Behold kontakten med underlaget, selv under de mest utfordrende forholdene

Hjul for tung belastning med tre hjul LHD-ALST/RD 160K-933592 og BHD-ALST/RD 160K-933599

Kunden

SBB (Die Schweizerischen Bundesbahnen) er det nasjonale jernbaneselskapet i Sveits, med hovedkontor i hovedstaden Bern. Selskapet transporterer over 458 millioner passasjerer hvert år, og 175 000 tonn last hver dag. Dette gjør SSB til det aller største passasjer- og lasttransportselskapet i Sveits.


Utfordringen

Gulvene i SSB-produksjonsanlegget er ekstremt ujevnt på grunn av typen arbeid som utføres der. Arbeiderne må ofte flytte tunge komponenter over høye terskler.
Kunden ønsket å fortsette å bruke et effektivt system basert rundt Blickles RD-serie. De smale RD-hjulene satte seg imidlertid fast når de krysset skinner. Arbeiderne måtte regelmessig trekke traller løs fra skinnene. Dette førte også til noen mindre ulykker. SBB trengte en pålitelig og kostnadseffektiv løsning som sikret arbeiderne, spesielt ved kryssing av skinner.


Løsningen vår

LHD-ALST/RD 160K-933592 og BHD-ALST/RD 160K-933599 hjul for tung belastning

Etter å ha diskutert saken inngående og besøkt anlegget for å vurdere situasjonen, designet Blickles hjulspesialister ved den sveitsiske avdeling en passende løsning i samarbeid med togprodusenten. Blickle laget et tredobbelt hjul med en forlenget akselbolt. Kunden ba om å få det midterste hjulet med Blickle Softhane® polyuretanbane med høy belastningskapasitet og lav rullemotstand. Hjulet i ALST-serien er flankert av to utprøvde og testede «Blickle Comfort» hjul i tokomponent massiv gummi i RD-serien, som SBB allerede hadde i omfattende bruk. Dette oppsettet ga kunden en kostnadseffektiv trehjulsversjon som eliminerte vanskene og farene med å krysse skinner.


Resultatet

Kunden utsatte enkelte prototyper for omfattende testing, og er mer enn fornøyd med det nye systemet. Togselskapet bruker nå kun tredobbelte hjul på anlegget. På grunn av det store antallet bestillinger på denne skreddersydde løsningen, kan vi nå levere den som et standardprodukt tilgjengelig direkte fra Blickles hovedproduksjonsanlegg i Rosenfeld i Tyskland.


Produktfordeler og teknisk informasjon LHD-ALST/RD 160K-933592 BHD-ALST/RD 160K-933599

  • Midthjul med Blickle Softhane® polyuretanbane, 75 Shore A (ALST-serien) med høy belastningskapasitet på 550 kg for optimal sving- og rullemotstand
  • Svært høyt nivå av brukskomfort på grunn av to sidehjul i tokomponent massiv gummi (RD-serien) med en belastningskapasitet på 225 kg per hjul
  • Stor kontaktflate for å komme forbi hindringer
  • Herdede lagerseter i svingkransen til de svingbare hjulene