Sikkerhet først – høyere arbeidssikkerhet med Blickle-hjul

Intervju i magasinet «we innovate» · Rolf Hölle, leder for utvikling og design hos Blickle

Hvor viktig er designavdelingen hos Blickle?
Som designere har vi en viktig rolle i produktutviklingsprosessen. Vi er ikke bare ansvarlige for den tekniske utviklingen, vi bærer også kostnadsansvaret for økonomien i produksjonen av produktene. Hovedoppgavene våre omfatter, på den ene siden, utviklingen og utformingen av nye produkter, og på den andre siden, optimalisering av eksisterende produkter.

«Hver del av industrien har sine egne karakteristikker og krav. I intralogistikk er fokuset i økende grad på ergonomi og pålitelighet.»

Rundt 50 medarbeidere jobber i designavdelingen i hvert av de sju spesialområdene. I hvert spesialområde knyttes produktdesignet til det tilsvarende produksjonsutstyret. I det klassiske området for hjuldesign, er vi avhengige av vår interne kunnskap. På andre områder, som ny teknologi, er vi avhengige av eksterne institutter og leverandører som gir oss kunnskap under utviklingsprosessen.

Hvilke spesielle krav er det til hjul som brukes i inralogistikk?
Rolf HölleHver eneste bransje har sin egne karakteristikker og krav. I intralogistikk er fokuset i økende grad på ergonomi. Samtidig er det ofte en kombinasjon av manuell flytting av logistikkenhetene og trekking over lange avstander, som medfører høye dynamikkrav Oppgaven vår er å kombinere begge og gjøre operasjonen så ergonomisk som mulig for operatøren. Det er selvfølgelig andre utfordringer i bransjen, som lav komponenthøyde sammen med kapasitet for høy hastighet og høy belastning. I tillegg må hjulene være ekstremt pålitelige. Logistikkenhetene brukes ofte i operasjoner med tre skift i intralogistikk. Hjulene må fungere vedlikeholdsfritt under disse forholdene i mellom fem og sju år.

Hva gjør Blickle når det gjelder sikkerhet? Hvordan garanterer dere påliteligheten og sikkerheten til Blickle-produkter fra designstadiet?
Standardkravene for sikkerhet kommer fra standardene for hjul, som Blickle også er en aktiv bidragsyter til gjennom deltakelse i komiteer. Det er en økende trend at vi ikke bare tilbyr et produkt, men at kunden ønsker å komme med innspill gjennom felles utvikling. I slike tilfeller bidrar vi gjerne med vår kompetanse og tar ansvar for resultatet. For å sikre fokus på sikkerhet fra starten av, involverer noen kunder, for eksempel bilutviklere, oss i utviklingsprosessen fra et tidlig tidspunkt. Vi er ikke bare ansvarlige for utvikling av hjulene, men også hele understellet. I dette feltet er vi ansett som svært kompetente og pålitelige, ettersom vi har mye erfaring. Denne erfaringen gjør at vi kan designe de individuelle komponentene i understellet på en slik måte at det fungerer sikkert i det ferdige produktet. Ettersom vi kjenner til alt i produktutviklingen og produksjonen på designstadiet, kan vi aktivt sette sikkerhet i førersetet og bidra til å skape trygge fremgangsmåter.

Hva er forskjellen på design av spesialløsninger sammenlignet med serieproduksjon?
Vi mottar nesten 1 500 utviklingsbestilinger hvert år, fra små tilpasninger til helt nye produkter. I motsetning til intern utvikling, er spesialløsningene kundedrevet, dvs. kunden definerer ønsket bruksområde i form av et spesifikasjonsskjema. På grunnlag av dette designer vi en løsning for kunden. Denne kontrolleres av kunden og testes ofte direkte med testversjoner. Generelt kan man si at Blickle er en del av kundens utviklingskjede. Serieproduksjon er imidlertid basert på kravene fra forskjellige markedssegmenter. Basert på dette skapes et nytt produkt sammen med produksjonsledelsen. Deretter blir designet definert, vanligvis i samarbeid med en ekstern designer, særlig når det gjelder design og plasthjul. Den resulterende prototypen blir deretter optimalisert videre i en lanseringsprosess av produktledelsen, salgs- og toppledelsen og deretter lansert.

Hvordan vil fremtidens designavdeling se ut? Hvor vil fokuset være sammenlignet med i dag?
I en rekke år har det vært tydelig at trenden heller mot simulering. Den klassiske tilnærmingen med å designe, bygge prototyper, modifisere og lansere dem er svært tidkrevende og kostbar. I tillegg til styrkeberegninger brukes simuleringer også til designproblemer ettersom mange visuelle aspekter kan representeres raskt og pålitelig med 3D-skrivere. Ved å integrere simuleringer i produksjonsprosessen kan vi forutse og beregne adferden til produkter relativt nøyaktig. Dette gjør at vi kan fremskynde utviklingsprosessen generelt og implementere kundekrav nøyaktig. Det viser seg at ytelseskravet på produktet blir stadig høyere.

«Erfaringen gjør at vi kan designe de individuelle komponentene i understellet slik at de fungerer sikkert til det tiltenkte bruksområdet. Ettersom vi kjenner til alt i produktutviklingen og produksjonen på designstadiet, kan vi aktivt sette sikkerhet i førersetet og bidra til å skape trygge fremgangsmåter.»

For eksempel industrivogner hvor elektrisk drift blir mer og mer kraftig. Dette fører til høyere belastning på hjulene når det gjelder hastighet, trekkraft og slitestyrke. I tillegg er det økende oppmerksomhet rundt ergonomi og behovet for hjul og hjulkomponenter med optimalisert rullemotstand. En annen trend er intelligente løsninger basert på elektrisk drift. Elektrisk drift bør gi hjelp når menneskelig styrke ikke lenger er nok.

Hva var den mest spennende utfordringen deres?
Jeg er alltid begeistret for variasjonen i bruksområdene. Vi er representert i bransjer der du ikke forventer å finne Blickle. Fra klekkerier med et laboratorielignende miljø og høye krav til renslighet i fasilitetene til hjul og hjulkomponenter for melkesystemer og lagerroboter som krever høy ytelse. Selvfølgelig er simuleringen og implementeringen av hjul og hjulkomponenter med en belastningskapasitet på flere hundre tonn for vindkraftindustrien også et høydepunkt.