Varianter og tillegg

Bremsesystemer

Blickle hjul og svingkransbrems

Bremsesystemene hindrer at svingbare hjul ruller eller svinger når de står stille (hjul og svingkransbrems). Det benyttes «forangående» «etterslepende» «posisjonsfast» eller «sentral» bremsesystem. Ved bruk av etterslepende brems blir pedalen tilgjengelig for bruker når transportenheten skyves fremover. En forangående pedal blir tilgjengelig for bruker nå transportenheten dras bakover. Posisjonsfast pedal er alltid tilgjengelig for bruker da pedalen alltid står i en fast og tilgjengelig posisjon. Sentralbrems låser 2 eller 4 hjul fra en sentralt plassert betjeningspedal.

Valg av type brems må skje etter nøye vurdering av type transportenhet, brukerforhold og med tanke sikkerhet for å unngå uhell og ulykker. Bremseeffekten kan bli redusert ved bruk av hjul med svært myk bane (f.eks. hjulserie VW, VWPP, P, PK, PS).

Blickle-bremser
Bremsesystem skilles ved at noen typer låser hjul og svingkrans og virker mer som et låsesystem når transportenheten skal stå parkert på en sikker måte. Andre systemer har en hastighets reduserende effekt gjerne i kombinasjon med en parkeringsbrems.

Blickle-hjul og svingkransbrems «stop-fix»
Blickle-hjul og svingkransbrems «stop-stop»
Blickle «ideal-stop»-hjul og svingkransbrems

Blickle „stop-fix“-hjul og svingkransbrems
(artikkelnr. tillegg: -FI)

Blickle „stop-top“-hjul og svingkransbrems
(artikkelnr. tillegg: -ST)

Blickle „ideal-stop“-hjul og svingkransbrems
(artikkelnr. tillegg: -IS)

For hjul for lett belastning, transportutstyr og tung belastning

Dette «bakre» bremsesystemet bruker et låsesystem (LUH-serien: sterkt forbundet) til å hindre rotering av svingkransen. Hjulet låses ved hjelp av en sterkt forbundet, stabil bremsemekanikk som er designet for maksimal sikkerhet og lang levetid. Svingkransen låses på plass ved å låse en bremsefjær i en tagget kuleskive. Hjulet sperres også på grunn av fjærens spesialdesign. (LUH-serien: solid svingkranslås).
Mer informasjon er tilgjengelig her.

Holdetrykket kan justeres for bøyleserie LK og LKX (fra hjul-Ø 125 x 50 mm), LUH og LH.

Dette bremsesystemet er konstruert for å minimere svingradiusen.

For hjul for transportutstyr og tung belastning

Denne frontmonterte bremsepedalen bruker presskraft til å hindre rotering av svingkransen. Hjulet låses ved bruk av en solid bremsepedal designet for maksimal sikkerhet og lang levetid.

Holdetrykket kan justeres.

Svingradiusen for pedalen er normalt innenfor hjulets svingradius.
Mer info: her

 

Beregnet for bruk på hjul for tung belastning

Pedalen i «stedfast» system står alltid i samme posisjon og roterer ikke med svingkransen. På noen typer og størrelser er det mulig å velge om pedalen skal monteres som etterslepende eller foranmontert. Hjulet låses ved hjelp av en solid bremsepedal designet for maksimal stabilitet, sikkerhet og lang levetid.

Bremsetrykket kan justeres på hjul for transportutstyr i seriene LK (fra hjul-Ø 125x50 mm) og LH (fra hjul-Ø 160 mm).

Pedalen for «ideal-stop» har to hull som standard. Dette gjør det mulig å koble to svingbare hjul sammen eller bruke et håndtak til å betjene to pedaler samtidig.
Mer informasjon er tilgjengelig her.

Hjul i gaffelserien LK og LH med dette bremsesystemet har en total høyde som er 17 mm høyere enn hjul som ikke bruker «ideal-stop»- systemet. En adapterplate av nylon (artikkelnr.: AP3-17) er tilgjengelig for å kompensere for høydeforskjellen for hjul uten bremsesystemet. Se «Varianter og tillegg» på de aktuelle sidene.

Blickle-sentralbrems av typen «central-stop» (LE- og LK-serien)
Blickle-sentralbrems av typen «central-stop» (L- og LH-serien)
Blickle Radstop-sentralbrems (fotbetjent)
Blickle Radstop-sentralbrems (håndbetjent)

Blickle-sentralbrems av typen
„central-stop“

(artikkelnr. tillegg: -CS...)

Blickle-sentralbrems av typen „central-stop“
(artikkelnr. tillegg: -CS...)

Blickle „Radstop“ hjulbrems
(artikkelnr. tillegg: -RA)

Blickle „Radstop“ hjulbrems
(artikkelnr. tillegg: -RAH)

For hjul for transportutstyr i serie LE og LK

Dette bremsesystemet bruker et låsesystem til å hindre rotering av svingkransen. Hjulet låses ved bruk av en stabil bremsemekanikk designet for maksimal sikkerhet og lang levetid.

Det spesielle ved dette bremsesystemet er at minst to hjul på transportutstyret kan låses samtidig ved hjelp av en pedal. Lengden på pedalen kan justeres for å sikre at bremsen kan deaktiveres og aktiveres på en praktisk måte. En annen egenskap er den lille virkningsvinkelen og den plassbesparende strukturen til bremsehuset. Bremsehuset roterer ikke med det svingbare hjulet.
Du kan få tilgang til produktvideoen her.

For transportutstyr og hjul for tung belastning i serie L og LH

Dette bremsesystemet bruker et låsesystem til å hindre rotering av svingkransen. Denne svingkransbremsen støttes av et låsesystem. Hjulet låses ved bruk av en låsemekanikk designet for maksimal sikkerhet og lang levetid.

Det spesielle ved dette bremsesystemet er at minst to hjul på transportutstyret kan låses samtidig ved hjelp av en pedal. Lengden på pedalen kan justeres for å sikre at bremsen kan deaktiveres og aktiveres på en praktisk måte. En annen egenskap er den lille virkningsvinkelen og den plassbesparende strukturen til bremsehuset. Bremsehuset roterer ikke med det svingbare hjulet.

Holdetrykket kan justeres.

For hjul for tung belastning (fotaktivert), hjul for lett belastning og kompakthjul

Dette bremsesystemet bruker en sterkt forbundet hjulbremsemekanikk som er designet for maksimal enkelhet, stabilitet, sikkerhet og lang levetid. Hjulbremsen betjenes med foten og skaper ekstremt høy bremsestyrke for å sikre selv de tyngste lastene. Systemet bremser begge hjulene i et system med dobbelmonterte.

Radstop brukes som et fremre bremsesystem for hjul for tung belastning og som et bakre bremsesystem for hjul beregnet for lettere belastning og kompakthjul.

For hjul for tung belastning (betjent for hånd)

Dette bremsesystemet bruker en sterkt forbundet hjulbremsemekanikk som er designet for maksimal enkelhet, stabilitet, sikkerhet og lang levetid. Hjulbremsen betjenes for hånd og skaper ekstremt høy bremsestyrke for å sikre selv de tyngste lastene. Systemet bremser begge hjulene i et system med dobbeltmonterte hjul.

Bremser / bremseføtter / jekker

Blickle trommelbrems
Blickle dødmannsbrems
Blickle bremsefot
Blickle-jekk

Blickle trommelbrems
(artikkelnr. tillegg: -TB / -TBL / -TBR)

Blickle dødmannsbrems
(artikkelnr. tillegg: -TML / -TMR)

Blickle trykkfot
(artikkelnr: FF...)

Blickle-jekk
(artikkelnr: WH...)

Denne bremsen virker ved å trykke to bremsesko integrert i hjulet mot den støpte felgen som fungerer som bremsetrommel. Trommelbremsen har et høyt nivå av bremseeffekt, selv om det bare kreves litt kraft for å aktivere den. Bremsen kan betjenes med en rekke kontroller, som et håndtak eller et kabeltrekk.
Den lukkede bøylen sikrer at bremseskoene i stor grad er beskyttet mot korrosjon og skitt. Dette sikrer at bremseeffekten forblir konsekvent, uavhengig av fuktighet og veiforurensning i området.
Mer informasjon finner du her.

Se Trommelbrems i avsnitt Spesialløsninger.

En dødmannsbrems ligner en trommelbrems, men bruker en integrert fjær til bremsing når bremsen ikke er aktivert. Bremsen kan utløses ved hjelp av et håndtak eller et kabeltrekk
Mer informasjon finner du her.

Varianter for venstrehendte (artikkelnr. tillegg: -TML) og høyrehendte (artikkelnr. tillegg: -TMR) er tilgjengelig for dødmannsbremser. Dødmannsbremser er også tilgjengelig for svingbare hjul. For dødmannsbremser uten svingkransbrems med artikkelnr. tillegg -TM13 og for dødmannsbremser med svingkransbrems med artikkelnr. tillegg -TTM13.

 

Se Dødmannsbrems i avsnitt Spesialløsninger.

Bremseføttene holder transportutstyret i parkert posisjon. De festes direkte til transportutstyret. Betjening av pedalen tar noe av belastningen fra transportutstyret uten å heve det.

Bremsefoten gir et utslag på ca. 10 mm når den brukes. Maksimum overflatekontakttrykk i kombinasjon med egnede svingbare og faste hjul utgjør ca. 60 kg. Galvanisk forsinket, blåpassivert, Cr6-fri.

Se Bremsefot i avsnitt Spesialløsninger.
Mer informasjon her.Produktkode

 

Total høyde
inaktivert
(H0) [mm]

 

Total høyde
aktivert
(H1) [mm]

FF 100-1


108

 

138

FF 125-1

 

133

 

163

FF 125

 

142

 

180

FF 150

 

170

 

208

FF 160

 

175

 

213

FF 200

 

217

 

255

Blickle-jekker brukes til å heve transportutstyr til parkert posisjon. De festes direkte til transportutstyret. Aktivering av pedalen hever transportutstyret.

Jekker kan kombineres med en rekke hjulserier. Jekken fungerer best når den totale høyden på den aktiverte jekken (H1) overskrider den totale høyden på de faste og svingbare hjulene med 5 mm. Avhengig av operatørens vekt kan de gi en løftekraft på mellom 150 kg og 250 kg. Den vertikale belastningen på jekken må ikke overstige 500 kg når den er hevet.

Se Jekker i avsnitt Spesialløsninger.Produktkode  

Total høyde
inaktivert
(H0) [mm]

 

Total høyde
aktivert
(H1) [mm]

WH 160

 

166

 

209

WH 200

 

207

 

250

WH 250

 

257


300


 
 
 
Tegning av Blickle bremsefot
Tegning av Blickle-jekk

Retningssperre

Blickle retningssperre for svingbare hjul av presset stål
Blickle retningssperre for svingbare hjul i sveiset stål
Blickle retningssperre for svingbare hjul for tung belastning
Blickle retningssperre og hjulbrems for svingbare hjul av nylon

Blickle retningssperre for svingbare hjul av presset stål
(artikkelnr: RI...)

Blickle retningssperre for svingbare hjul i sveiset stål
(artikkelnr. tillegg: -RI4)

Blickle retningssperre for svingbare hjul for tung belastning
(artikkelnr. tillegg: -RI4H)

Blickles retningssperre og hjulbrems for svingbare hjul av nylon
(artikkelnr. tillegg: -RIFI)

Retningssperrer låser svingbevegelsen på et svingbart hjul i forhåndsdefinerte retninger. Når retningssperren er aktivert, fungerer det svingbare hjulet som et fast hjul.

Denne retningssperren leveres som en separat del og monteres sammen med det svingbare hjulet. Det er ikke behov for å foreta strukturelle endringer i bøylen til det svingbare hjulet, så den kan også installeres senere.

Dette alternativet er tilgjengelig for en rekke serier av svingbare hjul.

Retningssperrer låser svingbevegelsen på et svingbart hjul i forhåndsdefinerte retninger. Når retningssperren er aktivert, fungerer det svingbare hjulet som et fast hjul.

Denne retningssperren er en integrert enhet sveiset til topplaten. Den kan brukes til kundespesifikke sperreposisjoner i tillegg til standardposisjonen på 90° (artikkelnr. tillegg: -RI4, fire sperreposisjoner). Denne varianten er robust og designet for bruk med hjul for tung belastning.

Dette alternativet er tilgjengelig for en rekke hjul for tung belastning i sveiset stål.

Retningssperrer låser svingbevegelsen på et svingbart hjul i forhåndsdefinerte retninger. Når retningssperren er aktivert, fungerer det svingbare hjulet som et fast hjul.

Denne retningssperren er en enhet integrert i topplaten. Denne retningssperren har fire sperreposisjoner (90°) ved hjelp av en låsebolt. Denne varianten er svært robust og designet for bruk med hjul for tung belastning.

Dette alternativet er tilgjengelig for en rekke hjul for tung belastning i sveiset stål.

En kombinasjon av retningssperre og hjulbrems er tilgjengelig for svingbare hjul i Blickle MOVE-serien med en hjuldiameter på 125 mm. Den betjenes med en todelt fotpedal. Den venstre pedalen aktiverer hele bremsesystemet. Den høyre pedalen aktiverer retningssperren.

Dette «bakre» bremsesystemet bruker et låsesystem til å hindre rotering av svingkransen. Svingkransen sperres ved å låse en bremsefjær i en tagget kuleskive. I den andre fasen sperres hjulet med en sterkt forbundet bremsemekanikk.

retningssperredetaljer

Retningssperredetaljer

Andre tillegg

Automatisk tilbakestilling av retning
Banebeskyttelse
Fotbeskyttelse
Støtfanger
Navdeksel for endenavshjul
STARLOCK®-navkopp laget av rustfritt stål
Teflonbelagt rustfri akselhylse

Automatisk retningsholder
(artikkelnr. tillegg: -RIR2)

Trådbeskyttelse
(artikkelnr. tillegg: -FA eller «KA» eller «KF» i artikkelnr)

Fotbeskyttelse
(artikkelnr. tillegg: -FS, -FP og -FG)

Avviserhjul / støtfanger
(artikkelnr: AW..., AG... og ARG...)

Navdeksel for endenavshjul

STARLOCK®-navkopp laget i rustfritt stål
(artikkelnr: ST-KA...)

PTFE belagt akselhylse i rustfritt stål
(artikkelnr: XAT...)

Funksjonen for tilbakestilling av retning peker et svingbart hjul i en forhåndsdefinert retning når det ikke er belastet. Denne mekanismen reduserer problemer som påvirker håndteringen av transportutstyr som brukes i automatiserte områder og i laste- og losseområder.

RIR2-mekanismen er designet for forlenget levetid.
Til produktvideoen

Vi kan tilby kundetilpassede løsninger etter behov.

Trådbeskyttelsesskivene er laget av galvanisk forsinket, blåpassivert, Cr6-fri stål (artikkelnr. tillegg: -FA) eller ved å bruke sprøyestøpt nylon («KA» eller «KF» i artikkelnr.). De hindrer at tråder vikler seg rundt hjulakselen og blokkerer hjulene.

I «KA»-varianten omgir trådbeskyttelsen hjulnavet.

I «KF»-varianten dekker trådbeskyttelsen både navet og senterstangen i hjulet.

Dette alternativet er tilgjengelig for en rekke serier av svingbare og faste hjul.

Fotbeskyttelsen er laget av galvanisk forsinket, blåpassivert, Cr6-fri stål (artikkelnr. tillegg: -FS). For hjul i sveiset stål (LO/LS-serien) er fotbeskyttelsen en robust sveiset struktur. For korrosjonsbestandige rustfrie hjul er fotbeskyttelsen laget av et bruddsikkert syntetisk materiale (polyetylen, artikkelnr. tillegg: -FP). Fotbeskyttelsen er skrudd eller sveiset på bøylen og hindrer fotskader. Den er vanligvis 15 til 25 mm over gulvet.

En spesialversjon kan leveres for å sikre en annen avstand fra gulvet. Fjærede, galvanisk forsinkede, blåpassiverte, Cr6-frie varianter (artikkelnr. tillegg: -FG) er også tilgjengelig.

Dette alternativet er tilgjengelig for en rekke serier av svingbare og faste hjul.

Støtfangere reduserer faren for skader på vegger og kjøretøy ved kollisjon. Støtfangere for runde og firkantede rør lages av polyetylen eller massiv gummi, og er tilgjengelig i fargene gråhvit, sølvgrå og grå. De er festet eller koblet til rørrammer på utsiden av kjøretøy.

Roterende avviserhjul (artikkelnr. tillegg: - AMW(X), -AMG(X)) er også tilgjengelig for Blickle WAVE-hjul av nylon. De hindrer også oppskraping av vegger. En skrue brukes til å feste støtfangerne rett på hjulene.

Navdeksler er laget av galvanisk forsinket, blåpassivert, Cr6-fri stål. De beskytter det ytre kulelageret i hjul mot skitt, støv o.l., og dekker akselenden og hjulfestet. På endenavshjul er kulelageret montert noen mm inne i navhuset Det gjør det enkelt å feste navdekselet på hjulnavet. Dette reduserer navlengden.

Dette alternativet er tilgjengelig for en rekke hjulserier.

STARLOCK®-navkopper er et enkelt hjelpemiddel for å feste hjul for lett belastning på en aksel. Hjulet plasseres på en aksel som endenavshjul, og STARLOCK®-navkoppen presses på den ytre enden av akselen. STARLOCK®-navkopper er tilgjengelig for følgende akselhulldiametere: 12, 15, 20 og 25 mm.

PTFE-belagt akselhylse i rustfritt stål består av en akselhylse i rustfritt stål med PTFE-belegg. Ved rotasjon og belastning utvides PTFE-belegget til innsiden av hjulets glidelager. Dette skaper den ønskede kombinasjonen av PTFE og rustfritt stål som gir gode rulleegenskaper. Det gir også lavere støynivå.

Dette tilbehøret er tilgjengelig i mange serier av varmebestandige hjul. Flere forskjellige varmebestandige hjul i PHN- og VKHT-hjulseriene er tilgjengelig med PTFE-belagt akselhylse i rustfritt stål som standard.

fjærbelastet fotbeskyttelse
Fjærbelastet fotbeskyttelse