Serie med kompakthjul

Små hjul med høy belastningskapasitet

Blickles kompakthjul er tilgjengelig som enkelthjul med bolthull eller platefeste. Dobbeltmonterte kompakthjul er tilgjengelig med platefeste eller en gjenget tapp av stål. Enkeltkompakthjulene brukes ofte i kombinasjon med VSTH-hjulserien med polyuretanbane, nylon POA og PO, støpt nylon GSPO, POEV med elastisk massiv gummi eller stål SVS. De dobbeltmonterte kompakthjulene bruker også SPO-hjulserien i nylon, SE-serien med bane i elastisk massiv gummi og seriene ALTH og ALST med polyuretanbane og aluminiumsfelg.

 • Kompakthjul med platefeste

  Blickles kompakthjul er tilgjengelig med følgende bøyleserier med platefeste i kombinasjon med hjulseriene POEV, VSTH, POA, PO eller GSPO:

  LPA-/LKPA-serien: Svingbar bøyle for apparathjul, med festeplate
  LE-serien: Svingbare hjul av presset stål med platefeste
  L-serien: Svingbar bøyle av presset stål, med platefeste, middels belastning
  LK-serien: Svingbar bøyle av presset stål, med platefeste, designet for tung belastning
  LH-serien: Svingbar bøyle av presset stål, med platefeste, designet for tung belastning

  En detaljert beskrivelse og en sammenligning av bøyleseriene finnes i guiden. Bremsesystemene som er tilgjengelige for hvert basisprodukt, er oppført i de relevante avsnittene.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Bane-
  bredde
  [mm]
  Belastnings-
  kapasitet ved
  3 km/h [kg]
  Hjullager


  Total
  vekt
  [mm]
  Plate-
  størrelse
  [mm]
  Senterhulls-
  avstand
  [mm]
  Bolt-
  hull-Ø
  [mm]
  Utligning

  [mm]
  LPA-POA 35G 35 25 75 glidelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
  LPA-VSTH 35K 35 27 100 kulelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
  LPA-GSPO 35K 35 28 100 kulelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6.2 15
  LKPA-POA 52G 50 29 120 glidelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
  LKPA-GSPO 50K 50 32 150 kulelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
  LKPA-VSTH 50K 50 33 150 kulelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 29
  LE-PO 60G 60 29 150 glidelager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
  LE-PO 60KF 60 32 150 kulelager (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
  L-GSPO 60K 60 32 250 kulelager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
  LE-POEV 60KF 60 34 120 kulelager (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
  L-VSTH 60K 60 35 200 kulelager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
  LH-VSTH 62K 60 60 320 kulelager 92 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-GSPO 65K 65 40 650 kulelager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-SVS 65K 65 40 700 kulelager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
  LK-GSPO 65K 65 40 350 kulelager 90 100 x 85 80 x 60 9 40
  LK-VSTH 65K 65 40 250 kulelager 90 100 x 85 80 x 60 9 40
  LH-SPO 75G 75 32 300 glidelager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-SPO 75K 75 32 300 kulelager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-SPO 80K 80 37 350 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-GSPO 80K 80 40 700 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-SVS 80K 80 40 700 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-VSTH 80K 80 40 280 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-SPO 82K 80 70 650 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  LH-VSTH 82K 80 70 500 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
 • Kompakthjul med bolthull

  Blickles kompakthjul er også tilgjengelig med bolthull som et alternativ til platefeste:

  LRA-/LKRA-serien: Svingbar bøyle for apparathjul med bolthull
  LER-serien: Svingbare hjul av presset stål med bolthull
  LR-serien: Svingbar bøyle av presset stål, med bolthull, designet for middels belastning
  LKR-serien: Svingbar bøyle av presset stål, med bolthull, designet for tung belastning

  Disse bøyene kombineres med hjulene i seriene POEV, VSTH, POA, PO eller GSPO.

  Guiden inneholder en detaljert sammenligning av de tilgjengelige bøyleseriene. Flere detaljer om bremsesystemvariantene som er tilgjengelige for hvert basisprodukt, finnes i de relevante avsnittene.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Bane-
  bredde
  [mm]
  Belastnings-
  kapasitet ved
  3 km/h [kg]
  Hjullager


  Total
  vekt
  [mm]
  Plate-Ø

  [mm]
  Senter-
  hull-Ø
  [mm]
  Utligning

  [mm]
  LRA-POA 35G 35 25 75 glidelager 50 43 11 15
  LRA-VSTH 35K 35 27 100 kulelager 50 43 11 15
  LRA-GSPO 35K 35 28 100 kulelager 50 43 11 15
  LKRA-POA 52G 50 29 120 glidelager 70 57 13 29
  LKRA-GSPO 50K 50 32 150 kulelager 70 57 13 29
  LKRA-VSTH 50K 50 33 150 kulelager 70 57 13 29
  LER-PO 60G 60 29 150 glidelager 80 70 13 35
  LR-GSPO 60K 60 32 250 kulelager 80 70 13 35
  LER-PO 60KF 60 32 150 kulelager (C) 80 70 13 35
  LER-POEV 60KF 60 34 120 kulelager (CC) 80 70 13 35
  LR-VSTH 60K 60 35 200 kulelager 80 70 13 35
  LKR-GSPO 65K 65 40 350 kulelager 88 88 13 41
  LKR-VSTH 65K 65 40 kulelager 88 88 13 41
 • Kompakthjul med fast bøyle

  Hjulseriene POEV, VSTH, POA, PO og GSPO er tilgjengelig med faste bøyler som svarer til kompakthjulene med platefeste:

  B-serien: Fast bøyle av presset stål, med platefeste, middels belastning
  BK-serien: Fast bøyle av presset stål, med platefeste, designet for tung belastning
  BH-serien: Fast bøyle av presset stål, med platefeste, designet for tung belastning

  En detaljert beskrivelse av bøyleseriene finnes i guiden.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Bane-
  bredde
  [mm]
  Belastnings-
  kapasitet ved
  3 km/h [kg]
  Hjullager


  Total
  vekt
  [mm]
  Plate-
  størrelse
  [mm]
  Senterhulls-
  avstand
  [mm]
  Bolt-
  hull-Ø
  [mm]
  B-PO 60G 60 29 150 glidelager 80 100 x 85 80 x 60 9
  B-GSPO 60K 60 32 250 kulelager 80 100 x 85 80 x 60 9
  B-PO 60KF 60 32 150 kulelager (C) 80 100 x 85 80 x 60 9
  B-POEV 60KF 60 34 120 kulelager (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9
  B-VSTH 60K 60 35 200 kulelager 80 100 x 85 80 x 60 9
  BH-GSPO 65K 65 40 650 kulelager 97 100 x 85 80 x 60 9
  BH-SVS 65K 65 40 700 kulelager 97 100 x 85 80 x 60 9
  BK-GSPO 65K 65 40 350 kulelager 90 100 x 85 80 x 60 9
  BK-VSTH 65K 65 40 250 kulelager 90 100 x 85 80 x 60 9
  BH-SPO 75G 75 32 300 glidelager 118 100 x 85 80 x 60 9
  BH-SPO 75K 75 32 300 kulelager 118 100 x 85 80 x 60 9
  BH-SPO 80K 80 37 350 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9
  BH-GSPO 80K 80 40 700 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9
  BH-SVS 80K 80 40 700 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9
  BH-VSTH 80K 80 40 280 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9
 • LD-, LHD- og LSD-serien med dobbeltmonterte kompakthjul

  De dobbeltmonterte kompakthjulene er tilgjengelig med tre ulike bøylevarianter. De kombineres med sju ulike hjulserier av nylon med enten polyuretanbane eller bane i elastisk massiv gummi.

  LD-serien: Dobbeltmonterte kompakthjul av presset stål, med gjenget tapp
  LHD-serien: Svingbar bøyle av presset stål for dobbeltmonterte hjul, med platefeste, designet for tung belastning
  LSD-serien: Dobbeltmonterte kompakthjul av sveiset stål for tung belastning, med platefeste

  En detaljert beskrivelse og en sammenligning av bøyleseriene finnes i guiden. Bremsesystemene som er tilgjengelige for hvert basisprodukt, er oppført i de relevante avsnittene.


  Hjul-Ø

  [mm]
  Bane-
  bredde
  [mm]
  Antall
  hjul

  Total hjul-
  bredde
  [mm]
  Belastnings-
  kapasitet ved
  3 km/h [kg]
  Hjullager


  Total
  vekt
  [mm]
  Bane


  Plate-
  størrelse
  [mm]
  Senterhulls-
  avstand
  [mm]
  Bolt-
  hull-Ø
  [mm]
  Utligning

  [mm]
  LD-POA 52G 50 29 2 95 210 glidelager 56 M16 39
  LD-VSTH 50K 50 33 2 100 250 kulelager 56 M16 39
  LD-PO 60G 60 29 2 105 250 glidelager 65 M16 39
  LHD-GSPO 60K 60 32 2 630 kulelager 92 100 x 85 80 x 60 9 40
  LD-POEV 60KF 60 34 2 105 240 kulelager (CC) 65 M16 39
  LHD-POEV 60KF 60 34 2 210 kulelager (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
  LD-VSTH 60K 60 35 2 105 250 kulelager 65 M16 39
  LHD-VSTH 60K 60 35 2 360 kulelager 92 100 x 85 80 x 60 9 40
  LHD-SPO 75K 75 32 2 540 kulelager 110 100 x 85 80 x 60 9 45
  LHD-ALBS 80K 80 30 2 360 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  LHD-ALST 80K 80 30 2 360 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  LHD-ALTH 80K 80 30 2 360 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  LHD-POEV 80KF 80 32 2 250 kulelager (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  LHD-VSTH 80K-3 80 40 2 500 kulelager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
  LSD-GSPO 80K 80 40 2 1,750 kulelager 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
  LHD-SE 80K-3 80 45 2 360 kulelager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45