Kundetilfredshetsundersøkelse-blickle

Blickle kundetilfredshetsundersøkelse 2014

Transnasjonalt positive resultater

Annet hvert år gjennomfører Blickle en kundetilfredshetsundersøkelse. I år ble undersøkelsen gjennomført i 14 europeiske og to nordamerikanske land, hvor Blickle er representert med egne avdelinger. Over en periode på ca fire uker ble mer enn 74000 kunder bedt via et elektronisk spørreskjema om å vurdere deres generelle tilfredshet med Blickle og deres tilfredshet med hensyn til leveringstider, kundeservice, internet osv.

Alle Blickle-ansatte i inn- og utlandet var veldig fornøyd med den høye deltakelsen og de svært gode bedømmelsene, samt forslag til ytterligere forbedring av ytelsesspekteret.

Blickle takker alle kunder som har tatt seg tid til å delta i undersøkelsen. Som en liten anerkjennelse har vi trukket lodd og sendt 100 gaver til vinnerne.