Grunnleggende informasjon / definisjoner

Definisjoner og forklaringer

Tegning – hjul
Tegning – svingbart hjul
Tegning – fast hjul
Tegning – press-on hjulbaner

Hjul

Svingbart hjul

Fast hjul

Press-on-hjulbaner / dekk

Betegnelser:
1 = bane / gummibane
2 = felg
3 = nav
4 = hjullager

Dimensjoner:
D = hjuldiameter
d = akseldiameter
T1 = navlengde
T2 = hjulbredde

Betegnelser:
1-3 = svingbar bøyle
1 = festeplate
2 = svingkrans (dreielager)
3 = svingbar gaffel
4 = hjul
5 = hjulaksel

Dimensjoner:
H = total høyde / byggehøyde
F = utligning
A,B = platedimensjoner
a,b = bolthullsavstand
d = bolthulldiameter

Betegnelser:
1 = fast bøyle
2 = hjul
3 = hjulaksel

Dimensjoner:
H = total høyde / byggehøyde
A,B = platedimensjoner
a,b = bolthullsavstand
d = bolthulldiameter

Betegnelser:
1 = bane / gummibane
2 = stålarmering

Dimensjoner:
D = ytre diameter
d = innvendig diameter
T2 = bredde

Hjulene består av en hjulbane, felg og ett hjullager.

Hjulene varierer når det gjelder belastningskapasitet, rullemotstand og kjøreegenskaper. De spesielle egenskapene til hver enkelt serie er forklart i detalj i de aktuelle avsnittene.

Svingbare hjul kan roteres rundt den vertikale aksen for å forbedre manøvrerbarheten for maskineri, utstyr o.l. En svingkrans (svinglager) kobler gaffelen (den svingbare gaffelen) til festet.
Det er normalt noe horisontal avstand mellom midten av svinglageret og hjulakselen (utligning), slik at gaffelen kan svinge fritt. Utligningen gjør det mulig for hjulet å rotere lett uten ekstra utstyr. Den gir også hjulet stabile rulleegenskaper ved direktekjøring. Svingbare hjul kan festes med forskjellige sperrer for å bremse

 

Faste hjul svinger ikke, og gjør det enklere å flytte maskineri, utstyr o.l. i en bestemt retning.

Press-on-hjulbaner/-dekk består av ulike elastomer og er utstyrt med et stålbånd eller stålinnlegg.

Press- on ringer varierer når det gjelder belastningskapasitet, rullemotstand og kjøreegenskaper. De spesielle egenskapene til hver enkelt press-on-hjulbane / dekk er forklart i detalj under «Press-on-hjulbaner / dekk».

Tverrsnittene av hjulene på produktsidene er bare et eksempel på den bestemte serien. Hjul i samme serie kan ha ulike design av tekniske årsaker.