til du trekker tilbake samtykket. Opplysningene som samles inn på denne måten, lagres helt til du ber oss om å slette dem, til du sletter ConsentManager-informasjonskapslene selv, eller til formålene som opplysningene ble lagret for, ikke lenger gjelder. Dette påvirker ingen bindende lovfestede oppbevaringskrav.
Du kan endre eller trekke tilbake samtykket du har gitt, eller innstillingene du har angitt tidligere, ved å klikke på ConsentManager-ikonet nederst i venstre hjørne av nettleservinduet.
Vi bruker ConsentManager for å innhente samtykket ditt for bruk av informasjonskapsler i henhold til juridiske krav. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6(1)(c) i GDPR.

Behandlere

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) knyttet til bruken av de ovennevnte tjenestene. Denne kontrakten er påkrevd under databeskyttelseslover og sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet behandles i henhold til instruksjonene våre og i samsvar med GDPR.

c) Google-teknologier

Dette nettstedet bruker følgende teknologier levert av Google Ireland Limited, registernummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google).

Vær oppmerksom på at Google bruker en separat personvernerklæring. Vi har intet ansvar for Googles policy eller prosedyrer. Les Googles personvernerklæring før du bruker nettstedet vårt. Googles personvernerklæring er tilgjengelig her: https://policies.google.com/privacy.

i. Google Tag Manager

Vi bruker denne teknologien til å administrere våre tidligere beskrevne analysetjenester på grunnlag av artikkel 6(1)(1)(f) i GDPR. Google Tag Manager brukes utelukkende til å implementere tagger. Dette betyr: Ingen informasjonskapsler brukes og ingen personopplysninger samles inn. Google Tag Manager utløser andre tagger, som kan samle inn data. Google Tag Manager har imidlertid ikke tilgang til disse dataene. Hvis deaktivert på domene- eller informasjonskapselnivå, vil dette gjelde alle sporingstagger hvis de er implementert med Google Tag Manager. Du finner mer informasjon om Google Tag Manager her: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=en-GB.

ii. Google Adwords Conversion Tracking

Hvis du gir oss samtykke til å gjøre det (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR), bruker vi Google Conversion Tracking til å samle inn statistikk om hvordan nettstedet vårt brukes og for å optimere nettstedet vårt for deg. Hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Google-annonse, lagres en informasjonskapsel på datamaskinen din av Google AdWords. Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere deg personlig. Hvis en bruker besøker spesifikke sider på nettstedet til en AdWords-kunde før informasjonskapselen utløper, vil Google og kunden se at brukeren har klikket på annonsen, og har blitt videresendt til denne siden. Hver AdWords-kunde blir tildelt ulike informasjonskapsler. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores på tvers av nettsteder til ulike AdWords-kunder. Konverteringsinformasjonskapsler brukes til å sette sammen konverteringsstatistikk for AdWords-kunder. AdWords-kunder informeres om totalt antall brukere som har klikket på deres annonse, og som så har blitt videresendt til en side med en konverteringssporingskode. De mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til personidentifisering av brukerne. Du kan også deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å blokkere informasjonskapsler fra domenet «www.googleadservices.com» i nettleseren. Googles personvernerklæring for konverteringssporing er tilgjengelig her: https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Google Remarketing

Hvis du gir oss samtykke til å gjøre det (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR), bruker vi Google Remarketing. Denne teknologien gjør det mulig å levere målrettet markedsføring til brukere i Google-partnernettverket som allerede har besøkt nettstedene våre og de nettbaserte tjenestene, og har uttrykt interesse for tilbudene på sidene. Annonser vises gjennom bruk av informasjonskapslene. Disse tekstfilene brukes til å analysere hva brukere gjør når de besøker nettstedet, slik at de kan få målrettede anbefalinger og interessebaserte annonser.

iv. Google Maps

Hvis du gir oss samtykke til å gjøre det (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR), bruker dette nettstedet Google Maps til å gi deg kart og planer. Hver gang Google Maps brukes, setter Google en informasjonskapsel for å behandle brukerinnstillinger og data ved visning av siden som Google Maps er integrert på. Informasjonskapselen fra Google slettes vanligvis ikke ved å lukke nettleseren, men utløper etter en viss tid med mindre den slettes manuelt av deg.
Bruken av Google Maps og informasjon innhentet gjennom Google Maps er underlagt Googles brukervilkår http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html samt tilleggsvilkårene for Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

v. Google Fonts

Hvis du samtykker til dette på forhånd (art. 6 para. 1 setning 1 lit. a) GDPR), bruker vi skriftene levert av Google. Google Fonts sikrer høy visningskvalitet. I tillegg optimaliseres Google-skrifter automatisk for nettet, noe som sparer datavolum og sikrer rask lastetid.
Problemer forårsaket av forskjellige bildesyntesesystemer (gjengivelse) i forskjellige nettlesere, operativsystemer og mobile enheter unngås i stor grad ved å bruke Google Fonts. Ved å bruke Google Fonts lastes skriftene via en Google-server. Gjennom denne eksterne samtalen overføres data til Googles servere. På denne måten gjenkjenner Google også at du eller Din IP-adresse besøker nettstedet vårt. Google Fonts lagrer CSS- og skriftforespørsler på en sikker måte hos Google.
Googles vilkår for bruk, finner du under Googles vilkår for bruk – Personvernregler & Vilkår for bruk – Google
Hvis du vil ha mer informasjon om Google Fonts, kan du se Vanlige spørsmål |  Google Fonts |  Google-utviklere


d) YouTube

Hvis du gir oss samtykke til å gjøre det (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR), bruker nettstedet vårt tilleggsmoduler (dvs. valgfrie programvarekomponenter som forbedrer eksisterende programvare) fra YouTube, som driftes av Google. Operatøren er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Besøk på en av sidene våre som inneholder et YouTube-programtillegg, vil opprette en tilkobling til serverne til YouTube. Dette vil gi YouTube-serveren informasjon om hvilke av nettstedene våre du besøkte. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, vil dette gi YouTube mulighet til å knytte surfeatferden din direkte til den personlige profilen din. Vi bruker YouTube til å presentere nettinnhold på en tiltalende måte. Du finner mer informasjon om hvordan brukerdata behandles i personvernerklæringen for YouTube: https://policies.google.com/privacy.

e) Facebook-piksel

Hvis du gir oss samtykke til å gjøre det (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR), bruker nettstedet brukerhandlingspikselen fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) til konverteringssporing. Den brukes til å spore atferden til besøkende når de er videresendt til et nettsted etter å ha klikket på en Facebook-annonse. Det gir oss mulighet til å evaluere effektiviteten av Facebook-annonsering for statistikk og markedsføringundersøkelser og optimere fremtidige markedsføringstiltak. Dataene vi samler inn som operatør av dette nettstedet, anonymiseres. Dette betyr at vi ikke kan koble dem til individuelle brukere. Fordi dataene lagres og behandles av Facebook, kan de imidlertid kobles til brukerprofilen din. Facebook kan dessuten bruke dataene til egne annonseringsformål i henhold til Facebooks datapolicy. Dette tillater Facebook å vise annonser på Facebooks nettsider og utenfor Facebook. Vi har ingen mulighet til å påvirke hvordan disse dataene brukes. Facebooks personvernerklæring inneholder mer informasjon om hvordan personopplysningene dine beskyttes: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Hvis du gir oss samtykke til å gjøre det (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR), bruker nettstedet vårt funksjoner som analyse- og konverteringssporingsteknologien levert av plattformen LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, «LinkedIn»). Vi bruker denne teknologien til å vise annonser som er relevante for deg, og basert på interessene dine. LinkedIn gir oss også samlede og anonyme rapporter over annonseaktivitet og informasjon om hvordan du interagerer med nettstedet vårt. LinkedIn bruker Javascript-kode og informasjonskapsler til dette formålet. Disse registrerer data om hvordan du bruker nettstedet vårt, inkludert URL-er, henviser-URL-er, IP-adresser, enhets- og nettleseregenskaper, tidsstempler og sidevisninger. Dataene er krypterte og analyseres innen sju dager. Anonymiserte data slettes innen 90 dager. LinkedIn deler ingen personopplysninger med eieren av nettstedet. Det leveres i stedet bare oppsummerte rapporter for målgruppen til nettstedet, og hvordan annonseringen på nettstedet virker. Den innsamlede informasjonen behandles også på serverne til LinkedIn Inc. i USA i henhold til standard EU-kontraktsklausuler. Du finner mer informasjon i personvernerklæringen til LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy.

g) etracker

Nettstedet vårt bruker etracker, en analysetjeneste. etracker driftes av etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Dataene kan brukes til å opprette bruksprofiler under et pseudonym. Teknologien bruker informasjonskapsler, som du vil bli bedt om å gi samtykke til på forhånd (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR). Informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å gjenkjenne nettleseren din. Dataene som samles inn, blir ikke brukt til å personlig identifisere besøkende på dette nettstedet, uten spesifikt samtykke fra den aktuelle registrerte personen. Dataene blir ikke kombinert med personopplysninger om eieren av pseudonymet. Alle dataene som genereres gjennom bruk av etracker, behandles og lagres i Tyskland. etracker er uavhengig revidert og sertifisert for å bekrefte at dette er tilfelle, og har fått tildelt «ePrivacyseal». Du finner mer informasjon i personvernerklæringen til etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Sitecore-sporing

Hvis du gir oss samtykke til å gjøre det (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR), bruker dette nettstedet Sitecore-tjenesten for webanalyse slik at vi kan gjøre nettstedet vårt mer kundevennlig. Du finner mer informasjon om hvordan dataene dine behandles av Sitecore, samt Sitecores personvernerklæring, her: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Du finner mer informasjon om informasjonskapslene som denne teknologien bruker, her: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Vi bruker amCharts-tjenesten fra Antanas Marcelionis til å vise stedsplasseringer på nettstedet (https://www.amcharts.com). Dette kreves for at nettstedet skal fungere riktig. Derfor er det juridiske grunnlaget for behandling av de relaterte dataene artikkel 6(1)(1)(f) i GDPR. amCharts bruker bare kundedata til å vise kartfunksjoner og til å midlertidig lagre innstillingene dine. Disse dataene kan omfatte IP-adresser og stedsdata for brukere. De vil imidlertid ikke bli samlet inn uten brukerens samtykke (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR). Dataene kan bli behandlet i USA. I slike tilfeller brukes standard EU-kontraktsklausuler hos databehandleren. Du finner mer informasjon i personvernerklæringen til amCharts: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Nettstedet vårt bruker Leadlab fra WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Tyskland. Leadlap behandler data i anonymisert form for å analysere og optimere nettstedet. Informasjonskapsler involvert i denne prosessen, brukes bare etter samtykke fra deg (artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR). Leadlab bruker imidlertid vanligvis ikke informasjonskapsler. Det genererer også bare data relatert til juridiske personer, ikke fysiske personer. Leadlab er basert rundt pikseltagger. Pikseltagger er små JavaScript-elementer på et nettsted. Innsamling og analyse av dataene gir informasjon om hva folk gjør når de besøker nettstedet. Dette inkluderer å innhente informasjon om en brukers interesser basert på hvordan de bruker nettsteder, samt den geografiske opprinnelsen til besøkere på disse nettstedene.

k) UCommerce

Vi samarbeider med nettbutikkleverandøren Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR no. 32267149. Hvis du bestiller fra nettbutikken, er det nødvendig for forretnings- og kontraktstransaksjoner å behandle personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6(1)(b) DSGVO. Dataene samles inn, oppbevares og videresendes i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle kontraktsfestede tjenester. Obligatorisk informasjon som er nødvendig for å oppfylle kontrakten, er markert separat i nettbutikken. Hvor lenge opplysningene blir lagret, er avhengig av krav i henhold til handels- og avgiftslov og kan være opptil ti år.
Hvis du vil ha mer informasjon om databehandling av UCommerce og deres bestemmelser om databeskyttelse, kan du se https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Vi samarbeider med betalingstjenesteleverandøren Adyen N.V.. Betalingsbehandling (f. eks. via kredittkort, EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) utføres via Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlin, som vi overfører opplysningene du oppga i bestillingsprosessen til, sammen md informasjon om bestillingen i henhold til artikkel 6(1)(1)(b) i GDPR. Dataene dine blir overført for formålet betalingsbehandling hos betalingstjenesteleverandøren Adyen, og bare i den utstrekning det er nødvendig for dette formålet. Hvis du vil ha mer informasjon om databehandling av Adyen og deres personvernerklæring, kan du gå til www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Vertstjenester og innholdsleveringsnettverk (CDN)

Vi drifter innholdet på nettstedet vårt med følgende leverandører:

i. Hetzner

Denne tjenesten leveres av Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (heretter «Hetzner»).

For mer informasjon kan du se personvernerklæringen til Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Vi bruker opplysningene gitt av Hetzner på grunnlag av artikkel 6(1)(f) i GDPR. Vi har en legitim interesse i å sikre at nettstedet vårt er så pålitelig som mulig. Hvis tilsvarende samtykke har blitt forespurt, utføres prosessen eksklusivt på grunnlag av artikkel 6(1)(a) i GDPR og del 25(1) i den tyske databeskyttelsesloven for telekommunikasjon og telemedia (TTDSG), forutsatt at dette samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. fingeravtrykk) som angitt av TTDSG. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Behandlere

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) knyttet til bruken av de ovennevnte tjenestene. Denne kontrakten er påkrevd under databeskyttelseslover og sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet behandles i henhold til instruksjonene våre og i samsvar med GDPR.

ii. Amazon CloudFront CDN

Vi bruker innholdsleveringsnettverket Amazon CloudFront CDN. Denne tjenesten leveres av Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (heretter «Amazon»).

Amazon CloudFront CDN er et globalt distribuert innholdsleveringsnettverk. Opplysningene som overføres mellom nettleseren din og nettstedet vårt, rutes via innholdsleveringsnettverket. Dette gjør oss i stand til å øke den globale tilgjengeligheten og ytelsen til nettstedet vårt.

Bruken av Amazon CloudFront CDN er basert på vår legitime interesse i å sikre at nettstedet vårt er så sikkert og funksjonelt som mulig (artikkel 6(1)(f) i GDPR).

Data overføres til USA basert på EU-kommisjonens standard kontraktklausuler. Mer informasjon er tilgjengelig her: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Du finner mer informasjon om Amazon CloudFront CDN her: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Behandlere

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) knyttet til bruken av de ovennevnte tjenestene. Denne kontrakten er påkrevd under databeskyttelseslover og sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet behandles i henhold til instruksjonene våre og i samsvar med GDPR.

iii. Amazon Web Services (AWS)

Denne tjenesten leveres av Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855, Luxembourg (heretter «AWS»).

Når du besøker nettstedet vårt, blir personopplysningene dine behandlet på AWS-serverne. Personopplysningene dine kan også bli overført til holdingselskapet til AWS i USA. Data overføres til USA basert på EU-kommisjonens standard kontraktklausuler. Mer informasjon er tilgjengelig her: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

For mer informasjon kan du se personvernerklæringen til AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Bruken av AWS er basert på artikkel 6(1)(f) i GDPR. Vi har en legitim interesse i å sikre at nettstedet vårt er så pålitelig som mulig. Hvis tilsvarende samtykke har blitt forespurt, utføres prosessen eksklusivt på grunnlag av artikkel 6(1)(a) i GDPR og del 25(1) i den tyske databeskyttelsesloven for telekommunikasjon og telemedia (TTDSG), forutsatt at dette samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. fingeravtrykk) som angitt av TTDSG. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Behandlere

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) knyttet til bruken av de ovennevnte tjenestene. Denne kontrakten er påkrevd under databeskyttelseslover og sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet behandles i henhold til instruksjonene våre og i samsvar med GDPR.

n) Userlike med utvidede datavernfunksjoner

Vi bruker Userlike (heretter «Userlike») for å behandle brukerforespørsler via støttekanalene våre eller systemene våre for direktechat. Denne tjenesten leveres av Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Cologne, Tyskland.

Meldinger som du sender til oss, kan bli lagret i Userlike-forespørselssystemet eller bli besvart av en av våre ansatte i direktechat. Når du kommuniserer med oss via Userlike, lagrer både vi og Userlike følgende: navnet ditt og e-postadressen din hvis du oppgir dem, og chatteloggen. Opplysningene slås sammen i en profil.

Vi oppbevarer meldinger sendt til oss, frem til du ber oss om å slette dem eller hvis formålet som dataene er lagret for, ikke lenger gjelder (f.eks. etter vi har fullført behandlingen av forespørselen din). Dette påvirker ingen obligatoriske lovfestede forskrifter, spesielt i de lovfestede oppbevaringsperiodene.

Bruken av Userlike er basert på artikkel 6(1)(f) i GDPR. Vi har en legitim interesse i å behandle forespørselen din så raskt, pålitelig og effektivt som mulig. Hvis tilsvarende samtykke ønskes, utføres prosessen eksklusivt på grunnlag av artikkel 6(1)(a) i GDPR og del 25(1) i den tyske databeskyttelsesloven for telekommunikasjon og telemedia (TTDSG), forutsatt at dette samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (f.eks. fingeravtrykk) som angitt av TTDSG. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

For mer informasjon kan du se personvernerklæringen til Userlike på https://www.userlike.com/de/data-privacy og https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Behandlere

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) knyttet til bruken av de ovennevnte tjenestene. Denne kontrakten er påkrevd under databeskyttelseslover og sikrer at personopplysningene til besøkende på nettstedet behandles i henhold til instruksjonene våre og i samsvar med GDPR.

 

10. Vår tilstedeværelse på sosiale medier / databehandling av sosiale nettverk

Vi har de offentlig tilgjengelige profilene på sosiale nettverk som er oppført nedenfor.

Sosiale nettverk som Facebook, Xing osv. kan analysere brukeratferden din når du besøker nettstedet deres eller et nettsted med integrert innhold fra sosiale medier (for eksempel knapper eller annonsebannere). Når du besøker profilene våre på sosiale medier, utløses flere prosesseringsoperasjoner relevant til databeskyttelse.

I detalj: Hvis du er logget på kontoen din på sosiale medier og besøker vår profil på sosiale medier, kan operatøren av den sosiale medieportalen regelmessig knytte dette besøket til brukerkontoen din. Personopplysningene dine kan imidlertid også samles inn hvis du ikke er logget på eller ikke har en konto hos den aktuelle sosiale medieportalen. Denne datainnsamlingen finner bl.a. sted gjennom informasjonskapsler som lagres på terminalenheten din eller ved å registrere IP-adressen din.

Ved hjelp av data samlet inn på denne måten, kan operatørene av de sosiale medieportalene opprette brukerprofiler der preferansene og interessene dine lagres. På denne måten kan interessebaserte annonser vises for deg både i og utenfor den aktuelle tilstedeværelsen på sosiale medier. Forutsatt at du har en konto hos det aktuelle sosiale nettverket, kan de interessebaserte annonsene vises på alle enheter som du er eller var logget på.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan spore prosesseringsoperasjonene i de sosiale medieportalene. Avhengig av leverandør kan videre prosesseringsoperasjoner bli utført av operatørene av de sosiale medieportalene. Du finner mer informasjon i vilkårene for bruk og bestemmelsene for databeskyttelse for de aktuelle sosiale medieportalene.

a) Juridisk grunnlag

Tilstedeværelsen vår på sosiale medier er tiltenkt å være så omfattende som mulig på Internett. Dette er en legitim interesse i henhold til artikkel 6(1)(1)(f) i GDPR. Analyseprosessene som iverksettes av de sosiale nettverkene, kan være basert på forskjellige juridiske grunnlag, noe som må indikeres av operatørene av de sosiale nettverkene (f.eks. samtykke i henhold til artikkel 6(1)(1)(a) i GDPR).

b) Ansvarlig part og forfektelse av rettigheter

Hvis du besøker et av nettstedene våre for sosiale medier (f.eks. Facebook), har vi et felles ansvar sammen med operatøren av den sosiale medieplattformen for databehandlingsoperasjonene som utløses under dette besøket. I prinsippet kan du forfekte rettighetene dine (informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabiliet og klager) både i forhold til oss og i forhold til operatøren av den respektive sosiale medieportalen (f.eks. i forhold til Facebook).
Vær oppmerksom på at selv med det felles ansvaret med operatørene av de sosiale medieportalene, har vi ikke fullstendig innvirkning på databehandlingsprosedyrene på de sosiale medieportalene. Alternativene våre bestemmes i hovedsak av selskapsretningslinjene til den respektive leverandøren.

c) Oppbevaringsperiode

Dataene som samles inn direkte av oss via tilstedeværelsen på sosiale medier, blir slettet fra systemene våre så snart formålet for lagring av dem ikke lenger gjelder, du ber oss om å slette dem eller du tilbakekaller samtykket om å lagre dem. Lagrede informasjonskapsler blir værende på enheten din til du sletter dem selv. Obligatoriske juridiske forskrifter, spesielt oppbevaringsperioder, forblir upåvirkede.
Vi har ingen innvirkning på oppbevaringsperioden til dataene dine, som lagres av operatørene av sosiale nettverk til egne formål. For mer informasjon kan du kontakte operatørene av de sosiale nettverkene direkte (f.eks. i personvernerklæringen deres – se nedenfor).

d) Mer om sosiale nettverk

i. Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverandøren er Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Vi har inngått en avtale med Facebook om felles ansvar for behandlingen av data («Controller Addendum»). Denne avtalen definerer databehandlingsalternativene som vi eller Facebook er ansvarlige for når du besøker Facebook-tilhengersiden vår. Du kan vise denne avtalen på følgende lenke: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Du kan justere annonseringsinnstillingene selv på brukerkontoen din. Dette gjør du ved å følge lenken og logge inn på www.facebook.com/settings. Du kan finne mer informasjon under Facebooks personvernerklæring: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverandøren er Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. For informasjon om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du se Instagrams personvernerklæring: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Vi har en profil på XING. Leverandøren er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. For informasjon om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du se XINGs personvernerklæring: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverandøren er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn bruker standard kontraktklausuler (eller klausuler i henhold til EU-modellen) for overføring av personopplysninger ut av EU. LinkedIn bruker informasjonskapsler for annonsering. Hvis du vil deaktivere LinkedIns informasjonskapsler for annonsering, kan du bruke følgende lenke: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
For informasjon om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du se LinkedIns personvernerklæring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Dette nettstedet bruker målendrings- og konverteringsverktøyet levert av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, som kan brukes for å vise personlig tilpassede annonser på «LinkedIn»-plattformen, til besøkende på dette nettstedet.
For dette formålet blir en liten tekstfil, kalt en informasjonskapsel, lagret i nettleseren på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Denne informasjonskapselen utløper etter 120 dager. Når brukeren besøker enkelte sider på nettstedet mens vedkommende er pålogget LinkedIn-kontoen sin, blir en tilkobling opprettet til serverne til LinkedIn for å vise interessebaserte annonser på plattformen. Informasjonskapselen gjør det også mulig å opprette anonyme rapporter om ytelsen til annonsene på LinkedIn, i tillegg til informasjon om hvordan brukere samhandler med nettstedet vårt, som gis til oss og LinkedIn. Annonser vises ikke, og statistiske rapporter blir ikke opprettet, med mindre brukeren er logget på LinkedIn-kontoen samtidig som vedkommende bruker dette nettstedet. Opplysningene som innhentes med informasjonskapselen, tillater aldri personlig identifikasjon av den respektive brukeren. All databehandling beskrevet ovenfor, spesielt innstilling av informasjonskapsler til å lese opplysninger på enheten din, blir bare gjort hvis du gir oss fullt samtykke i henhold til artikkel 6(1)(a) i GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst med virkning i fremtiden, ved å deaktivere denne tjenesten i samtykkeverktøyet for informasjonskapsler på nettstedet.
For informasjon om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du se LinkedIns personvernerklæring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

Vi bruker LinkedIn Marketing Solutions på nettstedet vårt. Denne tjenesten leveres av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (heretter «LinkedIn»). Den gir oss mulighet til å sende besøkende på nettstedet vårt videre til ekstra innhold som de kan være interesserte i, basert på hvordan de bruker det sosiale nettverket LinkedIn. Dette innholdet vises på grunnlag av informasjonskapselbasert analyse av tidligere brukeradferd, men ingen personopplysninger lagres. For å vise deg innhold som gjenspeiler interessene dine, lagrer vi små tekstfiler, kalt informasjonskapsler, på datamaskinen eller mobilenheten din for å kunne samle inn pseudonymiserte opplysninger om nettleseradferden din, slik at innhold kan tilpasses basert på lagret informasjon.
Informasjonen kan tilknyttes en bruker ved hjelp av videre opplysninger som LinkedIn har lagret om brukeren, f.eks. når en bruker har en konto på det sosiale nettverket LinkedIn. LinkedIn bruker en algoritme for å analysere nettleseradferden slik at den kan vise målbevisste produktanbefalinger, som personlig tilpassede annonsebannere på brukerens LinkedIn-konto. LinkedIn kan også slå sammen opplysningene samlet inn via informasjonskapslene, med annen informasjon som LinkedIn har samlet inn via andre nettsteder, og/eller i forbindelse med bruken av det sosiale nettverket LinkedIn, for å opprette pseudonymiserte brukerprofiler. Under ingen omstendigheter blir de innhentede opplysningene brukt til personlig å identifisere besøkende på nettstedet.
All databehandling beskrevet ovenfor, spesielt innstilling av informasjonskapsler til å lese opplysninger på enheten din, blir bare gjort hvis du gir oss fullt samtykke i henhold til artikkel 6(1)(a) i GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst med virkning i fremtiden, ved å deaktivere denne tjenesten i samtykkeverktøyet for informasjonskapsler på nettstedet.
For informasjon om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du se LinkedIns personvernerklæring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics og LinkedIn Ads

Vi bruker konverteringssporingsteknologien og målendringsfunksjonen levert av LinkedIn Corporation på nettstedet vårt. Denne teknologien kan brukes til å gi besøkende på nettstedet personlig tilpassede annonser på LinkedIn. For å opprette anonyme rapporter om ytelsen til annonsene samt informasjon om hvordan brukere samhandler med nettstedet, er LinkedIn Insight-taggen innebygd på dette nettstedet. Dette oppretter en tilkobling til serveren til LinkedIn hvis du besøker dette nettstedet samtidig som du er logget på LinkedIn-kontoen din. Personvernerklæringen til LinkedIn (tilgjengelig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) inneholder mer informasjon om hvordan opplysningene dine samles inn og brukes, i tillegg til alternativene og rettighetene du har og kan utøve for å beskytte personopplysningene dine. Når du er logget på LinkedIn, kan du deaktivere datainnsamlingen når som helst via følgende kobling: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Bruk og formidling av personopplysninger til tredjeparter

Vi tilbyr dine personopplysninger til selskaper i Blickle Group og/eller distribusjonsselskaper: (i) for å kunne tilby deg tjenestene eller informasjonen du ber om, eller (ii) på grunnlag av samtykke fra deg. Du blir informert på forhånd hvis et selskap i Blickle Group eller et distribusjonsselskap vil bruke personopplysningene dine til et nytt formål.

Noen av funksjonene på nettstedet leveres i partnerskap med tredjeparter. Dette innebærer å sende personopplysningene dine til disse leverandørene. Eksempler er pakkelevering, sending av brev eller e-postmeldinger, analyse av databasene våre, IT-tjenester, annonsering, behandling av betalinger og kundeservice. Disse tjenesteleverandørene har tilgang til personopplysninger som er nødvendige for å utføre oppgavene. De kan imidlertid ikke bruke disse opplysningene til andre formål. De er også forpliktet til å håndtere disse opplysningene i henhold til denne personvernerklæringen og GDPR. Hvis en slik underleverandør anses som behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 28 i GDPR, har vi inngått passende kontrakter med dem. Disse tredjepartene er valgt med omhu. Det samme gjelder hvis det er et felles ansvar. Vi har gjennomført tiltak for å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for alle personopplysninger vi videreformidler.

Hvis du betror oss levering av en tjeneste, vil personopplysningene dine kun bli brukt i den utstrekning det er nødvendig for levering av ordren (for eksempel for å behandle forespørsler om informasjon eller til å bestille brosjyrer). Dette gjelder også for overføring av opplysningene dine til transportleverandører, kredittselskaper eller andre tjenesteleverandører som brukes til å levere tjenesten eller kontraktsbehandlingen.

Følgende unntak gjelder: Vi videregir kundekontoer og personopplysninger om kunder når vi er pålagt det i henhold til lov, eller når slik videreformidling er nødvendig i eksepsjonelle omstendigheter for å beskytte våre rettigheter og rettighetene til våre kunder og tredjeparter, for eksempel ved angrep på nettverksinfrastrukturen. Dette kan omfatte utveksling av data med selskaper som har spesialisert seg på å hindre og minimere misbruk og kredittkortsvindel og/eller IT-sikkerhet. Det erklæres uttrykkelig at det, i denne sammenhengen, ikke vil bli foretatt noen overføring av data til disse selskapene for økonomisk bruk i strid med denne personvernerklæringen.

Ingen videre formidling, spesielt salg av personopplysningene dine til tredjeparter, vil finne sted.

 

12. Overføring av personopplysninger til et tredje land

Data sendes bare til tredjeland med et tilstrekkelig nivå av beskyttelse eller på grunnlag av spesifikke garantier, f.eks. kontraktsmessige forpliktelser basert på såkalte standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen. IP-adresser og/eller såkalte «henvisningslenker» eller nettidentifikatorer kan for eksempel overføres, avhengig av nettleserinnstillinger. På grunn av måten slike data kan kombineres på, som vi ikke er ansvarlige for, er det mulig at personopplysningene dine kan bli samlet inn og behandlet utenfor omfanget av GDPR.

 

13. Konfidensialitet

Vi er klar over at noen av opplysningene du gir oss, kan være konfidensielle. Vi vil ikke selge, leie ut, distribuere eller kommersielt utnytte personopplysningene dine. Vi kan unntaksvis sende data til tjenesteleverandørene våre, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi garanterer at personopplysningene dine vil bli holdt konfidensielle. Vi vil beskytte personopplysningene dine på linje med datapolicyen vår og alle relevante juridiske krav og bestemmelser.

 

14. Informasjonssikkerhet

Vi bruker passende tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak i henhold til den nyeste og beste teknologien til å beskytte data gjort tilgjengelig av deg til oss, mot utilsiktet eller tilsiktet manipulasjon, tap, ødeleggelse eller tilgang av uautoriserte personer. I henhold til dette lagres dataene i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig for offentligheten. Sikkerhetstiltakene våre gjennomgås regelmessig og forbedres kontinuerlig i takt med teknologisk utvikling.
Hvis du vil kontakte oss via e-post, må vi gjøre oppmerksom på at konfidensialiteten til informasjonen som sendes, ikke kan garanteres for ukrypterte e-postmeldinger. Innholdet i ukrypterte e-postmeldinger kan ses av tredjeparter. Vi anbefaler derfor at du sender oss konfidensiell informasjon i kryptert form via kontaktskjemaet på nettstedet eller via post.
E-postadressen din vil utelukkende bli brukt til å korrespondere med deg. Ingen annen bruk eller videreformidling til tredjeparter vil finne sted.

 

15. Beskyttelse av dataene dine med TLS eller SSL

Til sikker dataoverføring på Internett bruker vi hybridkrypteringsprotokollen Transport Layer Security (TLS), mer kjent under forgjengerens navn Secure Sockets Layer Software (SSL). Denne programvaren krypterer informasjonen som sendes av deg. All informasjon som er underlagt databeskyttelse, lagres i kryptert form i en beskyttet database.

 

Status og endring av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 12. februar 2021. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst, i henhold til gjeldende personvernlover, med fremtidig effekt. Endringene blir publisert her.