Sølvmedaljen forsvares av EcoVadis

For tredje gang belønnes Blickle av EcoVadis for bærekraftig entreprenørskap

Til tross for betydelig strengere vurderingskriterier har Blickle nok en gang blitt tildelt sølvmedaljen i 2023. Sølvmedalje fra den internasjonale vurderingsplattformen EcoVadis.

Siden etableringen i 2007 har EcoVadis vokst til å bli verdens største og mest pålitelige leverandør av vurderinger av bedrifters bærekraft. Mer enn 100 000 bedrifter har blitt rangert og er en del av det internasjonale EcoVadis-nettverket. Bærekraftrangeringen fokuserer på å undersøke produksjons- og leverandørkjeder med tanke på bærekraft. Vurderingen baserer seg på fire kriterier: miljø, etikk, arbeidstaker- og menneskerettigheter, samt bærekraftige innkjøp.

Blickle Räder+Rollen GmbH u.Co.KG ble igjen tildelt sølvmedaljen i 2023, til tross for strengere evalueringskriterier. Dette var kun mulig takket være ytterligere forbedringer på de områdene som ble vurdert sammenlignet med 2021.

Hjulprodusenten fra Rosenfeld er blant de 14 prosent beste selskapene i 2023. Innenfor sin bransje er Blickle blant de 6 prosent beste.

For ledelsen er dette en bekreftelse på at investeringene i ressursbesparende produksjon og det å ta samfunnsansvar gir effekt, og at selskapet er på rett vei. Det er en ytterligere bekreftelse på at investeringene i ressursbesparende produksjon og ivaretakelse av samfunnsansvaret gir resultater, og at selskapet fortsetter å bevege seg i riktig retning.