Blickle produktinformasjon

iht. produktansvarslov

Iht. "produktansvarsloven" som definerer produsentenes ansvar for sine produkter (§ 4 Prod-HaftG) og forordningen om produktsikkerhet (§ 4 avsnitt 2 GPSG, EU-direktiv 2001/95 / EC) må det tas hensyn til alle informasjoner om Blickle-produkter som er finnes i denne katalogen og på nettet. Etterkommes ikke informasjon, fritas produsenten for ansvaret.