Blickle er sertifisert i henhold til DIN ISO 45001

Sertifisering for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Blickle som er en ledende produsent av hjul av høy kvalitet til ulike bruksområder, er glade for å kunngjøre at selskapet har oppnådd DIN ISO 45001-sertifisering.

DIN ISO 45001 er en internasjonalt anerkjent standard for styringssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Den fastsetter kravene til et effektivt styringssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen for å forebygge arbeidsulykker, skader og sykdommer og for å fremme kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Ved å oppnå denne sertifiseringen viser Blickle sitt engasjement for de ansattes sikkerhet og velvære. Selskapet har innført strenge prosesser og retningslinjer for å sikre at arbeidsplassen er trygg og de ansattes helse ivaretatt.

Sertifikatet er nå tilgjengelig på nettsiden under Nedlastinger.