Transportkasser

Blå hjul for musikk- og arrangementsbransjen

Transportkasser er bokser og kofferter med et høyt nivå av stabilitet og sikrer at utstyr og enheter transporteres på en sikker måte. De er tilgjengelige i en rekke ulike design. Kas-sene er en optimal løsning for oppbevaring og transport av elektronikk, instrumenter og en rekke andre gjenstander som brukes i mange ulike bransjer. De brukes oftest i musikk- og filmbransjen og arrangementsbransjen og innen områdene medikoteknikk, maskinteknikk og varemesser.

Store transportkasser har også faste hjul som gjør dem enklere å transportere. De blå hjulene brukes ofte til dette formålet. Dette er hjul med en blå og spesielt myk bane. De viktigste kravene er høy belastningskapasitet, lav rullemotstand og en spesielt myk bane for å sikre varene som transporteres. Blåhjul bruker ofte bremsesystemer som sikrer at kassene er stabile.

«Blickle EasyRoll» elastisk massiv gummi av høy kvalitet er spesielt egnet for hjulene som brukes på transportkassene. De har en mye lavere rullemotstand og høyere belastning-skapasitet enn standard massiv gummi. I kombinasjon med en nylonfelg gir den vulkan-iserte banen i elastisk massiv gummi med en hardhet på 65 Shore A (POEV-serien) et spesielt tiltalende forhold mellom pris og ytelse i størrelsesområdet 100 mm til 125 mm. Er støyreduksjon og dempingsegenskaper viktig for deg? Da er «SoftMotion»-serien vår det riktige valget for deg. POES-hjulene med en hardhet på hjulbane på 55 Shore A og en tykkere slitepute er den opti-male løsningen for brukskomfort og støyreduksjon. Den automatiske innretningen for tilbakestilling av retning (-RIR) er en annen viktig fordel for mange kasseprodusenter, fordi de kan stables for å spare plass.