Logistikk-utvidelse-Blickle

Nybygg av et høytlager nummer to

Vi sikter høyt: Med 40 meter kommer det nye høytlageret til å være 13 meter høyere enn det eksisterende.

Rosenfeld, juni 2015. Byggingen av logistikksenteret i 2010 og dermed den største investeringen i Blickles historie skjedde for bare fem år siden. På grunn av den raske bedriftsutviklingen er lagerreservene som ble planlagt på den tiden, i dag ikke lenger tilstrekkelige. Allerede under byggingen den gang var det planlagt et utvidelsesområde ved siden av dagens høytlager som kan disponeres nå.  Kommunestyret i Rosenfeld gav sin enstemmige tilslutning til søknadene. Ordfører Thomas Miller kalte utvidelsen "Et stort engasjement til lokasjonen Rosenfeld". Byggearbeidene startet i begynnelsen av juni 2015. Fram til august settes opp hyllene, deretter kledningen for lageret. "Vi ønsker å ta opp prøvedrift innen årsslutt," sier administrerende direktør Walter Wager.