Sorteringssystemer

Høyt nivå av automatisering hele døgnet med Blickle-styrehjul

Sorteringssystemer og styrehjul brukes der gods må transporteres til et bestemt mål med hastighet og presisjon, som sorteringsanlegg for flyplassbagasje, kommersielle pakkesorteringsanlegg og varesorter-ingssystemer i logistikksentre. Konstruksjonen av og strukturen i disse systemene er van-ligvis skreddersydd til spesifikke bruksområder. Trinn i sorteringsprosessen som tidligere ofte måtte utføres manuelt, er i dag automatisert med moderne høyytelsessystemer. Dette optimaliserer materialflyten.

Etter hvert som sorteringssystemer blir mer automatiserte, kjøres de ofte over lengre tid, gjerne i døgnkontinuerlig drift. Hastigheten på transporten av varene i disse systemene, øker stadig. Disse sorteringssystemene krever styrehjul som oppfyller disse høye kravene, og kan også sikre ressursene ved bruk av rullemotstandsoptimerte baner.

Blickle bruker styrehjul med høy dynamisk belastningskapasitet for å redusere varmen som bygges opp når disse systemene kjøres lenge om gangen ved høye hastigheter. Polyuretanbanen av høy kvalitet som brukes av FPOB- og FSVU-serien setter nye standarder på disse om-rådene. FPOB-serien lages ved å støpe Blickle Besthane®-polyuretan-elastomer med hardhet på 92 Shore A på en nylonfelg av høy kvalitet. FSVU-serien er en Vulkollan®-polyuretan-elastomer med hardhet på 92 Shore A støpt på en stålfelg. Begge styrehjulseriene er svært slitesterke og har svært lav rullemotstand. Blickle har fem andre styrehjulserier i standardutvalget.