Blickle-løsning utgjør en forskjell med autonome transportsystem med dødmannsbrems

Dobbeltmonterte LS-GBS 82K-EMDSB-906018-hjul for tung belastning

Kunden

… …er en familiebedrift og en global aktør basert i Tyskland. Systemleverandøren har over 17 000 ansatte over hele verden og har med hell utviklet individuelle løsninger for klienter fra en rekke bransjer.


Utfordringen

Klienten trenger hjul med et trygt bremsesystem under utviklingen av et nytt autonomt, intelligent og selvorganiserende FTS (førerløst transportsystem). Nyttelasten for denne transportassistenten skal være 1000 kg. Det betyr at det er nødvendig med en bæreevne på 500 kg per hjul. Systemet skal bevege seg i en hastighet på 1 m/s og for eksempel kunne løfte containere opptil 80 mm. Det må opprettholdes en posisjoneringsnøyaktighet på +/- 2 mm for dette. Fordi enheten bare er 30 cm høy, er byggehøyden for hjulene begrenset.


Løsningen vår

Dobbeltmonterte hjul for spesielt tung belastning LSD-GBS 82K-EMDSB-906018På grunn av den lave byggehøyden og de høye kravene til belastningskapasitet, var det åpenbart for Blickle-ekspertene at dobbeltmonterte hjul for tung belastning var den eneste løsningen. Til dette krevende bruksområdet utviklet konstruktørene våre et tilpasset hjul med støpejern og deler i smidd stål. Den elastiske polyuretanhjulbanen Blickle Besthane® Soft er også skånsom mot gulv og gir maksimal brukskomfort med svært lav rullemotstand.

Fordi konvensjonelle bremsemekanismer ikke kunne integreres i hjulet, jobbet spesialistene med en ny løsning som består av en elektromagnetisk kontrollert trommelbrems som bruker dødmannsprinsippet. Dette betyr at bremsen er låst uten strøm i normal tilstand, og åpnes elektromagnetisk før kjøring. Dødmannsbremsen fungerer først og fremst som en kjørebrems og deretter som en låseenhet, og representerer en viktig sikkerhetsfunksjon for enheten i sin helhet. Blickle-hjulløsningen ble utsatt for gjennomgående testing hos kunden. Det ble gjennomført en rekke bremse-, rulle- og kjøretester, og etter noen mindre konstruksjonsjusteringer, besto enheten alle testene. CE-samsvarserklæringen ble så gitt, og ble startsignal for et vellykket partnerskap.


Produktfordeler og teknisk informasjon LS-GBS 82K-EMDSB-906018

  • Kompakt deksel laget av robust støpejern og smidde komponenter
  • Elektromagnetisk kontrollerte trommelbremser basert på dødmannsprinsippet
  • Svært høy bremsestyrke (> 1700 N pr. hjul) kombinert med svært lav hjulhøyde
  • Kontrollerer fall innenfor lavspenningsområdet (24 V), og bare 3 volt i holdeområdet
  • Kan også brukes som kjørebremser med høy bremseeffekt (nødbremsfunksjon > 40 Nm)