Anskaffelser-Blickle

Vår innkjøpsfilosofi

Bli leverandør hos Blickle.

Som en internasjonal firmagruppe kjøper vi inn et bredt utvalg av råvarer, hjelpemateriell og forbruksvarer av ulike materialer i hele verden (båndstål, rør, stangstål, støpte gummideler (dekk, hjulbaner, påvulkaniserte hjulbaner av gummi osv.), støpegods, plastgranulat, kjemiske produkter for støpte polyuretaner, kuler , kulelagre, dreiedeler, ekstruderte deler, festeelementer osv).

Vår innkjøpsfilosofi er at kvalitet alltid kommer først. Av likeså stor betydning for oss er pålitelighet, service og pris.

Dyktige leverandører med høyere ambisjoner enn gjennomsnittet når det gjelder pålitelighet, kvalitet og punktlighet, tilbyr vi et langsiktig samarbeid.

Ifølge mottoet - vår virksomhet er din virksomhet - bygger vi på gjensidig tillit.


Gode forutsetninger har leverandører som

  • er konkurransedyktige på verdensmarkedsnivå
  • har et kvalitetssystem som helst er bygd opp iht. DIN ISO 9000 ff.
  • reagerer fleksibelt og punktlig på definerte krav
  • tilbyr teknisk støtte og råd

Interessert?
Ring vår innkjøpssjef Martin Sülzle eller ta kontakt via epost