Kvalitet, miljø og energi

Kundetilfredshet og forsvarlig bruk av ressurser er viktig for oss.

 • ISO-9001-Kvalitetsstyring-Blickle

  Kvalitetsstyring

  Kundetillit er en stor post på aktivasiden av vår balanse. Denne tilliten har vi opparbeidet oss gjennom kvalitet og pålitelighet. Takket være egen produksjon og kvalitetsstempelet "Made in Germany" har vi kontroll fra starten av. Vår krav er å bli bedre hver dag. Så ser vi på feil som optimaliseringsmuligheter. Ikke for ingenting ble Blickle som den første tyske hjulprodusenten allerede i1994 sertifisert i henhold til DIN EN ISO 9001. Vårt kvalitetsstyringssystem har som mål å sikre vår høye kvalitetsstandard i alle områder og prosesser for å kunne støtte våre kundenes egne kvalitetskrav best mulig. Ved dette spiller omfattende material- og produkttesting en avgjørende rolle. Våre ingeniører disponerer en rekke moderne testanlegg, blant annet roterende testbenker for opptil 5,5 t last, maskiner for testing av materialer, samt klima- og varmeskap. De mest moderne testmaskinene tester hjul iht. DIN EN 12527 - 12533, i tillegg til at de utfører tester som sjekker for skader. Tester
  av førstedel, sistedel og en komplett verkstedtest hører naturligvis med.

 • ISO-14001-Miljøstyringssystem-Blickle

  Miljøstyringssystem

  Bærekraftig drift er for Blickle et grunnleggende ansvar. Derfor har vi i april 2012 integrert miljøstyringssystemet iht. DIN EN ISO 14001:2009 i vårt kvalitetsstyringssystem. Dermed forplikter vi oss til å forbedre våre prosesser og produkter jevnt med hensyn til deres miljøpåvirkning. Utvikling av miljøvennlige produkter, bevaring av ressursene i produksjonsprosessen, bruk av fornybar energi og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos alle ansatte er viktige mål for miljøstyringssystemet.

 • ISO-5001-Energiledelse-Blickle

  Energistyringssystem

  I 2014 har Blickle innført et energistyringssystem iht. DIN EN ISO 50001. Målet er å redusere energiforbruket i alle bedriftsområder. Energistyringssystemet hjelper oss i våre tiltak for mindre belastning på miljøet, for eksempel ved å redusere CO2-utslipp. Samtidig skal alle medarbeidere oppmuntres til skånsom bruk av energi og ressurser.