Blickle integrerer BW-Plast som et nytt produksjonsområde

1. januar 2015 ble Blickle-datterselskapet BW-Plast GmbH integrert som et nytt produksjonsområde i Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

Med oppkjøpet av BW-Plast GmbH håper Blickle på mer effektive produksjonsprosesser og reduserte administrasjonskostnader. Kjernekompetansene til hjulproduksjonen er dermed samlet under ett tak. For de totalt 45 ansatte i BW-Plast endrer ikke noe seg - siden januar har de etablert et ansettelsesforhold med Blickle. Blickle investerte i fjor i flere sprøytestøpemaskiner og skal utvide kunststoff-sektoren på hovedverket i Rosenfeld.