Blickle investerer i fremtiden

Byggeprosjektene for det nye produksjonsanlegget for polyuretan og administrasjonsbygningen er i rute

DB_2De siste månedene har det vært mange grunner til å feire hos Blickle: Råbygget til den nye administrasjonsfløyen er fullført, og prosessen med å flytte inn i det nye produksjonsanlegget for polyuretan er også godt i gang. Som del av sin langsiktige strategi, utvider Blickle produksjonsområdet samt antall kontorarbeidsstasjoner. Et nytt kundesenter med kantine for ansatte bygges dessuten ved Rosenfeld-hovedkontoret.

Byggefirmaet startet arbeidet med polyuretananlegget hos Blickle i mars 2020. Grunnsteinsnedleggelsen for utvidelsen av administrasjonsbygningen fant sted 29. september 2020, og planen er å fullføre i begynnelsen av 2023. De neste årene forventer Blickle et økende behov i alle produktsegmenter. Det er stadig flere kunder rundt om i verden som er avhengige av kompetansen til hjulspesialisten. Blickle forventer en vekst over gjennomsnittet, spesielt når det gjelder polyuretanhjul. Derfor utvides produksjonsområdet for polyuretan med 24 000 kvadratmeter med den nye bygningen, som gir kontorplass til rundt regnet 100 nye arbeidsstasjoner. Produksjonsbygningen er direkte knyttet til logistikksenteret for å sikre effektive produksjonsprosesser. Det nye kompetansesenteret for polyuretan inneholder et laboratorium med avansert utstyr. De over 200 nye kontorarbeidsstasjonene som vil komme i administrasjonsutvidelsen, er utformet som moderne arbeidsplasser med områder for å trekke seg tilbake og kommunisere.

Blickle spiller en viktig rolle som den største arbeidsgiveren i Rosenfeld. Ca. 900 av konsernets 1200 ansatte jobber for øyeblikket på hovedkontoret. Blickle har, med den største investeringen i firmaets historie, tydelig signalisert sin forpliktelse til å drive virksomhet i Tyskland. «Coronaviruspandemien har nok en gang vist oss at vi har tatt det riktige valget med «Laget i Tyskland»-kvalitet og produksjon av en regional arbeisstyrke,» sier David Blickle, Managing Partner hos Blickle. «Med den sterke veksten har vi et svært høyt behov for dyktig personell,» fortsetter Blickle. Til tross for de vanskelige forholdene vil Blickle fortsette å vokse i 2022, både når det gjelder salg og antall ansatte. Ledelsen ser optimistisk på denne utsikten.Tidsforløpsvideoer av Blickle-byggeprosjekter

Polyuretananlegg

Administrasjonsbygg