Infoboks for Blickle-hjulserier

Hardhet på hjulbane. Fremragende skånsom mot gulvoverflaten og lett rullende Start-, rulle- og svingmotstand. Slitasjebestandighet.  

Vi har laget en Blickle-infoboks for hver hjulserie for å gjøre det enklere for deg å velge riktig produkt. Denne gir en oversikt over hardheten på hjulbanen, rulleegenskaper og bevaring av gulv, rullemotstand og slitasjebestandighet.

Hardhet på hjulbane er rangert på en skala fra svært myk til svært hard, mens de andre kategoriene er rangert fra tilfredsstillende til enestående.

Hardhet på hjulbane

65 Shore A
Skånsom mot gulvoverflaten / støy

fremragende
Rullemotstand

svært bra
Slitestyrke

bra


Hardhet på hjulbane

Hardhet på hjulbane angis i infoboksen i bilder på produktsidene. Jo lenger til høyre markeringen er, desto hardere er banen. Hardhet for

 

Det er ingen lineær korrelasjon mellom de ulike testmetodene for hardhet. Verdiene i grafikken ble fastslått empirisk, og er oppgitt som referanse.

Haertebereich
Materiale Hardhet på hjulbane
Luftgummihjul / myk gummi

50-60 Shore A
Elastisk massiv gummi

65 Shore A
Superelastisk massiv gummi

70 Shore A
Massiv gummi

80 Shore A
Termoplastisk polyuretan (TPU), myk

80 Shore A
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

85 Shore A
Polyuretan 75 Shore A

75 Shore A
Polyuretan 92 Shore A

92 Shore A
Termoplastisk polyuretan (TPU), hard

92–98 Shore A
Polypropylen

60 Shore D
Nylon

70 Shore D
Støpt nylon

80 Shore D
Støpejern / stål

180–230 HB

Skånsom mot gulvoverflaten / støy

Jo høyere score i denne kategorien, desto mer stillegående og skånsomt er hjulet.

Skånsom mot gulv
Harde baner utsetter gulvet for mer belastning enn mykere baner. En bane med fem punkter i kategorien skånsom mot gulvoverflaten / støy har eksepsjonelt gode gulvbeskyttelsesegenskaper.

Skånsom mot gulvoverflaten måles på grunnlag av gjennomsnittlig overflatetrykk. Referanseverdier for hvert hjulbanemateriale er oppgitt til høyre.

Lettkjørt
I prinsippet har kjøretøy en tendens til å være mer stillegående når de har store hjul med myke, tykke baner. Harde baner gir mer støy enn myke baner. En høy score i kategorien skånsom mot gulvoverflaten / støy vil derfor gi forventninger om svært lite vibrasjon og støy ved transport av gods.

Harde hjul kan også brukes med lave støynivåer og høy brukskomfort ved transport av lett last på myke overflater (f.eks. teppe).

Beregne gjennomsnittlig overflatetrykk
Gjennomsnittlig overflatetrykk beregnes ved å dele radialkraften [N] på hjulets kontaktflate [mm²].

Materiale Skånsom mot gulvoverflaten / støy Gjennomsnittlig overflatetrykk
Luftgummihjul / myk gummi

0,8 N/mm²
Elastisk massiv gummi

1,8 N/mm²
Superelastisk massiv gummi

1,5 N/mm²
Massiv gummi

3,5 N/mm²
Termoplastisk polyuretan (TPU), myk

4,0 N/mm²
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

4,5 N/mm²
Polyuretan 75 Shore A

3,5 N/mm²
Polyuretan 92 Shore A

8,0 N/mm²
Termoplastisk polyuretan (TPU), hard

11,0 N/mm²
Polypropylen / nylon

40,0 N/mm²
Støpt nylon

60,0 N/mm²
Støpejern / stål

>350 N/mm²

Start-, rulle- og svingmotstand

Startmotstand gjenspeiler mengden kraft som er nødvendig for å få hjulet i bevegelse når det står stille. Rullemotstand gjenspeiler mengden kraft som kreves for å holde hjulet i bevegelse på en ensartet måte. Start- og rullemotstand påvirkes av følgende faktorer:

 • hjuldiameter
 • banegeometri
 • hardhet på hjulbane
 • banens støtelastisitet
 • hjullager
 • overflate

 

Rullemotstand oppstår som et resultat av den konstante komprimeringen og dekomprimeringen av banen når hjulet ruller (hysterese).

Rullemotstand måles på en testbenk. Målingene gjøres under ideelle forhold:

 • flat, glatt, ståloverflate uten skitt og hindringer
 • hastighet: 4 km/t
 • temperatur: +20 °C
 • belastning: ⅔ av maks belastningskapasitet

 

Disse standardiserte forholdene gjør det mulig å sammenligne rullemotstanden for ulike hjulserier.

Materiale Rullemotstand
Luftgummihjul / myk gummi

bra
Elastisk massiv gummi

svært bra
Superelastisk massiv gummi

bra
Massiv gummi

tilfredsstillende
Termoplastisk polyuretan (TPU), myk

svært bra
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

svært bra
Polyuretan 75 Shore A (Softhane®)

svært bra
Polyuretan 75 Shore A (Besthane® Soft)

fremragende
Polyuretan 92 Shore A (Extrathane®)

svært bra
Polyuretan 92 Shore A (Besthane®)

fremragende
Termoplastisk polyuretan (TPU), hard

svært bra
Polypropylen / nylon

fremragende
Støpt nylon

fremragende
Støpejern / stål

fremragende

Ulike bruksforhold (overflatekvalitet, temperatur, hastighet osv.) må tas med i beregningen ved designing av understellet, og kan ha en betydelig innvirkning på rullemotstand.

Svingmotstand er motstanden som kreves for å rette svingbare hjul i kjøreretningen.

Svingmotstand påvirkes av følgende faktorer:

 1. Hjulets kontaktområde: Hjulets kontaktområde roterer rundt senteret når det svingbare hjulet svinger. Dette forårsaker friksjon. Motstanden er avhengig av interaksjonen mellom overflaten og hjulbanen, i tillegg til størrelsen på kontaktområdet.
 2. Motstanden til svingkransen: Strukturen og kvaliteten på svingkransen har en innvirkning på svingmotstanden.
 3. Utligning av det svingbare hjulet: Svingmotstanden til det svingbare hjulet påvirkes av avstanden mellom midten av svingkransen og midten av kontaktområdet.
 4.  

Slitestyrke

Jo høyere score i denne kategorien, desto bedre slitestyrke.

I tillegg til andre faktorer angir slitasjebestandigheten også motstanden mot abrasjon av elastomer eller termoplastisk elastomer i henhold til ISO 4649. Slitestyrken til andre hjulbanematerialer ble testet i henhold til ISO 4649.

Hjulbanematerialer er tildelt til ulike slitestyrkekategorier i grafikken til høyre.

Materiale Slitasjebestandighet
Luftgummihjul / myk gummi

tilfredsstillende
Elastisk massiv gummi

bra
Superelastisk massiv gummi

bra
Massiv gummi

tilstrekkelig
Termoplastisk polyuretan (TPU), myk

bra
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

tilfredsstillende
Polyuretan 75 Shore A

svært bra
Polyuretan 92 Shore A

fremragende
Termoplastisk polyuretan (TPU), hard

svært bra
Polypropylen

tilfredsstillende
Nylon

bra
Støpt nylon

svært bra
Støpejern / stål

fremragende