Lærlinger Blickle 2014

Sikre framtiden - Blickle tar imot 16 nye lærlinger

Den 1. september 2014 tok 16 unge mennesker med firma Blickle steget ut i arbeidslivet. Blant dem er to lærlinger i handel- og kontorfaget, syv yrkesfaglige lærlinger og syv studenter fra det kombinerte studiesystemet for yrkesopplæring.

For å bli kjent med organisasjons- og produksjonsprosesser hos Blickle, begynner utdanningen med en innføringsuke. Dette inkluderer en driftsgjennomgang og produktopplæring på forskjellige områder. Målet er ikke bare å formidle en oversikt over produksjonsprogrammet med mer enn 30 000 hjul, men også å finne svar på de mange spørsmål som de nye lærlinger stiller: Hvor er kantinen eller hvordan fungerer arbeidstidsmodellen.

Hos Blickle in Rosenfeld utdannes for tiden 48 unge mennesker. Med omlag 10 prosent er utdanningskvoten høyere enn gjennomsnittet. Firmaet utdanner utelukkende for sitt eget fagarbeiderbehov og legger stor vekt på utdanningens kvalitet. Siden selskapet har hatt en jevn vekst og antall lærlinger har likeså økt kontinuerlig, har opplæringsverkstedet i fjor blitt utvidet.