Blickle Kundetilfredshetsundersøkelse 2022

Toppkarakter for Blickle

«Vi måler suksess ut fra kundenes tilfredshet. Fornøyde kunder er avgjørende for oss i Blickle og en konstant kilde til motivasjon,» understreker Reinhold Blickle, Managing partner i Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG. Blickle sender jevnlig ut en spørreundersøkelse, og i Juni ble det sendt ut en undersøkelse med totalt 22 spørsmål om ulike temaer.

På en skala fra 1 (veldig bra) til 6 (ikke tilfredsstillende) er våre kunders samlede vurdering av oss som leverandør på 1,66. Vi er selvfølgelig svært fornøyd med dette resultatet! Dette viser at våre kunder verdsetter Blickles produkter, rådgivning og produkttilgjengelighet. Blickle fikk også toppkarakterer i kategoriene leveringstid, teknisk rådgivning, nettside samt rask behandling av henvendelser. Spesielt verdt å merke seg at 95,8 prosent av våre kunder vurderer produktkvaliteten som veldig god eller god.

«Resultatene av denne undersøkelsen er en bekreftelse på innsatsen og arbeidet alle våre ansatte har lagt ned gjennom hele perioden med korona pandemi. Vi ønsker å takke for deltakelsen og de ærlige evalueringene» avslutter Reinhold Blickle.