Grunnskole_besøk_2014

Elever fra grunnskolen utforsker utdanning innen metall hos firma Blickle

Samarbeidet mellom firmaet Blickle Räder+Rollen i Rosenfeld og grunnskolen Heiligenzimmern/Isingen består siden begynnelsen av skoleåret. For tiden besøker alle elever fra 4. trinn lærlingsverkstedet hos Blickle.

På en kort rundtur gjennom firma Blickles produksjonshaller fikk elevene et innblikk i hjulproduksjonen. Spesielt imponert ble fjerde-klassinger av de store stanseautomatene som opererer med en presskraft på opp til 630 tonn.

Under kyndig veiledning og oppfølging lærte elevene deretter trinn for trinn å produsere en pinneholder av metall. Alt fra plandreiing på en dreiebenk, filing og opprissing med rissenål til preging, boring og forsenkning: Hvert trinn ble utført av elevene selv.

På slutten av dagen var elevenes entusiasme så stor at instruktørene ble bedt om å signere autografer.