Manøvrerbarhet 

Manøvrerbarhet for utstyr og maskineri

Hjul må plasseres for å oppfylle kravene til manøvrerbarhet og styring av enheter og maskiner. En rekke ulike hjulløsninger er beskrevet nedenfor.

Tre svingbare hjul med samme byggehøyde
Fire svingbare hjul med samme byggehøyde
To svingbare hjul og faste hjul med samme byggehøyde
Fire faste hjul, der de midterste hjulene har en større byggehøyde
To svingbare hjul og faste hjul der de faste hjulene har en litt større byggehøyde
Fire svingbare hjul og to faste hjul med samme byggehøyde

Tre svingbare hjul med identisk byggehøyde

Fire svingbare hjul med identisk byggehøyde

To svingbare og faste hjul med identisk byggehøyde

Fire faste hjul, der de midterste hjulene har en noe høyere byggehøyde

To svingbare og to faste hjul, der de faste hjulene har en litt større byggehøyde

Fire svingbare hjul og to faste hjul med identisk byggehøyde

Egnet for liten last og smale veier. Transportutstyret er svært enkelt å flytte i alle retninger. Transportutstyret er relativt vanskelig å manøvrere ved direktekjøring. Dette kan forbedres ved å montere en retningssperre på ett av de tre svingbare hjulene. Denne hjulløsningen kan gjøre transportutstyret mer utsatt for velting.

Egnet for smale veier. Transportutstyret er svært enkelt å flytte i alle retninger. Transportutstyret er relativt vanskelig å manøvrere ved direktekjøring. Denne situasjonen kan forbedres ved å feste retningssperrer på to svingbare hjul.

Den vanligste hjulløsningen, egnet for tauing. Transportutstyret er enkelt å manøvrere når man svinger eller kjører rett frem. Transportutstyret er relativt vanskelig å manøvrere i trange områder. Det faste hjulet kan byttes ut med et hjulsett, dvs. to hjul på en aksel.

Kostnadseffektiv hjulløsning. Transportutstyret er enkelt å manøvrere ved kjøring i rett linje. Fordeling av belastningen på de sentrale faste hjulene gjør transportutstyret relativt enkelt å styre og rotere på stedet. Denne hjulløsningen kan gjøre transportutstyret mer utsatt for velting og svaiing. De sentrale faste hjulene kan erstattes med et hjulsett, dvs. to hjul på en aksel.

Egnet for tauing. Transportutstyret er enkelt å manøvrere når man svinger eller kjører rett frem, og roterer enkelt på stedet. Denne hjulløsningen kan gjøre transportutstyret mer utsatt for velting og svaiing. Vi anbefaler å bruke svingbare hjul med fjæring. De sentrale faste hjulene kan erstattes med et hjulsett, dvs. to hjul på en aksel.

Avansert hjulløsning, egnet for tauing. Transportutstyret er enkelt å manøvrere når man svinger eller kjører rett frem, og roterer enkelt på stedet. Det er spesielt velegnet for tung last og lange enheter. Konstant overflatekontakt på de faste hjulene er nødvendig for manøvrerbarhet. De sentrale faste hjulene kan erstattes med et hjulsett, dvs. to hjul på en aksel.

Belastningskapasitet


Vekt – to grønne prikker

Manøvrerbarhet


Vekt – fem grønne prikker

Ved kjøring rett fremover


Vekt – to grønne prikker

Svinging


Vekt – fire grønne prikker

Stabilitet


Vekt – én grønn prikk 

 

Belastningskapasitet


Vekt – fire grønne prikker

Manøvrerbarhet


Vekt – fem grønne prikker

Ved kjøring rett fremover


Vekt – to grønne prikker

Svinging


Vekt – fire grønne prikker

Stabilitet


Vekt – tre grønne prikker

 

Belastningskapasitet


Vekt – fire grønne prikker 

Manøvrerbarhet


Vekt – tre grønne prikker

Ved kjøring rett fremover


Vekt – fire grønne prikker

Svinging


Vekt – to grønne prikker

Stabilitet


Vekt – fire grønne prikker

 

Belastningskapasitet


Vekt – tre grønne prikker

Manøvrerbarhet


Vekt – to grønne prikker 

Ved kjøring rett fremover


Vekt – fem grønne prikker

Svinging


Vekt – fem grønne prikker

Stabilitet


Vekt – to grønne prikker 

 

Belastningskapasitet


Vekt – tre grønne prikker

Manøvrerbarhet


Vekt – fire grønne prikker

Ved kjøring rett fremover


Vekt – fem grønne prikker

Svinging


Vekt – fem grønne prikker

Stabilitet


Vekt – to grønne prikker

 

Belastningskapasitet


Vekt – fem grønne prikker 

Manøvrerbarhet


Vekt – fire grønne prikker 

Ved kjøring rett fremover


Vekt – fem grønne prikker 

Svinging


Vekt – fem grønne prikker 

Stabilitet


Vekt – fem grønne prikker