Høydemonterte transportsystemer

Høy hastighet med Blickle-styrehjul

Høydemonterte transportsystemer er et veletablert system innen anlegg for plukking, lag-ring og produksjon i luftfarts-, ferdiggjørings- og bilbransjen. Traller som inneholder stykkgods flyttes med slike transportbånd i et høydemontert styresystem. Brukerne av disse systemene får høy fleksibilitet når det gjelder å gjøre endringer i prosesser. De oppnår også svært høy effektivitet uten at det går på bekostning av produksjonshastighet.

Hjulene som brukes i styre- og drivsystemene i disse transportsystemene må kunne håndtere høye hastigheter på døgnkontinuerlig basis. Robustheten samt det vedlikeholdsfrie designet er også nødvendig for å minimere driftsstans. Disse systemene brukes ofte i alle faser av produksjons- og monteringslinjer i bilbransjen. Det betyr at avstandene de må dekke, er betydelige.

Styrehjul med Blickle Besthane®- og Vulkollan®-baner er spesielt egnet for bruk i disse transportsystemene på grunn av den høye dynamiske belastningskapasiteten og svært lave rullemotstanden, som holder systemene effektivt i gang hele døgnet. Den svært slitesterke 92 Shore A Vulkollan®-banen gjør FSVU-serien av styrehjul til et svært godt valg for bruksområder av denne typen. Hjulene er støpt på en stålfelg, som gjør dem svært slitesterke og minimerer mengden nødvendig vedlikehold for disse systemene.