Fotbeskyttelse / hjulbeskyttelse

Mer sikkerhet på arbeidsplassen

Alle Blickles løsninger for fotbeskyttelse har ett felles mål: forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. Blickle fotbeskyttelsesløsninger hindrer at hjul eller gjenstander i rask bevegelse forårsaker fotskader. I tillegg til å beskytte førere av kjøretøy, minimerer de risikoen for at hjulet skades av store gjenstander i kjøretøyets bane. Blickle leverer en rekke fotbeskyttelsesløsninger i plast og stål og med fjærbelastning. Hjulene kan også utstyres med rengjøringsbørster og -filler. Disse fjerner skitt og smuss for å beskytte både hjulbanen og gulvet.

Her er noen eksempler på hjul med fot- eller hjulbeskyttelse: