Skyv og dra enkelt

Ved bruk av optimaliserte hjul blir anstrengende arbeidsoppgaver betydelig lettere

Løfte, holde, bære, plassere, skyve og trekke er noen av de aktivitetene som oftest er involvert når folk må flytte tunge enheter manuelt. Disse fysisk anstrengende arbeidsoppgavene er spesielt vanlige i produksjons- og logistikkmiljø, og utsetter ansatte for betydelig helserisiko. Avhengig av vekten på det som transporteres, skyves eller trekkes kan det, over tid, være svært belastende for muskler, sener, leddbånd og ledd. Dette kan ha negativ effekt på ryggrad, knær, hofter og hele hånd-arm-skulder-området.

For å redusere risikoen for skader og lidelser har mange land innført retningslinjer som begrenser maksimal belastning som kan transporteres manuelt. I Tyskland ble dette gjennomført i form av lasthåndteringsforordningen (Lastenhandhabungsverordnung). Eksperter anbefaler at vi ikke bruker mer enn 15 % av vår maksimale muskelstyrke ved langvarig aktivitet. Problemet er at muskelstyrke varierer mye fra person til person. Det er også ekstremt vanskelig å gjøre en nøyaktig vurdering av hvor mye styrke som er nødvendig for å skyve eller dra en viss vekt i praksis. Det er derfor nesten umulig å definere spesifikke grenser som arbeidsgiver og arbeidstaker kan bruke som retningslinjer.

130 millioner sykedager per år pga. muskel- og skjelettproblemer

Dette gjør det enda viktigere å sikre at ethvert arbeid som er repeterende gjøres så ergonomisk riktig som mulig. Hvis du trenger bevis, ta en titt på statistikken for sykedager: Ifølge den årlige helserapporten som blir utgitt av BKK (Bedriftshelsetjenesten), er muskel- og skjelettproblemer ofte den viktigste årsaken til sykefravær. Ifølge BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) var dette problemet alene årsaken til 130 millioner sykedager i 2015. Dette betyr at vevsrelaterte og muskel- og skjelettproblemer koster den tyske økonomien omtrent 25 milliarder euro, eller 0,8 % av Tysklands BNP. Det finnes derfor et betydelig økonomisk insentiv for bedriftene til å forbedre arbeidsforholdene.

En årsak til disse foruroligende tallene er vår endrende demografi. I mange land arbeider mennesker mye senere i livet. Eldre ansatte er generelt mer utsatte for helseproblemer som rygg- eller leddsmerter. De ansatte som er mest utsatt arbeider i produksjon, logistikk og konstruksjon. Dette er bransjer som ofte involverer å skyve og å trekke, noe som har stor innvirkning på kroppen.

Motstand øker anstrengelsen

På en måte gjør det å skyve og dra belastningen lettere. Hvis noe er for tungt til å holdes eller bæres, benyttes ofte kjøretøy og transportutstyr med hjul for å redusere anstrengelsen som kreves. Men det kan også være slitsomt å flytte rundt på dette utstyret. Det avhenger av motstanden du får når du starter, ruller, skifter retning eller beveger deg over en hindring. Typen motstand er avhengig av en rekke faktorer, som overflaten du beveger deg på, vekten som skal flyttes, hjullagertype og hjulbane. Men kvaliteten på hjulene som brukes er også ekstremt viktig.

Start- og rullemotstand er alltid involvert når du skyver eller trekker last. Det vil alltid kreves kraft for å få et stasjonært hjul til å bevege seg, og det kreves også kraft for å holde en jevn bevegelse. Hjulbanen komprimeres og dekomprimeres hele tiden når en utstyret trilles over gulvet, så noe energi går tapt pga. den interne friksjonen i hjulbanematerialet. Dette resulterer i rullemotstand. Én måte å redusere rullemotstanden på er å øke hjuldiameteren, men det er også viktig å velge den optimale hjulbanen. Geometrien, stivheten og elastisiteten som velges kan utgjøre en stor forskjell.

Ytterligere kraft kreves for hver retningsendring

Ved bruk av svingbare hjul øker svingmotstanden for i mange tilfeller hvor man må skyve og dra. Motstanden er grunnen til at det trengs kraft for å bevege et hjul til ønsket posisjon ved endring av retning. I tillegg til faktorene som er nevnt ovenfor, påvirkes også svingmotstanden av forskyvningen på den svingbare hjulgaffelsen, dvs. den horisontale avstanden mellom rotasjonsaksene til svinglageret og hjulet. Blickle leverer hjulgafler med en forskyvning (offset ) som er utformet for å minimere svingmotstand.

Polyuretanbaner gir betydelige fordeler

En rekke av våre produkter bruker våre internt utviklede polyuretanbaner Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® og Blickle Besthane® Soft. Disse kombinerer utmerkede kjøreegenskaper med høy elastisitet. Den ekstremt lave start- og rullemotstanden er den ideelle løsningen til nesten ethvert bruksformål.

Ett eksempel er vår nye ALB-hjulserie. Den er utviklet spesielt for krevende bruksformål innen intralogistikk og har en hjulbane av høy kvalitet med optimalisert geometri. Den er laget av reaksjonsstøpt polyuretan-elastomer Blickle Besthane. Dens returelastisitet er ekstremt høy, den er også svakt konet, noe som gir en spesiel funksjon. Det reduserer kontaktområdet samt kompresjon og dekompresjon under rulling. Sluttresultatet er en reduksjon i rullemotstand på inntil 40 % sammenlignet med andre polyuretan-hjul. Dette betyr at kjøretøy og transportutstyr utstyrt med hjul i ALB-serien er mye lettere å skyve og trekke. Med en hardhet på 92° Shore A, har Blickle-hjulbanen en utmerket dynamisk belastningskapasitet. Dette setter hjulene i stand til også å håndtere høyere hastigheter.

Høy grad av vertikal integrering og strenge testprosedyrer

Vårt interne testlaboratorium har en spesialisert stasjon for å beregne start-, rulle- og svingmotstand. Laboratoriet brukes også til test av kjøring over terskler. Disse testene er strengere enn standardene som kreves. Dette sikrer at våre hjul faktisk oppfyller de nødvendige kravene.

Vårt utvalg av hjul gjør det mye lettere å skyve og dra last i enhver situasjon, og reduserer også helserisikoene betraktelig.