Klassifisering av hjul og trinser

Hjul for lett belastning, transportutstyr og tung belastning

Internasjonale standarder deler hjul inn i følgende kategorier:

 • hjul for lettere belastning
 • hjul for normal belastning
 • hjul for tung belastning
Hver av disse har ulike bruksområder og underlegges ulike testforhold.

 

Lett belastning 
Transportvogn 
Tung belastning 

Blickle apparathjul

Blickle hjul for industri

Blickle-hjul for tung belastning

Hjul for lettere belastning og kompakthjul brukes normalt innendørs. De er designet for å håndtere hastigheter på opptil 3 km/t. De har en belastningskapasitet på opptil 280 kg (hjul for lettere belastning) eller 1 750 kg (kompakthjul). De maksimerer manøvrerbarhet og gjør dem lettere å rulle samtidig som rullemotstanden reduseres. De brukes vanligvis til medisinsk utstyr, utstillingsstativer, industrikjøkkenutstyr og lignende bruksområder. Belastningskapasiteten til Blickles hjul for lettere belastning og kompakthjul er testet på en roterende testbenk i henhold til DIN EN 12530 / ISO 22881.

Hovedtestforholdene:

 • hastighet: 3 km/t
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hard, vannrett overflate med hindringer på en høyde som tilsvarer 3 % av hjuldiameteren
 • testvarighet: antall ganger hindringer krysses tilsvarer ti ganger hjuldiameteren (i millimeter)
 • hviletid: maks 3 minutter etter 3 minutters kjøretid

 

Hjul for normal belastning brukes til industribruksområder inne og ute. De er konstruerte for å håndtere hastigheter på opptil 4 km/t. De har en belastningskapasitet på opptil 1 000 kg. Hjul for industri er bestandige mot miljøfaktorer, er hovedsakelig vedlikeholdsfrie og kan fungere som de skal i lange perioder. De brukes vanligvis til maskineri og utstyr av alle slag, i tillegg til paller, stillaser, avfallscontainere og lignende. Belastningskapasiteten til Blickles hjul for industri er testet på en roterende testbenk i henhold til DIN EN 12532 / ISO 22883.

Hovedtestforholdene:

 • hastighet: 4 km/t
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hard, vannrett overflate med hindringer på følgende høyde: 5 % av hjuldiameteren for hjul med myk bane (hardhet < 90 Shore A) 2,5 % av hjuldiameteren for hjul med hard bane (hardhet ≥ 90 Shore A)
 • testvarighet: 15 000 omdreininger med minst 500 passerte hindringer
 • hviletid: maks 1 minutt etter 3 minutters kjøretid

 

Hjul for tung belastning brukes til å håndtere tung last og / eller høy hastighet. De har en spesielt sterk konstruksjon. Dobbeltmonterte hjul brukes også på dette området for å håndtere spesielt tung last. Hjul med fjæring er spesielt egnet ved behov for å unngå vibrasjon under transport. De brukes vanligvis på gaffeltrucker, industrivogner, monterings- og transportsystemer og lignende utstyr. Belastningskapasiteten til Blickles hjul for tung belastning er testet på en roterende testbenk i en hastighet på 4 km/t i henhold til DIN EN 12532 / ISO 22883. Hjul designet for høyere hastigheter testes for belastningskapasitet i henhold til DIN EN 12533 / ISO 22884.

Hovedtestforholdene i henhold til DIN EN 12532 / ISO 22883:

 • hastighet: 4 km/t
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hard, vannrett overflate med hindringer på følgende høyde: 5 % av hjuldiameteren for hjul med myk bane (hardhet < 90 Shore A) 2,5 % av hjuldiameteren for hjul med hard bane (hardhet ≥ 90 Shore A)
 • testvarighet: 15 000 omdreininger med minst 500 passerte hindringer
 • hviletid: maks 1 minutt etter 3 minutters kjøretid

Hovedtestforholdene i henhold til DIN EN 12533 / ISO 22884:

 • hastighet: 6 km/t, 10 km/t, 16 km/t, 25 km/t (standard: maks 16 km/t)
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hard, vannrett overflate med hindringer på følgende høyde: 5 % av hjuldiameteren for hjul med myk bane (hardhet < 90 Shore A) 2,5 % av hjuldiameteren for hjul med hard bane (hardhet ≥ 90 Shore A)
 • testvarighet: antall ganger hindringer krysses tilsvarer fem ganger hjuldiameteren (i millimeter)
 • hviletid: maks 1 minutt etter 3 minutters kjøretid