Bremseføtter og jekker

Lås og løft trygt.

Bremseføtter og jekker brukes til å sperre eller heve transportvogner i ståstilling. Begge er direkte festet til transportvognen.

Ved å bruke bremsepedalen holdes transportvognen på plass uten at den heves. Bremsefoten gir et utslag på ca. 10 mm når den brukes. Maksimum overflatekontakttrykk i kombinasjon med egnede svingbare og faste hjul utgjør ca. 60 kg. Følgende bremseføtter med en platestørrelse på 100 x 85 mm kan kombineres med hjulseriene LE, L og LK. Bremseføttene med en platestørrelse på 140 x 110 mm kan kombineres med LH-, LO- og LS- hjulseriene. Andre varianter er tilgjengelig på forespørsel

Når en jekk brukes, vil aktivering av pedalen heve transportvognen. Jekker kan kombineres med ulike hjulserier. Jekker gir best ytelse hvis den totale høyden på jekken (H1) er 5 mm høyere enn de valgte svingbare eller faste hjulene. Avhengig av vekten på personen som betjener transportutstyret, er løftekraften mellom 150 kg og 250 kg. Den vertikale belastningen på jekken må ikke overstige 500 kg når den er hevet.

Mer informasjon finner du her.