Gjennomgang av året

Blickle året 2023

2023 er på mange måter et begivenhetsrikt år for Blickle konsernet. Innvielsen av det nye 24 000 kvadratmeter store produksjonsbygget for polyuretanhjul og det nye Blickle-administrasjonsbygget, inkludert Blickle Experience Centre, var viktige milepæler i selskapets 70-år lange historie. Med disse banebrytende prosjektene er Blickle godt rustet for fremtidens utfordringer.

Til tross for sin verdensledende posisjon i bransjen og sin globale tilstedeværelse, sto Blickle-konsernet overfor utfordringer i et krevende økonomisk miljø i 2023. Den økonomiske veksten var svak i mange europeiske land, noe som også hadde en negativ innvirkning på etterspørselen i hjulindustrien. Konfliktene i Ukraina og Midtøsten, høy inflasjon, mangel på kvalifisert arbeidskraft og en svak global økonomi påvirket også konsernets vekst.

Likevel kan vi være fornøyde med utviklingen totalt sett, ettersom Blickle klarte å forsvare og videreutvikle sin posisjon som global markedsleder i hjulindustrien til tross for disse ugunstige omstendighetene. Blickle står overfor et bredt spekter av utfordringer, og takket være ulike optimaliserings- og digitaliseringsprosjekter og et stort antall innovative produktutviklinger er selskapet i stadig utvikling for å holde seg i front selv i et vanskelig marked.