Transporter ømtålige varer mykt

Ny mykgummi-serie "Blickle SoftMotion"

ALES-POES

I mange forskjellige bransjer kreves en spesielt kraftig demping av hjul og ruller - det være seg på serveringsvogner innen gastronomien eller for transport av støtømfintlige deler innen elektronikk-industrien. De ømfintlige varene skal ikke bare beskyttes mot støt ogristing, men også lydnivået vil man holde så lavt som mulig.

Blickle har spesielt for disse kravene utviklet de nye POES og ALES seriene. Det tykke banebelegget med spesielt tilpasset kontur består av den høyverdige elastikk-helgummien Blickle SoftMotion.

Materialet i 55° hardhet A utmerker seg ved en høy elastisitet med samtidig lav rullemotstand. Derved blir ujevnheter avfjæret ved en spesielt rolig og pålitelig trilling. I motsetning til andre gummiblandinger etterlater sporløs grått banebelegg dessuten ingen merker på kjøreveien.

Da dekkene i begge serier er fast påvulkanisert på hjulfelgene, egner hjulene seg også meget godt for belastning fra sidene. i serien POES består felgen av bruddfast polyamid, i serien ALES av aluminium-trykkstøp.

Nyttelasten på hjulene ligger alt etter utførelse mellom 120 og 350 kilo. Kulelagrene i hjulakselen og svingkransen, som er innsmurt med langtidsfett, sørger for en pålitelig og under normale forhold vedlikeholdsfri bruk.

De enkelte produktvariantene finnes i vår Online-katalog