Gjennomgang

av Blickle-året 2022

I begynnelsen av 2022 håpet mange at det ville bli en slags normalitet etter de to foregående årene hvor pandemien satte sitt preg. Dessverre ble det ikke slik. Ukraina krigen førte til økende energikostnader, stigende råvarepriser og sårbare forsyningskjeder som har gitt oss alle nye utfordringer. På grunn av den globale økonomiske nedgangen i andre halvdel av året falt også etterspørselen etter hjul. Til tross for dette klarte Blickle Group og oppnå solid tosifret salgsvekst på grunn av høy ordrereserve og vekst i enkelte eksportmarkeder og sektorer.