Blickles nye Experience Center åpner

Et unikt testsenter for hjul og trinser gir kundene mulighet til å oppleve Blickles produkter

Den offisielle innvielsen av det nye Blickle-administrasjonsbygget markerte også åpningen av Blickle Experience Center.

Blickle Experience Center er det mest moderne testsenteret for hjul i verden. Testsenteret gir våre kunder mulighet til å grundig teste, sammenligne og objektivt måle ulike parametere på Blickles hjul. På en kjørebane med trinnløs justerbar rampe og utskiftbare underlag kan en rekke ulike driftsforhold simuleres. Dette ved hjelp av presis sensorteknologi som registrerer av for eksempel kraften som kreves, støynivået og rullemotstandsverdiene under skyving og trekking samt visualiserer og registrerer live data på displayene.På denne måten kan de ulike bruksbetingelsene simuleres realistisk.

Den subjektive opplevelsen under kjøretesten blir dermed supplert med faktiske måleresultater.

Totalt 16 ulike testvogner er tilgjengelige, utstyrt med forskjellige hjul, bremser og elektriske startsystemer (ErgoMove). Selvfølgelig kan også kundespesifikke krav kartlegges og simuleres som testscenario.

For kunder fra hele verden gir Blickle Experience Center muligheten til å sikre investeringsbeslutninger knyttet til mobilitet. Sammen med Blickles eksperter på hjul og trinser, blir optimale løsninger utviklet med fokus på ergonomi og effektivitet.

I tillegg brukes Blickle Experience Center til systematisk opplæring av Blickle ansatte i inn- og utland.

Med Blickle Experience Center utvider Blickle sin service rundt produkter som hjul og trinser ytterligere og lever opp til sitt visjonære krav om "To be the best wheel and castor manufacturer to work with"