Pålitelig transport for den tyngste lasten

GB 340x200/75F7-295-921579 hjul for tung belastning

Kunden

… befinner seg i Sør-Sverige. Ingeniørene har vært aktive i maskinbyggingsindustrien i over 30 år, spesielt i presse-, bil-, fly- og vindkraftindustrien. Kjernekompetansen er løfting, vending og transport av tunge og geometrisk krevende laster. Enkelttransportvogner samt enkeltmaskiner og fullstendige flytproduksjonslinjer produseres.


Utfordringen

Maskinprodusenten produserer elektriske kjøretøy for transport av ekstremt tung last på opptil 500 tonn. Noen av disse kjøretøyene kan brukes som AGV-er (automatisk styrte kjøretøy).

For styring av disse kjøretøyene har kunden utviklet et tilpasset hjul som brukes som drivhjul inne i disse kjøretøyene. Avhengig av typen transportplattform brukes fra ett til fire drivhjul. Disse er designet for å bære tung last ved lav hastighet (ca. 3–4 km/t). De elektriske kjøretøyene brukes normalt innendørs på jevne betongunderlag. Viktige krav for dette bruksområdet er kompakt design og høy belastningskapasitet.

I noen år ble det brukt et hjul som ikke oppfylte kvalitetskravene. Produksjonen av hjulet var delt i to trinn, med deler fra to leverandører, én for felgen og én for Vulkollan®-banen. Kvalitetsproblemene førte til klager og høye service- og utskiftingskostnader.

For å unngå ytterligere kostnader ønsket kunden et komplett drivhjul av høy kvalitet med en belastningskapasitet på seks tonn. 


Løsningen vår

GB 340x200/75F7-295-921579 hjul for tung belastningBlickle Besthane® polyuretanebanen i Blickle-hjulserien GB og den stabile, tilpassede felgen av støpejern gir god stabilitet og lav rullemotstand, slik at de elektriske transportkjøretøyene oppnår lengre levetid på grunn av høyere effektivitet. Med en hjuldiameter på bare 340 mm og en belastningskapasitet på seks tonn per hjul passer det tilpassede drivhjulet fint under kjøretøyenes flate bærestruktur.

Resultatet

Med den komplette Blickle-løsningen av høyere kvalitet kunne kunden redusere innkjøpskostnader, leveringstider og oppfølgingskostnader drastisk.


Teknisk informasjon og produktfordeler GB 340x200/75F7-295-921579

  • Høy belastningskapasitet på 6000 kg kombinert med kompakte dimensjoner
  • Lav energibesparende rullemotstand
  • Kvalitetsprodukt fra én pålitelig leverandør
  • Pålitelige leveringstider og mindre administrasjon