Elevbesøk-Vg Hechingen

Oppdagelsesdag for elever på fransk

Frankrike er en av de viktigste handelspartnere for den føderale
republikken Tyskland. Hvilken økonomisk betydning det fransk-tyske forholdet har, utforsket elevene til Hechingens yrkesfaglige videregående skoler i forrige uke hos firma Blickle i Rosenfeld.


På initiativ av den fransk-tyske ungdomsorganisasjonen åpner bedrifter på oppdagelsesdagen sine dører for elever. Denise Blickle, medlem av bedriftsledelsen hos Blickle Räder+Rollen, er selv fransk og det var hennes spesielle ønske å delta i dette prosjektet. Så besøkte 17 elever av Hechingens videregående skoler for samfunnsfag og økonomi bedriften, med sin fransklærer Dietmar Emperle.

I en presentasjon på fransk belyste Export Area Manager Frank Lühe forretningsforbindelsene med Frankrike og førte elevene gjennom bedriften. Produksjonen foregår utelukkende i Rosenfeld. Med Blickle-avdelingen i Frankrike og det kanadiske distribusjonsselskapet kommuniserer de ansatte i eksportavdelingen på fransk. I den påfølgende diskusjonen stilte elevene spørsmål på fransk og kunne dermed demonstrere sine gode språkkunnskaper.

Personalkonsulent Thomas Katz og student Linda Weisser var tilgjengelige for spørsmål rundt temaet utdanning. Linda Weisser tok i fjor selv et semester i utlandet og kunne dermed av egen erfaring fortelle elevene betydningen av fremmedspråk for yrkeslivet.