I kulissene

Blickles team av eksperter OM de nyeste trendene innen transportteknologi

Hjulene som brukes i transportsystemer, må oppfylle et komplekst og variert sett av krav. Når vi ikke kan bruke en av standardløsningene, skreddersyr vi hjulene for å sikre at de oppfyller hver enkelt kundes krav og passer til deres bruk. Alle avdelingene våre, fra produktadministrasjon til salg og design, jobber tett sammen for å levere det best mulige resultatet for kundene våre. Vi satte oss ned med Blickles eksperter Michael Haug (produktleder transportteknologi), David Vogelmann (salgssjef), Thomas Zimmer (leder for design av hjul for tung belastning), Dr. Yannic Gross (leder for polyuretanutvikling) og Marc Braschler (leder for polyuretanproduksjon) for å finne ut mer om deres roller.

Hva er dagens trender på feltet transportteknologi, og hva gjør dere som svar på disse?

Michael Haug: Transportsystemer er involvert i alle deler av livet vårt, og det nivået av integrasjon er en oppadgående trend sammen med automatisering. Dette er et segment som har hatt betydelig vekst de siste årene. Det er et økende behov for systemer som kan garantere et høyt nivå av gjennomstrøm og holde hastigheten på materialflyten oppe. Derfor er det så viktig å ha transportsystemer som er ekstremt pålitelige og ikke krever så mye når det gjelder vedlikehold. Vi leverer holdbare og vedlikeholdsfrie hjul som holder systemene i gang lenger, og er perfekt egnet til å oppfylle moderne krav. En annen trend er den økende viktigheten av å spare energi og bruke ressurser på en effektiv måte. Ved å velge riktig hardhet på hjulbanen, som igjen fører til lav start- og rullemotstand, bidrar hjulet positivt til energieffektivitet.

Hva gjør Blickle spesialist på transportbåndteknologiløsninger?

Thomas Zimmer: Vårt utvalg av materialer er helt klart en nøkkelfaktor her Hvis for eksempel en kundes førsteprioritet er jevn rulling og støyreduksjon, velger vi et mykere materiale for hjulbanen. Vi har også hardere materialer tilgjengelig for kunder som verdsetter presisjon. Det brede utvalget av materialer som vi har, dekker praktisk talt alle krav kundene våre måtte ha.

Dr. Yannic Gross:  Vi kan også utvikle tilpassede kundespesifikke materialblandinger i polyuretan. På denne måten kan vi designe hjulbaner som er perfekt egnet for kundens bruksområde. Særlig viktig er det gode og lange samarbeidet med våre materialleverandører. Bare gjennom en optimal kombinasjon av materiale, kjemi og prosesskontroll kan vi oppnå de beste egenskapene til polyuretanet. Her drar vi nytte av vår mangeårige erfaring

Thomas Zimmer: Et annet konkurransefortrinn er vår tette kontakt med kunden. Vi tar en grundig kikk på de tekniske kravene og behovene deres helt fra begynnelsen av, og hvis instruksjonene er komplekse nok, henter vi inn en ekspert fra designavdelingen i en tidlig fase. Deretter kan vi velge den optimale løsningen fra det omfattende standardutvalget, eller skreddersy et design for å oppfylle kundens eksakte behov.

Hvor viktig er transportteknologi for Blickle?

David Vogelmann:Det er en ekstremt viktig bransje for Blickle. Blickles styrehjul er produktene som brukes mest i transportsystemer. Hjulene brukes til en rekke bruksområder, fra sorteringssystemer, transportbånd og stablekraner til automatiske lagersystemer. I tillegg til standardutvalget vårt har vi ulike varianter og spesialløsninger som etterspørres av produsenter av originalutstyr. Vi samarbeider tett med kundene våre i alle fasene av utviklingsprosessen, noe de setter spesielt pris på. Standardene for hjulene som brukes i transportbåndteknologi, er svært høye. Dette er faktisk en fordel for oss, takket være Blickles engasjement for innovasjon og kvalitetsstyring.

Hvordan går dere frem for å finne den perfekte løsningen for hver enkelt kunde? Blickle Expertenteam

David Vogelmann: Strategien vår er å utvikle løsninger sammen med kundene våre. Derfor starter vi alltid med å se nærmere på kundens spesifikasjoner. Basert på denne første vurderingen utarbeider vi en rekke forslag, og diskuterer fordelene og ulempene ved disse med kunden. Våre ingeniører fra designavdelingen involveres også hvis et prosjekt er særlig komplekst.

Thomas Zimmer: Det er i denne fasen vi virkelig ser nærmere på kundens krav og behov. Vi har detaljerte diskusjoner om kundens fasiliteter, typen hjul de bruker nå og hvor høy belastning de nye hjulene må tåle. Dette hjelper oss å velge et passende utvalg av materialer og sikre at forslagene våre har de riktige dimensjonene. Jo tidligere vi kan bli involvert i utviklingsprosessen, desto mer sannsynlig er det at vi kan bruke hjul fra standardutvalget. Hvis vi ikke finner noe som passer i standardutvalget, kan vi bruke det som et utgangspunkt og foreta endringer i egenskaper som hjulgeometri, lager, tykkelse på hjulbane eller materiale for å utvikle en skreddersydd løsning. Når spesifikasjonene er klar, setter designavdelingen i gang og begynner å kjøre simuleringer. Deretter beregner vi belastningskapasiteten og den beregnede brukstiden for lageret for å sikre at designet er gjennomførbart.

David Vogelmann: Når produktdesignet er satt, kan vi om nødvendig lage prototyper og simulere hvordan de yter under faktiske forhold ved testanleggene våre. Hvis prosjektet krever det, kan vi også levere prøver til testing over tid. Det er svært viktig at alle som er involverte i prosessen –kunden, salgsavdelingene og utviklerne – alle trekker i samme retning og kommuniserer jevnlig.

Marc Braschler: Fra et produksjonsperspektiv leverer designavdelingen spesifikasjonene for et produkt som er den beste mulige løsninger for kunden, både når det gjelder kostnader og effektivitet. Deretter vurderer vi noen ulike scenarioer og velger produksjonsmetoden som vi føler er det beste valget fra både et økonomisk og teknisk standpunkt – enten en svært automatisert prosess eller en manuell prosess som bruker spesialiserte støpesystemer. Metoden vi bruker, avhenger i stor grad av antallet og batchstørrelsen som kunden ønsker. Disse faktorene har også en innvirkning på typen og antallet støpeformer vi bruker i støpeprosessen.

Er det noen spesielle krav til hjulene som brukes i transportsystemer?

David Vogelmann:Transportsystemer krever generelt hjul med høy dynamisk belastningskapasitet som også kan brukes ved høye, og til tider ekstremt høye hastigheter. Vi ser også stor etterspørsel etter vedlikeholdsfrie hjul som kan brukes 24/7. Når det gjelder å velge riktig hjul for et gitt bruksområde, må vi også ta med i beregningen høye nivåer av akselerasjons- og bremsekraft, raske retningsendringer og varme.

Michael Haug: Kravene kan variere betydelig etter hvordan kunden skal bruke hjulene. Hjul brukt utendørs i for eksempel offshore og portalkraner, må være spesielt bestandige mot varme, kulde, hydrolyse og korrosjon. I bilindustrien derimot, må hjulene være ekstremt pålitelige og kunne håndtere ekstrem belastning. De må også kombinere høy trekkraft med lav slitasje. I en sektor som lagerlogistikk, er fokuset mer på hastighet kombinert med ledeevne og energieffektivitet.

Plass er ofte prioritert når man snakker om transportsystemer. Hvordan påvirker det hva dere gjør i designavdelingen?

Thomas Zimmer:Dette er virkelig en av de største utfordringene. Når det ikke er mye plass tilgjengelig, er valgmulighetene når det gjelder hjullagre begrenset, og det er ikke så mye materiale å håndtere belastning på. >>>> Dette innebærer noen begrensninger når det gjelder forventet levetid for hjuldesignet. Løsningen er å bruke materialer av høy kvalitet. Hvis vi designer et polyuretanhjul for en kunde, kan vi bruke høyytelsesmaterialer som Blickle Besthane, som har høy belastningskapasitet og enestående dynamiske egenskaper. Vi har også et utvalg av avanserte materialer til disposisjon, som hardplast eller sprøytestøpte alternativer.

Hva ønsker dere å oppnå i fremtiden med Blickles produktutvalg?

Michael Haug: Vi ønsker å kunne levere kundene våre skreddersydde løsninger og fortsette å arbeide sammen med dem i prosessen med å utvikle det perfekte produktet for deres behov. Vi vil utvide det allerede omfattende produktutvalget og det modulære systemet som vi leverer, for å gi oss det beste utgangspunktet for fremtidig utvikling. Det overordnede målet er å forbli i forkant når det gjelder evne til å oppfylle kundenes behov. Det er en av årsakene til at vi utnevnte en ekspert innen hvert markedssegment i produktadministrasjonsavdelingen i fjor. Hver ekspert fokuserer på et bestemt område, og har inngående forståelse av markedet og kundenes behov.

Dr. Yannic Gross:For øyeblikket jobber vi med å utvikle en annen premium polyuretan, som vil kunne håndtere enda høyere dynamisk belastning enn dagens utvalg, samtidig som den er perfekt egnet for bruksområder med høy hastighet. Vi ser også etter muligheter til å redusere rullemotstanden til polyuretanbanene ytterligere. Vi arbeider tett sammen med design- og produktavdelingene samt leverandørene våre i hele prosessen med å utvikle og optimalisere polyuretan. Dette er den eneste måten å sikre at materialene vi utvikler i laboratoriet, også er egnet for praktisk bruk.

Hvordan sikrer dere at produksjonsprosessen oppfyller kundenes høye kvalitetsstandarder?

Marc Braschler: Polyuretanproduksjon er en svært kompleks prosess. Du må overvåke flere ulike parametere for å sikre at det endelige produktet har et konsekvent høyt kvalitetsnivå. Vi gjennomfører strenge kvalitetskontroller på alle materialene vi bruker til å lage polyuretan. Produksjonssystemene holder nøye oversikt over hele produksjonsprosessen. Eventuelle feil eller mangler oppdages umiddelbart slik at vi kan utbedre dem. Vi bruker sprøytestøpingsverktøy av høy kvalitet for å sikre at hjulene våre holder seg innenfor angitte toleranser og er riktig sentrerte. Vi tar prøver fra hver batch og bruker spesialisert testeutstyr til å kontrollere at de oppfyller de nødvendige spesifikasjonene. Når hjulene er ferdige, kjører vi dem gjennom enda en testrunde for å kontrollere kutt- og slagstyrken og slitestyrken. Vi har også utviklet vår egen spesialiserte metode for test av banens kjemiske forbindelse med felgen. Teamet og jeg er stolte over merittlisten når det gjelder kvalitetsstyring, og vi får ofte positive tilbakemeldinger fra kundene.

Dr. Yannic Gross: Det nye kompetansesenteret for polyuretan inneholder et laboratorium og et teknisk senter, som begge bruker avansert utstyr. I dette anlegget kan vi utvikle nye polyuretanvarianter uavhengig av produksjonsprosessen, og utføre materialtester uten å forstyrre produksjonen. Vi sikrer alltid at vi har nok tid i oppkjøringen til de omfattende testene vi kjører, slik at resultatene blir pålitelige og reproduserbare. For øyeblikket holder vi på med å forbedre analysemetodene slik at de kan gi et enda høyere nøyaktighetsnivå. Laboratoriet er også ansvarlig for inspisering av råmaterialene som vi bruker, samt utføre kjemiske analyser av de ferdige polyuretanmaterialene.

Kan du huske noen spesielt utfordrende prosjekter innen transportteknologi?

David Vogelmann: En gang måtte vi finne en løsning for et automatisert lagrings- og bestillingssystem. Systemet brukte autonome roboter til å plukke ordrer, og hver av dem hadde åtte hjul. Kunden kom til oss på jakt etter styrehjul, og kravene deres til trekkraft, kvalitet og ledeevne var svært krevende. Med Besthane-styrehjulene oppnådde vi et svært høyt presisjonsnivå i skinnesystemet, til tross for svært høye hastigheter og akselerasjonsrater. Engasjementet for innovasjon og polyuretanekspertisen ga virkelig resultater i samarbeidet med kunden om å finne den perfekte løsningen.

 

„Det nye produksjonsanlegget for polyuretan dekker et område på ca. 24 000 kvadratmeter, og har mer en doblet polyuretanproduksjonskapasiteten. Produksjonsbygningen er direkte knyttet til logistikksenteret for å sikre effektive produksjonsprosesser. Det nye kompetansesenteret for polyuretan inneholder et laboratorium med avansert utstyr. Det betyr at Blickle er i perfekt posisjon til å oppfylle det økende globale behovet for polyuretanhjul. Denne betydelige investeringer understreker det løpende engasjementet for å produsere produkter i Tyskland, og gjør Blickle klar til fremtidig produksjonsvekst.“