Brems- og sperresystemer

Riktig løsning for ethvert bruksområde

Trommelbremser og dødmannsbremser brukes bare til bremsing. Bremsesystemer involverer en rekke forskjellige sperrer som kan aktiveres på forskjellige måter. En oversikt over alle de forskjellige alternativene finnes nedenfor.
 • Bremsesystemer

  Kabeltrekkbetjent trommelbrems

  Fast hjul med trommelbrems Tralle med trommelbrems 

  Struktur og funksjon

  • aktiveres med kabeltrekk (som vist over) eller håndtak
  • når den aktiveres, presses bremseskoene på den støpte felgen, som fungerer som en trommelbrems

   

  Fordeler

  • konsekvent høy bremsekraft, selv under våte forhold
  • kort aktiveringsbane

   

  Mer informasjon

  • En detaljert beskrivelse og oversikt over faste hjul med trommelbrems er tilgjengelg her

   

  Kabeltrekkbetjent dødmannsbrems

  Fast hjul med dødmannsbrems Tralle med dødmannsbrems 

  Struktur og funksjon

  • aktiveres med kabeltrekk (som vist over) eller håndtak
  • før bremsen aktiveres, presser fjæren bremseskoene på den støpte felgen, som fungerer som en trommelbrems
  • bremsen utløses når den aktiveres

   

  Fordeler

  • konsekvent høy bremsekraft, selv under våte forhold
  • sikkerhet
  • kort aktiveringsbane

   

  Mer informasjon

  • En detaljert beskrivelse og oversikt over faste hjul med dødmannsbrems er tilgjengelg her

   

  Dødmannsbrems for sekskantet tilkobling

  Svingbart hjul med «central-stop»-brems Tralle med «central-stop»-brems 

  Struktur og funksjon

  • kan aktiveres med en sekskantet stang

   

  Fordeler

  • konsekvent høy bremsekraft, selv under våte forhold
  • sikkerhet
  • kort aktiveringsbane

   

  Mer informasjon

  • En detaljert beskrivelse og oversikt over svingbare hjul med trommelbrems er tilgjengelg her

   

 • Bremsesystemer for sentral fotbetjening

  To svingbare hjul koblet sammen med en bremsepedal

  Svingbart hjul med «ideal-stop»-brems Tralle med «ideal-stop»-brems 

  Struktur og funksjon

  • bremsepedal svinger ikke med hjulet
  • «ideal-stop»-bremsepedal har hull som standard for enkel montering av en bremsepedal for å koble sammen to bremsepedaler

   

  Fordeler

  • sparer tid ved at to hjul kan bremses og utløses i én bevegelse
  • komfort
  • sikkerhet på arbeidsplassen

   

  Mer informasjon

  • En teknisk beskrivelse av «ideal-stop»-bremsen er tilgjengelig her
  • tilgjengelig for Blickle-bøyleseriene LK, LH, LEX

   

  To eller fire svingbare hjul koblet sammen med en stang

  Svingbart hjul med «central-stop»-brems Tralle med «central-stop»-brems 

  Struktur og funksjon

  • flere svingbare hjul koblet sammen med en stang
  • sekskantet stang koblet til hjulets bremsehus

   

  Fordeler

  • sparer tid ved at to eller fire hjul kan bremses i én bevegelse
  • komfort
  • sikkerhet på arbeidsplassen
  • liten virkningsvinkel
  • kan aktiveres fra begge sider av trallen

   

  Mer informasjon

  • En teknisk beskrivelse av «central-stop»-bremsen er tilgjengelig her
  • tilgjengelig for Blickle-bøyleseriene LE, L, LK og LH

   

  Flere faste hjul koblet sammen med en stang

  Fast hjul med «central-stop»-brems Tralle med «central-stop»-brems 

  Struktur og funksjon

  • flere faste hjul koblet sammen med en stang
  • sekskantet stang koblet til bremsehuset i bøylen

   

  Fordeler

  • sparer tid ved at flere hjul kan bremses i én bevegelse
  • liten virkningsvinkel

   

  Mer informasjon

  • En teknisk beskrivelse av «central-stop»-bremsen er tilgjengelig her
  • spesialløsning tilgjengelig på forespørsel

   

 • Bremsesystemer for sentral retningssperre

  Retningssperre, kan ettermonteres, betjenes med en fotpedal, sperrefunksjon

    

  Struktur og funksjon

  • Retningssperrer (separate) festes til det svingbare hjulets topplate. Aktivering av bremsepedalen fjerner retningssperren, slik at hjulet kan svinge.
  • Når bremsepedalen skyves oppover, låses hjulene ved kjøring direkte fremover (blokkerer hjulenes svingbevegelse).

   

  Fordeler

  • flere retningssperrer koblet sammen med en stang er mulig
  • kan ettermonteres på standardhjul
  • stabilitet + fleksibilitet på arbeidsstasjonen

   

  Mer informasjon

   

  Retningssperre, kan ettermonteres, betjenes med en fotpedal, sperrefunksjon

    

  Struktur og funksjon

  • Aktivering av bremsepedalen løsner retningssperren, slik at hjulet kan svinge. Når det svingbare hjulet er justert i kjøreretningen, flytter fjæren bremsepedalen tilbake til holdeposisjon.

   

  Fordeler

  • kan ettermonteres på standardhjul
  • stabilitet + fleksibilitet på arbeidsstasjonen

   

  Mer informasjon

  • spesialløsning, tilgjengelig på forespørsel

   

  Retningssperre for sekskantet tilkobling

    

  Struktur og funksjon

  • flere svingbare hjul koblet sammen med en sekskantet stang
  • det svingbare hjulet festes med en forhåndsspent fjær i svingkransen (konverterer svingbart hjul til fast hjul)
  • hjulet kan svinge igjen når stangen aktiveres

   

  Fordeler

  • Når det brukes seks hjul per vogn, kan de sentrale hjulene fungere som faste hjul når vognen taues eller beveges sidelengs under manuell bruk.

   

  Mer informasjon

  • spesialløsning, tilgjengelig på forespørsel

   

  Retningssperre for kabeltrekk, integrert

    

  Struktur og funksjon

  • retningssperre integrert i bøylen
  • retningssperre utløses med kabeltrekk

   

  Fordeler

  • kan aktiveres for hånd

   

  Mer informasjon

  • spesialløsning, tilgjengelig på forespørsel

   

  Retningssperre for kabeltrekk, kan ettermonteres

    

  Struktur og funksjon

  • gjenget hull for tilkobling av kabeltrekk

   

  Mer informasjon

  • spesialløsning, tilgjengelig på forespørsel

   

  Retningssperre for sideaktivering, kan ettermonteres

    

  Struktur og funksjon

  • bremsepedal aktiveres i vannrett retning i stedet for loddrett
  • egnet for bruksområder med begrenset plass

   

  Mer informasjon

  • spesialløsning, tilgjengelig på forespørsel