Blickle representert i leksika "The Best of German Mittelstand"

Under tittelen "The Best of German Mittelstand" presenterer fagforlaget i Köln, Wirtschaftsfachverlag Deutsche Standards EDITIONEN, to engelskspråklige bøker på årets Business Forum den 25. august 2015 i utenriksdepartementet i Berlin. Hver av publikasjonene introduserer rundt 100 utvalgte bedrifter som representerer vellykket og ansvarlig bedriftsledelse og gir dermed et unikt innblikk i det tyske entreprenørskapet.

"THE FAMILIY BUSINESSES" bygger videre på "Lexikon der deutschen Familienunternehmen" (leksikon om tyske familiebedrifter) fra 2014 og introduserer rundt 100 familiebedrifter med relevante nøkkeldata om historie, ledelse, familieinnflytelse, økonomiske og strategiske hovedpunkter og bedriftenes sosiale engasjement.

"THE WORLD MARKET LEADERS" presenterer rundt 100 utvalgte tyske bedrifter som regnes å høre til verdens markedsledere. Målet med boka er å sette også internasjonalt fokus på de mellomstore bedriftene som har etablert seg som "de beste av de beste" i sitt markedssegment på verdensmarkedet. Bindet følger "Lexikon der deutschen Weltmarktführer" (leksikon om tyske verdensmarkedsledere) som ble publisert som en ny utgave i våren 2015.

Som i de tyske utgavene av leksika, er firma Blickle også representert i disse to bindene. Som nummer tre av verdens største hjulprodusenter, har selskapet utviklet seg i løpet av de siste 60 år fra en liten produsent av hjul for trillebårer til en global aktør med mer enn 750 ansatte over hele verden.