Festemåter

Platefeste. Senterhull. Tapp. Gjenget tapp.

Festemåte: plate
Festemåte: bolthull
Festemåte: monteringstapp av stål
Festemåte: gjenget tapp
Festemåte: tapp for innstikkhylse
Festemåte: hjulholder av nylon
Festemåte: metallekspander
Festemåte: syntetisk ekspander

Plate (platefeste)

Senterhull

Tappfeste av stål

Gjenget tapp
(artikkelnr. tillegg: -GS...)

Innstikkstift
(artikkelnr. tillegg: -ES)

Hylse av nylon for runde rør (artikkelnr: RHR...)

Metallekspander
(artikkelnr. tillegg: -E...)

Nylonekspander
(artikkelnr. tillegg: -ER... / -EV...)

Hjulet er festet til en flat overflate med skruer og muttere. Bolthullsavstanden er standardisert. Platefester er tilgjengelig for både svingbare og faste hjul, og brukes til hjul for lett belastning, transportutstyr og tung belastning.
Platen må være justert med kortsiden vendt mot kjøreretningen for hjul med retningssperre.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av platefeste:

 • platestørrelse (eksterne dimensjoner)
 • bolthullsavstand
 • bolthull-Ø
 •  

Hjulet festes med et koblingselement (f.eks. en bolt) gjennom det midtre hullet i svingkransen. For høydejusterbare hjul (HRIG-serien) har bolthull innvendige gjenger og koblingselementet skrus på senterbolten i den svingbare bøylen fra enhetssiden.

Belastningskapasitetene angitt her, kan bare nås hvis topplaten på det svingbare hjulet støttes helt av hele diameteren.

Denne festemåten gir ingen positiv svinglås, og reduserer derfor belastningskapasiteten til svingkransbremsen.

Bruk av bolthull til å montere hjulet er en kostnadseffektiv løsning, fordi det bare krever én skrue (ideelt i samsvar med DIN 912 / ISO 4762). Denne festemåten brukes primært til hjul for lett belastning og transportvognhjul.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av montering med bolthull:

 • plate-Ø (eksterne dimensjoner) (D)
 • bolthull-Ø (d)
 •  

Hjulet festes med en innstikktapp som settes inn i et tilhørende rør eller hull og festes. Festetappen festes til hjulet hvor en festebolt (tverrstilte hull) eller klemme må brukes for å hindre at den roterer eller faller ut. Hullet må være justert på tvers av kjøreretningen for hjul med retningssperre.

Belastningskapasitetene angitt her, kan bare nås hvis topplaten ligger langs hele diameteren til det svingbare hjulet.

Festetapper brukes primært til hjul for lett belastning, syntetiske hjul og hjul for transportutstyr.

En monteringstapp av rustfritt stål er tilgjengelig for rustfrie svingbare hjul.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av montering med tapp:

 • tapp-Ø (P)
 • tapplengde (Q)
 • posisjon for eventuelle tverstilte hull (H)
 • diameter for eventuelle tverstilte hull (d)

Hjulet festes med en gjenget tapp som skrus fast til transportutstyret med innvendige gjenger eller et sylindrisk hull og mutter.

Fester med gjenget tapp brukes primært til hjul for lett belastning.

En rustfri gjenget tapp (-GSX...) er tilgjengelig for korrosjonsbestandige svingbare hjul av nylon.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av montering med en gjenget tapp:

 • Ø for gjenget tapp (M10 eller M12) (P)
 • lengde på gjenget tapp (ut over hjulet) (Q)

 

Hjulet festes med en innstikktapp som settes inn i et inntaksrør eller hull ved bruk av en hjulholder av nylon. Tappen kobles fast til hjulet. En fjærskive sikrer at det svingbare hjulet ikke faller av.

Fordi denne festemåten ikke har svinglås, vil ikke en svingkransbrems ha noen effekt.

En innstikktapp utgjør en rask og effektiv metode for å feste hjulet til enheten. Innstikktappfester brukes primært til hjul for lett belastning.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av montering med innstikktapp:

 • tapp-Ø (P)
 • tapplengde (Q)

 

En hjulholder av nylon er en adapter som brukes til å redusere den innvendige diameteren for rør til diameteren til innstikktappen. Hjulholderen av nylon presses eller drives inn i holderen på enheten (rundt rør). Et svingbart hjul med innstikktapp settes så inn i hjulholderen.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av hjulholder av nylon:

 • innvendig rør-Ø (P)
 • tapp-Ø (d)
 • monteringslengde (Q)
 • flenslengde (B)

 

Hjulet festes med en metallekspander som settes inn i et hull eller et firkantet / rundt rør. Skruen sprer klemmekilen og presser den mot innerveggen i røret.
Tiltrekkingsmomentet skal ikke overskride 50 Nm. Tiltrekkingsmomentet kan reduseres til 16 Nm for tynne rør med lav styrke. En sekskant på nederste side av ekspandereren hindrer at festet roterer mot hjulet og løsner.
Ekspanderfester i metall brukes hovedsakelig til hjul for lett belastning og hjul av nylon.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av ekspanderfeste:

 • innermål rør (P)
 • rørutforming (rundt eller firkantet rør)
 • monteringslengde (Q)
 • flenslengde (B)

 

Hjulet festes med en syntetisk ekspander, som settes inn i et hull eller et firkantet / rundt rør. Skruen presser den syntetiske klemmekilen mot innerveggen i røret.
En syntetisk ekspander gir bedre beskyttelse for innsiden av røret, sammenlignet med ekspanderfester i metall. Men den gir mindre holdekraft enn et ekspanderfeste i metall. En sekskant på nederste side av ekspandereren hindrer at festet roterer mot hjulet og løsner.
Syntetiske ekspanderfester brukes hovedsakelig til hjul for lett belastning og hjul av nylon. En syntetisk ekspander med en korrosjonsbestandig klemmeskrue (-EXR... / EXV...) er også tilgjengelig.

Det må tas hensyn til følgende dimensjoner ved valg av ekspanderfeste:

 • innermål rør (P)
 • rørutforming (rundt eller firkantet rør)
 • monteringslengde (Q)
 • flenslengde (B)

 

Tegning – platefeste

 

Tegning – bolthull

 

Tegning – monteringstapp av stål

 

Tegning – gjenget tapp

 

 Tegning – tapp for innstikkhylse

 

Tegning – hjulholder

 

Tegning – metallekspander

 

Tegning – syntetisk ekspander

 

Festeplater

Festeplater på hjul for lettere belastning

Tegning – platenr. 20
Tegning – platenr. 22
Tegning – platenr. 23
Tegning – platenr. 25 (svingbart hjul)
Tegning – platenr. 25 (fast hjul)
Tegning – platenr. 26
Tegning – platenr. 27
Tegning – platenr. 28

Platenr. 20

Platenr. 22

Platenr. 23

Platenr. 25 (svingbart hjul)

Platenr. 25 (fast hjul)

Platenr. 26

Platenr. 27

Platenr. 28

bruk i gaffelserie:

LKDB hjul-Ø 50–75 mm

bruk i gaffelserie:

LPA / BPA hjul-Ø 35–100 mm
LPXA / BPXA hjul-Ø 50–75 mm
LDA hjul-Ø 50 mm

bruk i gaffelserie:

LDA hjul-Ø 75 mm
LKDG / LKDB hjul-Ø 75–100 mm

bruk i gaffelserie:

LKPA hjul-Ø 80–150 mm
LKPXA hjul-Ø 80–125 mm
LWK / LWG-P25 hjul-Ø 100–125 mm
LWKX / LWGX-PX25 hjul-Ø 100–125 mm
LKFG / BKFG hjul-Ø 125 mm

bruk i gaffelserie:

BKPA hjul-Ø 80–150 mm
BKPXA hjul-Ø 80–125 mm

bruk i gaffelserie:

LKPXA / BKPXA hjul-Ø 125 mm
LWKX / LWGX-PX26 hjul-Ø 125 mm

bruk i gaffelserie:

LKFGX / BKFGX hjul-Ø 125 mm

bruk i gaffelserie:

LWK / LWG-P28 hjul-Ø 100–125 mm

Festeplater på hjul for middels og tyngre belastning

Tegning – platenr. 1
Tegning – platenr. 3
Tegning – platenr. 7
Tegning – platenr. 9

Platenr. 1

Platenr. 3

Platenr. 7

Platenr. 9

bruk i gaffelserie:

LE / B hjul-Ø 60–125 mm
LEX / BX hjul-Ø 75–200 mm
L / B hjul-Ø 75–125 mm
LX / BX hjul-Ø 100–125 mm
LI / B hjul-Ø 80–125 mm
LIX / BX hjul-Ø 80–125 mm
LK / BK hjul-Ø 75–125 mm
LKX / BKX hjul-Ø 75–125 mm
LIK / BIK hjul-Ø 100–125 mm
LIKX / BKX hjul-Ø 100–125 mm
LH / BH hjul-Ø 75–125 mm
LHD hjul-Ø 60–80 mm
LHF / BHF hjul-Ø 100–125 mm
LPFE / BPFE hjul-Ø 100–125 mm
HRLH / HRLHD hjul-Ø 75 mm
HRLK hjul-Ø 75–100 mm

bruk i gaffelserie:

LE / B hjul-Ø 150–200 mm
LEX / BX hjul-Ø 150–200 mm
L / B hjul-Ø 140–250 mm
LX / BX hjul-Ø 150–200 mm
LI / BI hjul-Ø 150–200 mm
LIX / BX hjul-Ø 150–200 mm
LK / BK hjul-Ø 100–200 mm
LKX / BKX hjul-Ø 125–200 mm
LUH / BH hjul-Ø 125–200 mm
LH / BH hjul-Ø 100–250 mm
LHD hjul-Ø 80–125 mm
LO / BO hjul-Ø 125–300 mm
LOD / BOD hjul-Ø 75–125 mm
LS / BS hjul-Ø 250–600 mm
LSD / BSD hjul-Ø 250–500 mm
LHF / BHF hjul-Ø 100-200 mm
LPFE / BPFE hjul-Ø 125-150 mm
LSFN / BSFN hjul-Ø 160-200 mm
LSFE / BSFE hjul-Ø 160-200 mm
LIO / BO hjul-Ø 125-200 mm

bruk i gaffelserie:

L hjul-Ø 250–280 mm

bruk i gaffelserie:

B hjul-Ø 250–280

Festeplater på hjul for tung belastning

Tegning – platenr. 35
Tegning – platenr. 36
Tegning – platenr. 38
Tegning – platenr. 39
Tegning – platenr. 42
Tegning – platenr. 45
Tegning – platenr. 48

Platenr. 35

Platenr. 36

Platenr. 38

Platenr. 39

Platenr. 42

Platenr. 45

Platenr. 48

bruk i gaffelserie:

LS / BS hjul-Ø 150–400 mm
LSD / BSD hjul-Ø 100–200 mm
LSFN / BSFN hjul-Ø 200–250 mm
LSFE / BSFE hjul-Ø 200–250 mm
HRLSD hjul-Ø 125 mm

bruk i gaffelserie:

LS / BS hjul-Ø 300–520 mm
LSFN / BSFN hjul-Ø 250–300 mm
LSFE / BSFE hjul-Ø 250 mm

bruk i gaffelserie:

LS / BS hjul-Ø 200–620 mm
LSD / BSD hjul-Ø 125–360 mm

bruk i gaffelserie:

BSD hjul-Ø 300 mm

bruk i gaffelserie:

LS / BS 250–600 mm
LSD / BSD 250–500 mm

bruk i gaffelserie:

LSD / BSD hjul-Ø 300–400 mm

bruk i gaffelserie:

LSSD / BSSD hjul-Ø 500 mm

Festeplater på hjul med integrert parkeringsfot

Tegning – platenr. 71
Tegning – platenr. 72
Tegning – platenr. 74
Tegning – platenr. 76
Tegning – platenr. 78

Platenr. 71

Platenr. 72

Platenr. 74

Platenr. 76

Platenr. 78

bruk i gaffelserie:

HRP hjul-Ø 45 mm

bruk i gaffelserie:

HRP hjul-Ø 50 mm

bruk i gaffelserie:

HRP hjul-Ø 63 mm

bruk i gaffelserie:

HRP hjul-Ø 72 mm
HRSP hjul-Ø 72 mm

bruk i gaffelserie:

HRSP hjul-Ø 90 mm

Festeplater med dimensjoner i imperial standard (tommer)

Tegning – platenr. 12
Tegning – platenr. 14
Tegning – platenr. 16

Platenr. 12

Platenr. 14

Platenr. 16

platefester med ikke-metriske dimensjoner (tommer)
i henhold til ASME B56.11.1
(se Blickle-katalogen «American Standard Casters»)

platefester med ikke-metriske dimensjoner (tommer)
i henhold til ASME B56.11.1
(se Blickle-katalogen «American Standard Casters»)

platefester med ikke-metriske dimensjoner (tommer)
i henhold til ASME B56.11.1
(se Blickle-katalogen «American Standard Casters»)

Festeplater på Progressus-hjul

Tegning av platenr. PG1
Tegning av platenr. PG2
Tegning av platenr. PG3

Platenr. PG1

Platenr. PG2

Platenr. PG3

bruk i gaffelserie:

LPX / BPX hjul-Ø 84–105 mm

bruk i gaffelserie:

LPX / BPX hjul-Ø 120–150 mm

bruk i gaffelserie:

LPX / BPX hjul-Ø 186 mm