Kompakte og høydejusterbare hjul

Små hjul for stabilitet

Kompakte og høydejusterbare hjul

Kompakthjul kombinerer en spesielt imponerende belastningskapasitet med lav byggehøyde. Noen av disse hjulene kan støtte belastninger på opptil 700 kg, med en total høyde på bare 112 mm. Dobbeltmonterte kompakthjul kan håndtere enda mer: opptil 1750 kg med en total høyde på bare 125 mm. De passer perfekt for å redusere risikoen for at høye og tunge møbler velter på grunn av for høyt tyngdepunkt. Derfor brukes de ofte til serverstativer eller kontrollkabinetter. Kompakthjul er førstevalget når det er nødvendig med stor belastningskapasitet, til tross for at det er god plass, som under en sykehusseng.

Blickles høydejusterbare hjul er den perfekte løsningen for mobilutstyr, transportvogner og maskineri som ofte flyttes for deretter å låses på plass. De brukes ofte til bruksområder innen maskinteknikk, som pakkemaskiner, dreiebenker og laboratorieutstyr. Det samme hjulet kan brukes til å både sette dem i bevegelse og låse dem på plass et annet sted. Det er vanligvis ikke nok plass til å bruke høydejusteringsføtter langs hjulene. Derfor ble begge funksjonene kombinert i de høydejusterbare hjulene. I motsetning til med standard låsesystemer, heves hjulet når bremsefoten trekkes ut, slik at belastningen fjernes. Dette beskytter hjulet og hindrer avflating. Bremsefoten holder også enhetene sikre og stabile, selv når de brukes på tungt maskineri.


Kompakthjul – ulike serier

Kompakthjul og dobbeltmonterte hjul med hull for bolt, festeplate og gjenget tapp

Høydejusterbare hjul i HRLK-serien

Høydejusterbare hjul i presset stål med festeplate og betjeningsspak eller justeringsskrue

Høydejusterbare hjul i HRP-POA- og HRIG-POA-serien

Høydejusterbare hjul i støpt aluminium med integrert bremsefot og festeplate eller bolthull med innvendige gjenger

Høydejusterbare hjul i HRSP-POA- og HRSP-GSPO-serien

Høydejusterbare hjul for tung belastning i støpt aluminium med integrert bremsefot og festeplate

Høydejusterbare hjul i HRLH-SPO- og HRLHD-SPO-serien

Høydejusterbare hjul i stål med manuell bremsefot

Høydejusterbare hjul i HRLSD-serien

Høydejusterbare hjul for tung belastning i sveiset stål med justerbar byggehøyde og festeplate