DTS – Driverless Transport System

Bruksområder med høy ytelse på trange områder

Automatisk styrte kjøretøy (AGV-er) er en transportmåte som følger markerte ruter. De brukes til automatisk og førerløs transport av materiale som del av intern logistikk. Au-tomatisk styrte kjøretøy kombineres ofte med et sentralt kontrollsystem for å danne full-stendige førerløse transportsystemer (DTS – Driverless Transport System). De brukes til å transportere både små og store beholdere og muliggjør automatiserte logistikkpros-esser med et høyt nivå av effektivitet og sikkerhet. Disse prosessene går ofte hele døg-net.

Førerløse transportsystemer stiller strenge krav til hjulene på svært liten plass. Belastningskapasiteten til ett automatisk styrt kjøretøy kan for eksempel variere fra noen få kilo til flere tonn. Hjul til automatisk styrte kjøretøy har et mye høyere nivå av brukskomfort sammenlignet med standardhjul, fordi de ofte brukes permanent. På grunn av disse bruksforholdene krever førerløse transportsystemer ofte hjulbaner som er spesifikt optimert for DTS-bruksområder og kulelagre som er konstruert for kontinuerlig drift.

Hjulbanematerialene Blickle Besthane® og Vulkollan® er spesielt egnet for bruk i AGV-er. Disse gir den lavest mulige rullemotstanden og er tilgjengelig som løpehjul i seriene GB og GVU som standard. De er også tilgjengelige som drivhjul i seriene GBN, GVUN og VSVU. Bøyleløsninger laget spesielt for DTS-bruk garanterer lang levetid og vedlikeholdsfri bruk. Blickle har en rekke spesialløsninger for disse bruksområdene, fra ultrakompakte svingbare hjul til hjul med spesiallagre og spesielle banegeometrier og løsninger for tung belastning med elektromagnetiske bremsesystemer.