Belastningskapasitet

Belastning på hjul

Dynamisk belastningskapasitet

Den oppførte belastningskapasiteten for et hjul er belastningskapasiteten som hjulet kunne tåle da det ble testet på en roterende testbenk i henhold til DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884).

For å fastslå belastningskapasiteten som et hjul må ha, er det viktig å vite egenvekten til transportutstyret, maksimum lastevekt og antall hjul. Ved bruk av fire eller flere hjul, kan belastningen på hvert enkelt hjul variere. Den nødvendige belastningskapasiteten beregnes som følger:

Formel for belastningskapasitet

T = nødvendig belastningskapasitet per hjul
E = transportutstyrets egenvekt
Z = maksimum lastevekt
n = antall hjul
S = sikkerhetsfaktor

Hjul med kulelagre kan håndtere hastigheter over 4 km/t med redusert belastningskapasitet.

Anbefalte sikkerhetsfaktorer for ulike bruksområder

Sikkerhetsfaktoren S brukes til å ta høyde for avvik fra standard bruksforhold (glatt overflate, ganghastighet på 4 km/t, jevn lastfordeling, kjøring rett fremover, omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 28 °C). Sikkerhetsfaktoren påvirkes av bevegelseshastigheten og forholdet mellom hjul-Ø og hinderhøyden. Det er fire ulike kategorier (se tabell).

Sikkerhetsfaktorer tar ikke baneslitasje med i beregningen.

Fastslå sikkerhetsfaktor S

  Transport   Miljø   Hinderhøyde   Sikkerhetsfaktor
 Grafikk – manuell transport innendørs   manuell   innendørs   < 5 % av hjul-Ø   1,0–1,5
 Grafikk – manuell transport utendørs   manuell   utendørs   > 5 % av hjul-Ø   1,5–2,2
 Grafikk – motorisert transport innendørs   motorisert   innendørs   < 5 % av hjul-Ø   1,4–2,0
 Grafikk – motorisert transport utendørs   motorisert   utendørs   > 5 % av hjul-Ø   2,0–3,0


Statisk belastningskapasitet

Hvis et hjul hovedsakelig eksponeres for statisk belastning, testes den statiske belastningskapasiteten i henhold til ISO 22878. Ett av kriteriene som denne testen ser på, er i hvor stor utstrekning banen utflates etter en spesifikk periode. Informasjon om statisk belastningskapasitet for produktene våre er tilgjengelig i produktdatabladene. Du kan kontakte oss direkte for å be om dem, eller laste dem ned fra den aktuelle produktdetaljsiden.