Pakkeutstyr

Belastningshjul og styrehjul fra Blickle

Det første trinnet i å sikre at varer trygt når frem til kundene, er å sikre at de er omhyggelig og pålitelig pakket. Påfyllings-, måle- og pakkeprosessen utføres ofte av en stasjonær helautomatisk pakkemaskin. Det finnes også en rekke spesialiserte pakkesys-temer med pakkeløsninger for en rekke ulike produkter. Hjulene som brukes av disse spesialsystemene tjener både som styring og transport.

Belastningshjul brukes til å transportere varer inne i maskiner. Disse hjulene må være slitasjebestandige og ha lav rullemotstand ved høye hastigheter. Pakkemaskiner bruker også styrehjul til å sikre at varer styres og posisjoneres med presisjon. Disse styrehjulene må ha svært høy konsentrisitet for at disse systemene skal fungere som de skal.

Blickle har sju ulike styrehjulserier i standardutvalget, og sikrer har den riktige løsningen for en rekke ulike maskin- og systemteknikkområder kan leveres. Seriene FSTH, FPOB og FSVU er spesielt egnet for bruk i pakkemaskiner. Alle tre har svært høy konsentrisitet og slitasjebestandighet kombinert med lav rullemotstand. Hjulene i ALTH-serien eller de myke polyuretanalternativene ALST og ALBS er typiske pålitelige belastningshjul med høy dynamisk belastningskapasitet.