Noen trinn til et optimalt produkt

Nøkkelbegreper for hjul og trinser

1. Velg produkt.

Svingbare og faste hjul eller press-on-hjulbaner / dekk kan brukes avhengig av bruksområde. Svingbare hjul kan rotere, mens faste hjul løper i en fast retning. Hjulene kan festes med topplate, bolthull, tapp, ekspander eller innstikktapp. Informasjon om de ulike festemåtene er tilgjengelig her.

Produkttype

Produkttype hjul Produkttype svingbart hjul Produkttype fast hjul Produkttype press-on-hjulbaner / dekk

Feste

Feste topplate Feste bolthull Feste tapp Feste ekspanderFeste tapp for innstikkhylse

2. Fastslå nødvendig belastningskapasitet.

Belastningskapasiteten som kreves for et hjul, beregnes ved å dele totalvekten (egenvekt og last) til transportutstyret på antall hjul. Svingbare og faste hjul eller press-on-hjulbaner / dekk kan brukes avhengig av bruksområde. Svingbare hjul kan rotere, mens faste hjul løper i en fast retning. Hjulene kan festes med topplate, bolthull, tapp, ekspander eller innstikktapp. Resultatet multipliseres så med en sikkerhetsfaktor, avhengig av bruksforhold.
Få mer informasjon om dynamisk belastningskapasitet.

 

 

Formel for belastningskapasitet

T = nødvendig belastningskapasitet per hjul
E = transportutstyrets egenvekt
Z = maksimum lastevekt
n = antall støttehjul
S = sikkerhetsfaktor

3. Start-, rulle- og svingmotstand. Manøvrerbarhet.

Hjulets start-, rulle- og svingmotstand er i stor grad avhengig av banen, hjullageret, hjul-Ø, samlet belastning og underlagets tilstand. Motstand beskrives i detalj her.
Transportutstyrets manøvrerbarhet er avhengig av antallet og typen hjul som brukes, samt hvordan de er plassert. Disse faktorene påvirker i sin tur belastningskapasitet, manøvrerbarhet, kontroll, forsering av hjørner og stabilitet. Få mer informasjon om manøvrerbarhet.

Lav rullemotstand

  • stort hjul-Ø
  • hard bane
  • høy baneelastisitet
  • kulelager
  • hard, glatt overflate
Lav svingmotstand (svingbare hjul)
  • hard bane
  • avrundet bane
  • stor utligning
  • hard, glatt overflate

 


4. Korrosjonsbestandighet. Temperaturbestandighet. Kjemisk bestandighet.

Levetiden og funksjonaliteten til et hjul er til en viss grad avhengig av hvor bra de brukte materialene eller overflatefinishen kan motstå korrosjon, temperaturskiftninger og kjemiske stoffer. Temperatur og eksponeringsvarigheten er de viktigste faktorene.
Informasjon om kjemisk bestandighet for de forskjellige materialene vi bruker, finnes i tabellen.


5. Velg fra et stort utvalg hjulbanematerialer.

Hardhet, form og banemateriale har betydelig innvirkning på brukskomforten, rulleytelse og start-, rulle- og svingmotstand for et hjul eller en trinse. Banen (dekket) på et hjul skal normalt være mykere enn overflaten. Ellers kan hjulet presse seg inn i overflaten og skade den. En oversikt over de ulike hjulbanematerialene finnes her.

Hjulbanemateriale Hardhet på hjulbane
Luftgummihjul, myk gummi Vekt – én grønn prikk
Elastisk massiv gummi, superelastisk massiv gummi Vekt – to grønne prikker
Massiv gummi, TPE, polyuretan 75 Shore A, silikongummi Vekt – tre grønne prikker
TPU, polyuretan 92 Shore A Vekt – fire grønne prikker
Stål, støpejern, nylon, polypropylen, fenolharpiks Vekt – fem grønne prikker
 

myk

hard

Hjulbanemateriale Driftsstøy
Luftgummihjul, myk gummi Vekt – fem grønne prikker
Elastisk massiv gummi, superelastisk massiv gummi Vekt – fire grønne prikker
Massiv gummi, TPE, polyuretan 75 Shore A, silikongummi Vekt – tre grønne prikker
TPU, polyuretan 92 Shore A Vekt – to grønne prikker
Stål, støpejern, nylon, polypropylen, fenolharpiks Vekt – én grønn prikk
 

mye støy

stille


6. Velg en hjullagertype.

Valg av egnet lager vil avhenge av hastighet, belastning, miljøfaktorer og kraften som kreves for å flytte transportutstyret.

Glidelagre er enkle men har høy friksjonskoeffisient. Dette fører til en relativ høy start og rullemotstand.
Rullelager er robuste, har lavere rullemotstand og god presisjon.
Kulelager har de beste start og rulleegenskapene og den høyeste presisjonen. De tåler høye belastninger og er egnet for høyere hastigheter.
Du finner mer informasjon om avsnittene som dekker de ulike lagertypene.

GlidelagerGlidelager
Rullelager Rullelager
KulelagerKulelager

7. Velg egnet bøyle, variant og tillegg.

Passende bøyle for ethvert bruksområde og krav. Bøyle i presset stål i standard, rustfri eller varmebestandig variant, bøyle i sveiset stål for tung belastning med eller uten fjæring, eller elegant syntetisk bøyle.

Hjulenes funksjonalitet kan forbedres ved å bruke ulike varianter eller tillegg. Hjul- og svingkransbremser for å hindre at svingbare hjul ruller og roterer, fotbeskyttelse for å unngå fotskader, elektrisk ledende baner for beskyttelse mot elektrostatisk utladning og mye mer.
En detaljert liste over Blickles bøyleserier finnes her.
Oversikten inneholder mer informasjon om tilgjengelige varianter og tillegg.

Svingbart hjul med «stop-fix»-brems
Svingbart hjul med «ideal-stop»-brems
Svingbart hjul med «stop-top»-brems
Svingbart hjul med «central-stop-stop»-brems
Fast hjul med platefeste og trommelbrems
Svingbart hjul med bolthull og trådbeskyttelse
Svingbart hjul stål med platefeste og fotbeskyttelse
Svingbart hjul med retningssperre
Svingbart hjul med «Radstop»-hjulbrems
Jekker