Miljøvern er en prioritet

Blickle er anerkjent som et klimanøytralt selskap

Blickle har vist sin forpliktelse mot miljøet ved å bli klimanøytral. Ved å redusere og kompensere klimagassutslipp har Blickle blitt anerkjent som et «klimanøytralt selskap».

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. I slutten av juni vedtok den tyske forbundsdagen den nye miljøvernloven med det nasjonale målet om å oppnå klimagassnøytralitet innen 2045. Den frivillige reduksjonen av utslipp og kompensasjon for uunngåelige utslipp er veldig viktige tiltak i innsatsen for å motvirke klimaendringer.

Blickle har derfor bestemt seg for å redusere og nøytralisere CO2-utslippene sine trinnvis for å bidra til en bedre fremtid. «Klimaendringene er en av de sentrale utfordringene vi må overvinne som et samfunn i dag. Vi anser det derfor som en del av vårt ansvar å bidra til å verne miljøet, og vi ønsker å styrke bevisstheten rundt hvordan vi kan håndtere begrensede ressurser på en bærekraftig måte», sier Dr. Sarah Blickle-Fenner og David Blickle, eiere og direktører.

Blickle har redusert energiforbruket og CO2-utslippene i flere år allerede. Allerede i 2012 ble kvalitetssikringssystemet utvidet til å omfatte miljøet (ISO 14001) og dette ble etterfulgt av energiledelse (ISO 50001) i 2014. Med betegnelsen «klimanøytralt selskap» fortsetter vi på reisen mot miljøansvar.

Blickle støttes i arbeidet av Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, et bransjeuavhengig konsulentselskap for bærekraft for mellomstore bedrifter. De har beregnet Blickles nettoutslipp basert på de offentlige retningslinjene i Greenhouse Gas Protocol for å fastslå selskapets CO2-fotavtrykk. Analysen gir et klart overblikk over klimagassutslippene hos Blickle og spiller en viktig rolle i våre miljøverntiltak. Hovedfokuset i rapporten er reduksjon av CO2-utslipp. De uunngåelige CO2-utslippene har blitt kompensert for ved kjøp av en tilsvarende mengde klimasertifikater. På denne måten ble Blickles fabrikk klimanøytral, noe som førte til anerkjennelsen som et «klimanøytralt selskap».

Klimasertifikatene som ble kjøpt i 2020 støtter forskjellige miljøvernprosjekter, som komfyrprosjekter i Rwanda og Tanzania og et gjenplantingsprosjekt i Uganda. Alle disse prosjektene er sertifisert av Gold Standard, noe som betyr at de oppfyller de høyeste standardene for positiv innvirkning på klimaprosjekter. Et annet eksempel er et skogvernprosjekt i Peru som er sertifisert i henhold til den anerkjente Verfied Carbon Standard.

Klimagasser fordeler seg jevnt over hele atmosfæren. Det er derfor smart å redusere utslippene der kostnadene er lavest. I tillegg sørger disse prosjektene i utviklingsland til å forbedre de økonomiske, sosiale og økologiske forholdene i de landene samt bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. For utviklingsland er kvotehandel en viktig faktor som driver overgangen til renere teknologi og mer bærekraftig økonomisk utvikling.

I tillegg til anerkjennelsen som et «klimanøytralt selskap» har Blickle også blitt med i Alliance for Development and Climate (Alliansen for utvikling og klima), som støttes av det tyske føderale departementet for økonomisk samarbeid og utvikling. Som en av over 1000 støttespillere har vi gått til dette steget med mål om å jobbe aktivt for klimasaken.