Blickle-film

Kan man finne opp hjulet på nytt?

Få et innblikk i produksjonsprosessen for våre Blickle-hjul.

Fra første konstruksjonsutkast til senere produksjon med mange enkelttrinn, montering og til slutt emballering og pakking i vårt logistikksenter for transport til kunden!

Andre språk og produktvideoer finnes på Blickle Tyskland Youtube Channel!


lang versjon

kortversjon