Elevbesøk Vg Rottweil

Elever får et innblikk i praksisen

12. klasse fra videregående skole WG1c Rottweil besøkte firmaet Blickle 22. januar 2015 som del av læreplanen.

Med et bedriftsbesøk ønsket elevene å se hvordan undervisningsteorien omsettes i praksis. Stedfortredende personalsjef Thomas Katz tok elevene med på omvisning i produksjonen og administrasjonsbygget. I en påfølgende diskusjon stilte elevene spørsmål om bedriften.

Siegmar Kettner, klasselærer og arrangør av besøket konstaterte: "Elevene mine var mektig imponert over Blickle!" Han ønsket å gi sine elever mulighet til å få et inntrykk av de forskjellige yrker i en industribedrift.