News-utvidelse-høytlager

Høyeste byggeplass i distriktet Zollernalbkreis er i rute

Som tidligere opplyst, bygger Blickle Räder+Rollen et nytt høytlager og bekrefter dermed igjen at hovedkontoret er i Rosenfeld. Høytlageret er med en total høyde på ca. 40 meter hele 13 meter høyere enn pallageret som ble bygget for fem år siden.

Foreløpig er byggearbeidene på næringsområdet Dornbrunnen i Rosenfeld i rute. Allerede i begynnelsen av mai startet byggeprosjektet med utgraving av gruven for en bunnplate og for sprinkleranlegget. I juli ble det levert 1 500 kubikkmeter betong for den 80 cm tykke bunnplaten, noe som tilsvarer en betongvolum på mer enn 20 eneboliger. For tiden installeres stålkonstruksjonen for reolene med etterfølgende montering av tak- og veggelementene. Dertil monteres omtrent 1 300 tonn stål. Fra oktober er montering av hele transportbånd-teknologien og installasjon av reolbetjeningsenhetene planlagt.

Bygget forventes å være ferdig innen utgangen av dette året, slik at anlegget kan tas i drift allerede i begynnelsen av 2016. Med denne utvidelsen av det helautomatiske høytlageret forbereder selskapet seg på framtiden: Lagringskapasiteten i Rosenfeld økes med mer enn 28 000 pallehyller til over 43 000 plasser.