Blickle investerer i fremtiden

Byggeprosjektene for det nye produksjonsanlegget for polyuretan og administrasjonsbygningen er i rute

De siste månedene har det vært mange grunner til å feire hos Blickle: Råbygget til den nye administrasjonsfløyen er fullført, og prosessen med å flytte inn i det nye produksjonsanlegget for polyuretan er også godt i gang. Som del av sin langsiktige strategi, utvider Blickle produksjonsområdet samt antall kontorarbeidsstasjoner. Et nytt kundesenter med kantine for ansatte bygges dessuten ved Rosenfeld-hovedkontoret.

Byggefirmaet startet arbeidet med polyuretananlegget hos Blickle i mars 2020. Grunnsteinsnedleggelsen for utvidelsen av administrasjonsbygningen fant sted 29. september 2020, og planen er å fullføre i begynnelsen av 2023. De neste årene forventer Blickle et økende behov i alle produktsegmenter. Det er stadig flere kunder rundt om i verden som er avhengige av kompetansen til hjulspesialisten. Blickle forventer en vekst over gjennomsnittet, spesielt når det gjelder polyuretanhjul. Derfor utvides produksjonsområdet for polyuretan med 24 000 kvadratmeter med den nye bygningen, som gir kontorplass til rundt regnet 100 nye arbeidsstasjoner. Produksjonsbygningen er direkte knyttet til logistikksenteret for å sikre effektive produksjonsprosesser. Det nye kompetansesenteret for polyuretan inneholder et laboratorium med avansert utstyr. De over 200 nye kontorarbeidsstasjonene som vil komme i administrasjonsutvidelsen, er utformet som moderne arbeidsplasser med områder for å trekke seg tilbake og kommunisere.

Blickle spiller en viktig rolle som den største arbeidsgiveren i Rosenfeld. Ca. 900 av konsernets 1200 ansatte jobber for øyeblikket på hovedkontoret. Blickle har, med den største investeringen i firmaets historie, tydelig signalisert sin forpliktelse til å drive virksomhet i Tyskland. «Coronaviruspandemien har nok en gang vist oss at vi har tatt det riktige valget med «Laget i Tyskland»-kvalitet og produksjon av en regional arbeisstyrke,» sier David Blickle, Managing Partner hos Blickle. «Med den sterke veksten har vi et svært høyt behov for dyktig personell,» fortsetter Blickle. Til tross for de vanskelige forholdene vil Blickle fortsette å vokse i 2022, både når det gjelder salg og antall ansatte. Ledelsen ser optimistisk på denne utsikten.

Tidsforløpsvideoer av Blickle-byggeprosjekter

Produksjon av polyuretan

Administrasjonsbygg

Milepæler i Blickle-byggeprosjektene

Mar 20

Grunnsteinsnedleggelse på polyuretananlegg

Grunnsteinsnedleggelse på polyuretananlegg Blickle

Den offisielle starte på det nye produksjonsanlegget for polyuretan i Rosenfeld fant sted 19. mars 2020.

Okt 20

Utgraving for administrasjonsbygning

Blickle Utgraving for administrasjonsbygning

Utgravingsarbeidet for kundesenteret og den nye administrasjonsbygningen ble fullført allerede i 2020.

Okt 20

Levering av grønt stål

Blickle Sülzle grønt stål

12. oktober 2020 levert SÜLZLE Stahlpartner CO2-nøytralt bygningsstål til Blickle-bygningsanleggene første gang.

Sept 20

Montering av støtter

Blickle Montering av støtter

Støttene for det nye produksjonsanlegget for polyuretan ble satt opp i september 2020.

Sept 20

Grunnsteinsnedleggelse for administrasjonsbygg

Grunnsteinsnedleggelse for administrasjonsbygg Blickle

Bare noen få måneder etter grunnsteinsnedleggelsen for polyuretananlegget fulgte grunnsteinsnedleggelsen for den nye administrasjonsbygningen med kundesenter og kantine for ansatte.

Mar 21

Montering av høytlager

Blickle polyuretanproduksjon høylager

Et høytlager er integrert for å effektivisere logistikkprosessene i det nye produksjonsanlegget for polyuretan ytterligere.

Aug 21

Start på montering av innredning på polyuretananlegget

Blickle polyuretan produksjon fasade installasjon

I august 2021 var arbeidet på bygningen kommet tilstrekkelig langt til at monteringen av innredningen kunne starte.

Dez 21

Råbygg for administrasjonsbygning

Blickle Råbygg for administrasjonsbygning

Lave temperaturer og snø var ingen hindring da råbygget til administrasjonsbygningen skulle opp.

Mar 22

Innflytting i det nye polyuretananlegget

Innflytting i det nye polyuretananlegget Blickle

Flyttingen av produksjonsområde 5 startet i mars.

Apr 22

Start på polyuretanproduksjon

Start på polyuretanproduksjon Blickle

Produksjonen av polyuretanhjul begynte i april 2022, nøyaktig i rute.

Mai 22

Fullt automatisert tempereringsprosess

Blickle Fullt automatisert tempereringsprosess

I mai 2022 ble anlegget for fullt automatisert temperering med førerløse transportsystemer satt i drift.

Mar 23

Kommer snart: Innflytting i administrasjonsbygningen

Ny administrasjonsbygning for Rosenfeld-hovedkontoret

Innvielse av det nye kundesenteret med kantine og innflytting i den nye administrasjonsbygningen er forventet i mars 2023.